Соціальний захист внутрішньо переміщених осіб

 

Соціальний захист внутрішньо переміщених осіб

ОФОРМЛЕННЯ І ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНОЇ ОСОБИ

КАТЕГОРІЯ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

-громадяни України, які постійно проживають в Україні;

-іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

– Заява;

– документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, або свідоцтво про народження дитини або  військовий квиток з відомостями щодо проходження військової служби або трудова книжка із записами про трудову діяльність або документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно або свідоцтво про базову загальну середню освіту або атестат про повну загальну середню освіту або документ про професійно-технічну освіту або документ про вищу освіту (науковий ступінь) або довідка з місця навчання або рішення районної, районної у мм. Києві чи Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської чи районної у місті ради про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування або медичні документи; фотографії; відеозаписи тощо.

У разі подання заяви про взяття на облік законним представником особи, від імені якої подається заява, додатково подаються:

– документ, що посвідчує особу законного представника;

– документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника;

– свідоцтво про народження дитини (у разі потреби).

У разі подання заяви про взяття на облік малолітньої дитини особою-законним представником додатково подаються:

– документ, що посвідчує особу заявника;

– документи, що підтверджують родинні стосунки між дитиною та заявником;

– документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування або керівника дитячого закладу, закладу охорони здоров’я або закладу соціального захисту дітей, в якому дитина перебуває на повному державному забезпеченні, та документ, що підтверджує факт зарахування дитини до такого закладу

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

Особисто або законним представником

ПІДСТАВИ ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

Наявність обставин, які змусили залишити або покинути місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, антитеррористичної операції

ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ

Перемiщення особи до настання початку збройного конфлікту, тимчасової окупації, антитеррористичної операції;

– неповний та/або неналежно оформлений пакет документів

ПЛАТНІСТЬ АБО БЕЗОПЛАТНІСТЬ ПОСЛУГИ

Безоплатно

СТРОК НАДАННЯ ПОСЛУГИ

У день подання заяви та усіх необхідних документів.

РЕЗУЛЬТАТ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

Видача довiдки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

МОЖЛИВІ СПОСОБИ ОТРИМАННЯ ВІДПОВІДІ (РЕЗУЛЬТАТУ)

Особисто заявником або законним представником

АКТИ ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб»

СУБ’ЄКТ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

Центри надання соціальних послуг “Прозорий офіс”: 

 Управління праці та соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради:

 •  УПСЗН Слобідського району м.Харкова
 •  УПСЗН Немишлянського району м.Харкова
 •  УПСЗН Основ’янського району м.Харкова
 •  УПСЗН Холодногірського району м.Харкова
 •  УПСЗН Новобаварського району м.Харкова
 •  УПСЗН Індустріального району м.Харкова

БЛАНК ЗАЯВИ ТА ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ

 

ПРИЗНАЧЕННЯ ЩОМІСЯЧНОЇ АДРЕСНОЇ ДОПОМОГИ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ ДЛЯ ПОКРИТТЯ ВИТРАТ НА ПРОЖИВАННЯ, В ТОМУ ЧИСЛІ НА ОПЛАТУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

КАТЕГОРІЯ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

Внутрішньо переміщена особа

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

Для первинного призначення допомоги або постановки на облік з іншого району, якщо допомога не здійснювалася через уповноважений банк, уповноважений представник сім’ї звертається до установи уповноваженого банку для відкриття в установленому порядку поточного рахунка та надає:

– паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу всіх членів сім’ї;

– заяву про надання грошової допомоги;

– копію свідоцтва про одруження ( в разі одруження);

– копії свідоцтв про народження дітей, засвідчені власним підписом уповноваженого представника сім’ї;

– письмову згоду довільної форми про виплату грошової допомоги уповноваженому представнику сім’ї від інших членів сім’ї;

– згоду на обробку персональних даних, а також письмовий дозвіл на розкриття уповноваженим банком інформації, що містить банківську таємницю, щодо поточного рахунка, відкритого уповноваженому представнику сім’ї в установі уповноваженого банку.

У разі подовження виплати на наступний період надається:

– Заява, в якій повідомляється про відсутність змін, що впливають на призначення грошової допомоги;

– дійсні довідки всіх членів сім’ї про взяття на облік осіб, які переміщуються та iх копiї;

– довідку з місця роботи або навчання (за необхідності).

З заявою про наявність змін надаються  документи, які підтверджують ці зміни

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

Заява подається уповноваженим представником сім’ї або законним представником. Уповноважений банк приймає від уповноваженого представника сім’ї документи, необхідні для отримання грошової допомоги у разі відкриття поточного рахунка (у тому числі у разі призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк, якщо виплата грошової допомоги раніше не здійснювалася через установи уповноваженого банку)

ПІДСТАВИ ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

– Наявність дійсних довідок про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

– пiдтвердження мiсця фактичного проживання/перебування зi складанням акту обстеження матеріально-побутових умов сім’ї

ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ

Грошова допомога не призначається у разі, коли:

– особа переместилася з теріторії, іншої ніж, населені пунктіи, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення.

– будь-хто з членів сім’ї має у власності житлове приміщення/частину житлового приміщення, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окупована територія України, населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення, крім житлових приміщень, які непридатні для проживання, що підтверджується відповідним актом технічного стану

–  будь-хто з членів сім’ї має на депозитному банківському рахунку (рахунках) коштів у розмірі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Виплата грошової допомоги припиняється з наступного місяця у разі:

– подання уповноваженим представником сім’ї заяви про припинення виплати грошової допомоги;

– надання інформації державної служби зайнятості про те, що працездатні члени сім’ї протягом двох місяців не працевлаштувалися за сприянням державної служби зайнятості або перебувають в трудових відносинах з роботодавцями на тимчасово окупованій території України, в районах проведення антитерористичної операції чи населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, але фактично не працюють;

– зняття з обліку внутрішньо переміщеної особи;

– виявлення уповноваженим органом факту подання недостовірної інформації або неповідомлення про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги

ПЛАТНІСТЬ АБО БЕЗОПЛАТНІСТЬ ПОСЛУГИ

Безоплатно

СТРОК НАДАННЯ ПОСЛУГИ

Протягом 10 днів від дня подачі заяви та усіх необхідних документiв

РЕЗУЛЬТАТ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

Повідомлення про призначення допомоги

МОЖЛИВІ СПОСОБИ ОТРИМАННЯ ВІДПОВІДІ (РЕЗУЛЬТАТУ)

Особисто заявником або законним представником

АКТИ ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам».

СУБ’ЄКТ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

Центри надання соціальних послуг “Прозорий офіс”: 

 Управління праці та соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради:

 •  УПСЗН Слобідського району м.Харкова
 •  УПСЗН Немишлянського району м.Харкова
 •  УПСЗН Основ’янського району м.Харкова
 •  УПСЗН Холодногірського району м.Харкова
 •  УПСЗН Новобаварського району м.Харкова
 •  УПСЗН Індустріального району м.Харкова

 

БЛАНК ЗАЯВИ ТА ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ

 

Зразок заповнення бланку заяви в зв’язку зі зміною обставин ВПО

%d блогерам подобається це: