• Головна
  • Додаток 11 «Положення про надання одноразової адресної грошової допомоги ветеранам, які проживають у місті Харкові: особам з інвалідністю Другої Світової війни, учасникам бойових дій Другої світової війни, учасникам Другої світової війни, головам первинних ветеранських організацій, дітям війни».

Додаток 11 «Положення про надання одноразової адресної грошової допомоги ветеранам, які проживають у місті Харкові: особам з інвалідністю Другої Світової війни, учасникам бойових дій Другої світової війни, учасникам Другої світової війни, головам первинних ветеранських організацій, дітям війни».

Додаток 11

до Програми сприяння безпечній життєдіяльності

у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки

(до пп. 8.1.6 розділу 8 «Підтримка соціально послаблених верств населення»)

 

ПОЛОЖЕННЯ

про надання одноразової адресної грошової допомоги ветеранам

війни, які постійно проживають у місті Харкові

1. Загальна частина

1.1. Положення про надання одноразової адресної грошової допомоги ветеранам війни, які постійно проживають у місті Харкові (далі – Положення) визначає порядок надання одноразової адресної грошової допомоги (далі – грошова допомога) громадянам, які проживають у місті Харкові та мають статус ветерана війни.

1.1.1. У цьому Положенні ветеранами війни вважаються особи:

– учасники бойових дій, крім осіб, визначених пунктами 2, 13, 14, 15, 19, 20 частини 1 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

– особи з інвалідністю внаслідок війни з числа військовослужбовців діючої армії та флоту, партизанів, підпільників, працівників, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини в період Другої світової війни (та у повоєнний період, в тому числі у неповнолітньому віці), виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків) чи пов’язаних з перебуванням на фронті, у партизанських загонах і з’єднаннях, підпільних організаціях і групах та інших формуваннях, визнаних такими законодавством України, в районі воєнних дій, на прифронтових дільницях залізниць, на спорудженні оборонних рубежів, військово-морських баз та аеродромів у період Другої світової війни;

– учасники війни, крім осіб, визначених пунктами 6, 7, 13 статті 9 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

– діти війни згідно із статтею 1 Закону України «Про соціальний захист дітей війни».

1.2. Грошова допомога надається в межах коштів, передбачених на вказані цілі кошторисом витрат на виконання Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки на поточний рік.

1.3. Питання надання грошової допомоги членам територіальної громади міста Харкова, які мешкають та зареєстровані на території міста, розглядається за дорученням міського голови, як і у разі звернення до секретаря і депутатів Харківської міської ради.

1.4. Підставою для розгляду питання щодо надання грошової допомоги є заява громадянина вищезазначених категорій про надання йому (його сім’ї) грошової допомоги у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем, що спричинене:

– пожежею (часткове відшкодування збитків);

– тяжкою хворобою та необхідністю проведення дороговартісного лікування, а також оперативного втручання;

– необхідністю проведення оплати за тимчасове проживання у місцях, визначених виконавчими органами Харківської міської ради, осіб, які постраждали внаслідок пожежі, руйнування житла та іншого стихійного лиха;

– іншими обставинами, які можуть привести до небезпеки та значною мірою вплинути на життєдіяльність оточуючих.

1.5. Рішення щодо конкретної заяви приймається комісією з розгляду питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам міста, які опинилися в складній життєвій ситуації (далі – Комісія).

Склад Комісії затверджується розпорядженням міського голови і очолюється заступником міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.

До складу Комісії входять: голова Комісії, заступник голови Комісії – заступник директора Департаменту – начальник управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, секретар Комісії та 7 членів Комісії, з яких: директор Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, депутат Харківської міської ради, 3 – представники управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради та Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради, представник Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради та представник громадської організації.

1.6. Комісія розглядає питання щодо надання одноразової адресної грошової допомоги за наявності таких документів:

– особистої заяви;

– довідки про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (довідки про склад сім’ї);

– довідок про доходи усіх членів сім’ї заявника (оригінали);

– копії паспорта заявника (1,2, 11 сторінки);

– копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера заявника.

Для розгляду питання про надання грошової допомоги на лікування чи операцію необхідним є медичний висновок Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради.

1.7. До членів сім’ї відносяться особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (ст. 3 Сімейного кодексу України).

1.8. Грошова допомога надається сім’ї не частіше одного разу на рік.

1.9. При прийнятті рішення про розмір грошової допомоги до уваги приймаються рівень матеріальної забезпеченості сім’ї та надзвичайність конкретних обставин, які склалися у заявника (його сім’ї). Розмір грошової допомоги: мінімальної – не менш ніж 300 грн, максимальної – не більш ніж 10000 грн. В окремих випадках, при наявності підтверджуючих документів, Комісією приймається рішення про збільшення суми грошової допомоги.

1.10. В особливих випадках, Комісія може розглядати повторне звернення та як виняток приймати рішення про повторне надання грошової допомоги, а також приймати рішення щодо надання грошової допомоги у випадках, коли заявник із поважної причини не має можливості надати документи про свій дохід або про доходи членів своєї сім’ї.

1.11. До ювілейних та пам’ятних дат, пов’язаних із Другою світовою війною, грошова допомога надається вищезазначеним категоріям громадян на підставі списків адміністрацій районів Харківської міської ради та ветеранських організацій міста Харкова за наявності таких документів:

– копії посвідчення, яке підтверджує вищевказаний статус отримувача грошової допомоги;

– копії паспорта (1,2, 11 сторінки) отримувача грошової допомоги;

– копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера отримувача грошової допомоги.

2. Порядок розгляду заяв громадян міста щодо надання одноразової адресної грошової допомоги

2.1. Заяви громадян щодо надання грошової допомоги та документи, які підтверджують рівень матеріального стану заявника і членів його сім’ї, надходять до секретаря Комісії для подальшої підготовки усіх необхідних матеріалів для розгляду на засіданні Комісії.

2.2. Для визначення розміру одноразової адресної грошової допомоги заявник повинен надати документи, зазначені у п. 1.6 цього Положення.

2.3. У разі відсутності повного пакету документів, заява на розгляд Комісії не надходить, а заявнику надається відмова.

2.4. Матеріали засідання Комісії з розгляду питання щодо надання одноразової адресної грошової допомоги оформлюються протоколом, який підписується усіма членами Комісії. На підставі протоколу видається наказ розпорядника бюджетних коштів, який є підставою для виплати грошової допомоги громадянам міста, які опинилися в складній життєвій ситуації.

3. Порядок виплати грошової допомоги

3.1. Після розгляду звернення на Комісії, секретар Комісії готує письмову відповідь заявникові про прийняте рішення.

3.2. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради перераховує грошову допомогу на поштові відділення зв’язку за місцем реєстрації заявників поштовим переказом або виплачує грошові кошти готівкою через касу управління.

3.3. Витрати, пов’язані з веденням листування щодо надання громадянам грошової допомоги (конверти), здійснюються готівковою виплатою через касу управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради та перерахуванням грошової допомоги поштовим переказом, за рахунок коштів, передбачених кошторисом витрат на виконання Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки на поточний рік.

 

Директор Департаменту праці

та соціальної політики                                                                                                                        Л.В. Болгова

 

%d блогерам подобається це: