• Головна
  • Видання
  • Положення про Харківський міський центр соціальних служб «Довіра»

Положення про Харківський міський центр соціальних служб «Довіра»

Додаток 1

до рішення 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання

«Про перейменування центрів соціальних служб для сім’ї,

дітей та молоді та затвердження їх положень»

від 24.06.2020 р. № 2169/20

ПОЛОЖЕННЯ

про Харківський міський центр соціальних служб «Довіра»

1. Загальні положення

1.1. Харківський міський центр соціальних служб «Довіра» (далі -Центр)- комунальний заклад, що проводить соціальну роботу із сім’ями, дітьми та молоддю, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, і надає їм соціальні послуги.

Центр належить до мережі центрів соціальних служб, яка складається з Харківського міського центру соціальних служб «Довіра» та районних у м. Харкові центрів соціальних служб, що провадять діяльність на території м. Харкова.

1.2. Засновником Центру є Харківська міська рада.

1.3. Центр створюється, реорганізовується та ліквідується Харківською міською радою і належить до сфери її управління.

Центр створено та зареєстровано в порядку, визначеному законодавством, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

1.4. Майно Центру є комунальною власністю територіальної громади м. Харкова та належить йому на праві оперативного управління.

1.5. Центр підзвітний та підконтрольний виконавчому комітету Харківської міської ради, Департаменту соціальної політики Харківської міської ради.

Координацію соціальної роботи, методичне та інформаційне забезпечення діяльності Центру здійснює Харківський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Центр здійснює координацію соціальної роботи, методичне та інформаційне забезпечення діяльності центрів соціальних служб районів м. Харкова, а також методичне та інформаційне забезпечення діяльності Центру надання допомоги постраждалим від насильства.

1.6. Положення про Центр затверджується рішенням сесії Харківської міської ради.

1.7. Кошторис, штатний розпис і структура Центру в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників затверджуються директором Департаменту соціальної політики Харківської міської ради у встановленому порядку.

1.8. Центр є правонаступником Харківського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді «Довіра» у зв’язку з перейменуванням.

1.9. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України та законами України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, нормативними та методичними документами Міністерства соціальної політики України, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами Департаменту соціальної політики Харківської міської ради, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.10. Центр утримується за рахунок коштів бюджету міста Харкова та інших джерел, не заборонених законодавством.

Центр є неприбутковою організацією. Забороняється розподіл отриманих доходів або їх частини серед засновників Центру (крім оплати їх праці, нарахування єдиного внеску). Доходи Центру використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети, завдань та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

1.11. Центр надає послуги на безоплатній основі.

2. Юридичний статус та майно Центру

2.1. Центр є юридичною особою.

2.2. Центр має печатку із зображенням Державного Герба України та власним найменуванням, штамп, відповідні бланки та інші атрибути юридичної особи.

2.3. Центр веде самостійний баланс, має право відкривати рахунки в органах Державної казначейської служби України та в установах банків відповідно до чинного законодавства України.

2.4. Центр має право в межах своїх повноважень укладати від свого імені угоди з юридичними та фізичними особами, набувати майнових та особистих немайнових прав, бути позивачем, відповідачем та третьою особою в судах усіх інстанцій.

2.5. Майно Центру належить йому на праві оперативного управління. Центр володіє та користується майном, що знаходиться в його управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до чинного законодавства України у встановленому порядку.

2.6. Центр має право володіти і користуватися майном, переданим йому в оперативне управління, розпоряджатися майном, яке належить до його основних фондів, а саме: передавати в оренду, списувати тощо, відповідно до чинного законодавства.

2.7. Бухгалтерський облік мережі центрів соціальних служб м. Харкова здійснюється централізовано Харківським міським центром соціальних служб «Довіра».

2.8. Організація фінансового забезпечення, планування, самостійний розподіл коштів, оплата видатків на утримання та забезпечення діяльності мережі центрів соціальних служб м. Харкова здійснюються в межах затвердженого кошторису Харківського міського центру соціальних служб «Довіра» на відповідний рік.

2.9. Повна назва Центру: ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ «ДОВІРА».

Скорочена назва Центру: ХМЦСС «ДОВІРА».

2.10. Місцезнаходження Центру: м-н Свободи, 5, 6 під’їзд, 6 поверх, м.Харків, 61022.

3. Принципи діяльності Центру

Основними принципами діяльності Центру є:

законність;

соціальна справедливість;

доступність та відкритість;

конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм;

додержання і захист прав людини;

адресність та індивідуальний підхід;

добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг;

комплексність та системність під час надання соціальних послуг;

дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг; максимальна ефективність використання бюджетних коштів.

4. Завдання Центру

4.1. Основними завданнями Центру є:

4.1.1. Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню осіб / сімей у складні життєві обставини.

4.1.2. Координація роботи центрів соціальних служб районів м. Харкова щодо виявлення, здійснення соціального супроводу, надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах.

4.1.3. Підвищення рівня професійної компетенції працівників центрів соціальних служб районів м. Харкова шляхом організації та проведення методичних нарад, семінарів, тренінгів та інших заходів.

4.1.4. Ведення централізованого бухгалтерського обліку, планування й оплата видатків на забезпечення діяльності та утримання мережі центрів соціальних служб м. Харкова.

5. Функції Центру

5.1. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

5.1.1. Координує, здійснює методичне та інформаційне забезпечення діяльності центрів соціальних служб районів м. Харкова, самостійний розподіл коштів (у тому числі на преміювання працівників мережі центрів соціальних служб м. Харкова).

5.1.2. Забезпечує участь центрів соціальних служб районів м. Харкова у виконанні загальнодержавних, регіональних та міських програм з питань соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю.

5.1.3. Здійснює методичне та інформаційне забезпечення діяльності Центру надання допомоги постраждалим від насильства.

5.1.4. Координує роботу з прийняття осіб, які постраждали від насильства в сім’ї, щодо яких існує загроза їх життю чи здоров’ю, до Центру надання допомоги постраждалим від насильства.

5.1.5. Бере участь у визначенні потреб населення м. Харкова у соціальних послугах; проводить аналіз потреб м. Харкова в закладах соціального обслуговування та готує пропозиції щодо розвитку їх мережі.

5.1.6. Здійснює моніторинг за додержанням державних стандартів соціальних послуг у діяльності центрів соціальних служб районів м. Харкова.

5.1.7. Поширює інформацію про надання соціальних послуг і категорії осіб, які можуть їх отримати, сприяє впровадженню прогресивних форм і методів соціальної роботи в м. Харкові.

5.1.8. Координує роботу центрів соціальних служб районів м. Харкова щодо соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, організації здійснення наставництва; соціального супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, а також соціального супроводу дітей, які перебувають під опікою, піклуванням, за поданням служби у справах дітей; інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства; надання особам, які постраждали від домашнього насильства, та особам, що постраждали від насильства за ознакою статі, вичерпної інформації про їх права та можливість отримання допомоги.

5.1.9. Забезпечує координацію роботи центрів соціальних служб районів м. Харкова щодо виявлення, обліку, здійснення соціального супроводу, надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, а також щодо контролю в межах повноважень за цільовим використанням державної допомоги при народженні дитини.

5.1.10. Надає соціальні послуги, здійснює перенаправления осіб за місцем фактичного проживання, координує діяльність щодо надання соціальних послуг та узагальнює облікові дані центрів соціальних служб районів м. Харкова щодо сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі осіб, які постраждали від домашнього насильства, та осіб, що постраждали від насильства за ознакою статі, торгівлі людьми, внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції та їх сімей, а також осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк.

5.1.11. Впроваджує новітні соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин (у тому числі щодо патронату над дитиною).

5.1.12. Проводить із сім’ями, дітьми та молоддю інформаційно-просвітницьку роботу, спрямовану на формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя, навичок безпечної поведінки та попередження розповсюдженню інфекційних хвороб, популяризацію сімейних форм виховання, сімейних цінностей, профілактику соціального сирітства, у тому числі, але невиключно, шляхом розповсюдження соціальної реклами, проведення консультацій, групових та масових заходів, акцій тощо.

5.1.13. Проводить семінари, круглі столи, конференції, тренінги тощо для різних цільових груп із розв’язання актуальних соціальних проблем сімей, дітей та молоді, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, розповсюджує просвітницькі матеріали та соціальну рекламу, інформаційні матеріали тощо.

5.1.14. Забезпечує функціонування клубів спілкування «Клуб зустрічі друзів», «Клуб Довіри», «Сімейний клуб» для сімей, дітей та молоді, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах.

5.1.15. Організовує дозвілля молоді та дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у рамках проведення творчих та артзанять, інших заходів.

5.1.16. Організовує роботу офіційного міського сайту «Довіра» в мережі Інтернет.

5.1.17. Забезпечує функціонування загальноміської телефонної лінії «Телефон довіри».

5.1.18. Сприяє розвитку волонтерського руху в соціальній роботі.

5.1.19. Вивчає, узагальнює та сприяє впровадженню прогресивних форм і методів соціальної роботи, розробляє пропозиції та готує методичні рекомендації щодо вдосконалення технологій, форм і методів соціальної роботи.

5.1.20. Готує на місцевому рівні інформаційно-аналітичні матеріали щодо проведеної соціальної роботи мережею центрів соціальних служб м. Харкова та надає до Департаменту соціальної політики Харківської міської ради, статистичні дані надає до Харківського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

5.1.21. Здійснює закупівлі (товарів, робіт, послуг) відповідно до чинного законодавства України для забезпечення діяльності та утримання мережі центрів соціальних служб м. Харкова.

5.1.22. Здійснює в установленому порядку одержання і розподіл гуманітарної (благодійної, спонсорської тощо) допомоги від вітчизняних та зарубіжних юридичних і фізичних осіб, керуючись чинним законодавством України.

5.1.23. Визначає потреби у поновленні матеріально-технічної бази.

5.1.24. Взаємодіє зі структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також виконує представницьку функцію мережі центрів соціальних служб м. Харкова.

5.1.25. Здійснює самопредставництво у встановленому законодавством порядку інтересів Центру (у тому числі на підставі довіреності, наданої директором Центру) у судах та інших органах під час розгляду правових питань і справ з усіма правами, передбаченими законодавством.

5.1.26. Залучає потенціал територіальної громади м. Харкова до проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю.

5.1.27. Здійснює господарську та зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України.

5.1.28. Здійснює інші функції, встановлені законодавством.

6. Права Центру

6.1. Центр має право:

6.1.1. Вносити до Департаменту соціальної політики Харківської міської ради пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю.

6.1.2. Надавати до Департаменту соціальної політики Харківської міської ради пропозиції до проекту бюджету міста Харкова з питань, що належать до його компетенції.

6.1.3. Укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (у тому числі іноземними) щодо проведення робіт, надання послуг, спрямованих на виконання покладених на нього завдань.

6.1.4. Залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді.

6.1.5. Вживати заходи для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді.

6.1.6. Залучати благодійні, громадські організації, суб’єкти господарювання, які провадять підприємницьку діяльність, до розв’язання актуальних соціальних проблем сім’ї, дітей та молоді.

6.1.7. Брати участь у конкурсах на здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів.

6.1.8. Створювати спеціалізовані служби, у тому числі підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, зокрема мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, притулки у формі структурних підрозділів Центру.

7. Керівництво Центру

7.1. Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади за результатами конкурсу міським головою за поданням директора Департаменту соціальної політики Харківської міської ради за погодженням із заступником міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.

7.2. Директор Центру:

7.2.1. Організовує роботу Центру, персонально відповідає за виконання завдань Центру.

7.2.2. Складає штатні розписи мережі центрів соціальних служб м. Харкова в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці відповідно до типової структури і штатів та надає на затвердження директору Департаменту соціальної політики Харківської міської ради.

7.2.3 Затверджує положення про структурні підрозділи Центру, посадові інструкції працівників.

7.2.4. Організовує збереження майна та документації Центру.

7.2.5. Представляє Центр у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7.2.6. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції Центру, вживає заходи щодо своєчасного розгляду їх звернень та інформаційних запитів.

7.2.7. Розпоряджається майном і коштами Центру, в межах затвердженого кошторису на відповідний рік, визначає порядок та здійснює розподіл коштів, які виділяються на утримання та забезпечення діяльності мережі центрів соціальних служб м. Харкова.

7.2.8. Укладає в порядку, визначеному чинним законодавством, від імені Центру договори (у тому числі на утримання та забезпечення діяльності мережі центрів соціальних служб м. Харкова).

7.2.9. Призначає на посади та звільняє з посад працівників Центру.

7.2.10. Надає пропозиції директору Департаменту соціальної політики Харківської міської ради щодо призначення на посади директорів центрів соціальних служб районів м. Харкова та здійснює моніторинг ефективності їх роботи.

7.2.11. Видає довіреності, відкриває поточні та інші рахунки в органах Державної казначейської служби України, банках.

7.2.12. Приймає рішення щодо здійснення заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Центру.

7.2.13. Видає в межах своїх повноважень накази організаційного та розпорядчого характеру щодо здійснення відповідних заходів (у тому числі підвищення кваліфікаційної категорії працівників, методичних рекомендацій, документообігу, що визначає взаємодію між Центром та центрами соціальних служб районів м. Харкова тощо), накази, що стосуються оплати праці працівників мережі центрів соціальних служб м. Харкова, та інших видатків на утримання та забезпечення їх діяльності, контролює їх виконання.

7.2.14. Утворює в Центрі атестаційну комісію, забезпечує проведення атестації працівників мережі центрів соціальних служб м. Харкова в порядку, визначеному законодавством, та сприяє підвищенню їхньої кваліфікації.

7.2.15. Здійснює розподіл фонду економії, приймає рішення про преміювання працівників мережі центрів соціальних служб м. Харкова на підставі Положення про преміювання працівників мережі центрів соціальних служб м. Харкова, затвердженого директором Департаменту соціальної політики Харківської міської ради.

7.2.16. Забезпечує своєчасне подання звітів про роботу Центру.

7.2.17. Вживає заходи щодо поліпшення умов праці, дотримання правил охорони праці, внутрішнього трудового розпорядку, санітарної та пожежної безпеки, контролює їх виконання.

7.2.18. Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством.

8. Структура Центру

8.1. До складу Центру входять: відділ бухгалтерського обліку; відділ організаційно-правової роботи; відділ методичного забезпечення соціальної роботи; відділ надання соціальних послуг.

Начальники відділів безпосередньо підпорядковуються директору Центру.

9. Прикінцеві положення

9.1. Припинення діяльності Центру здійснюється згідно з рішенням Харківської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

9.2. У разі припинення діяльності Центру як юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету міста Харкова.

9.3. Центр вважається таким, що припинив свою діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

9.4. Зміни до цього Положення вносяться шляхом викладення Положення в новій редакції, затверджуються у порядку, встановленому для його прийняття, та підлягають обов’язковій державній реєстрації.

9.5. Це Положення набуває чинності після затвердження та реєстрації в уповноважених для цього органах.

 

Директор Департаменту

соціальної політики

Харківської міської ради Л.В. БОЛГОВА