• Головна
  • Додаток 15. Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій (20 % пільгової знижки) на оплату за користування житлово-комунальними послугами окремим соціальним категоріям громадян міста

Додаток 15. Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій (20 % пільгової знижки) на оплату за користування житлово-комунальними послугами окремим соціальним категоріям громадян міста

 

Додаток 15

до Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021–2025 роки

(до п. 9.1 розділу 9 «Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян»)

   П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок надання додаткових соціальних гарантій (20 % пільгової знижки) на оплату за користування житлово-комунальними послугами окремим соціальним категоріям громадян міста

1.Загальна частина

 1.1. Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій (20 % пільгової знижки) на оплату за користування житлово-комунальними послугами окремим соціальним категоріям громадян міста (далі – Положення) розроблено  у зв’язку з підвищенням тарифів та встановленням додаткових соціальних гарантій (20 % пільгової знижки) окремим соціальним категоріям громадян міста на оплату послуг за користування послугами з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами, послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій,  послуг з управління багатоквартирним будинком (далі – житлово-комунальні послуги) шляхом Перерахування грошової компенсації підприємствам, що надають житлово-комунальні послуги.

1.2. Додаткові соціальні гарантії окремим соціальним категоріям громадян міста на житлово-комунальні послуги надають підприємства як комунальної, так і некомунальної форми власності міста.

1.3. Додаткові соціальні гарантії надаються протягом бюджетного року з дня отримання права на пільгу по день закінчення дії пільги або зняття з реєстрації пільговика у місті Харкові (для дитини – по день досягнення 18-річного віку включно).

1.4. Громадяни, які отримують субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, управліннями соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради до списків не зараховуються і підприємствами, що надають житлово-комунальні послуги, на період призначення житлової субсидії до розрахунків не включаються.

1.5. Громадянам, які мають право на пільгову знижку на оплату житлово-комунальних послуг згідно із законодавством України, додаткові соціальні гарантії не надаються, окрім категорій громадян, зазначених у п. 2.1, які мають право на пільги згідно із Законом України «Про соціальний захист дітей війни».

1.6. Додаткові соціальні гарантії згідно із цим Положенням надаються, якщо пільговик не користується іншими додатковими соціальними гарантіями  за рахунок коштів бюджету міста Харкова (крім сімей матерів-героїнь, які мають право на додаткові соціальні гарантії за послуги газопостачання на опалення житла в опалювальний період, та інвалідів I та II груп по зору, які мають право на додаткові соціальні гарантії за послуги газопостачання на опалення житла  в опалювальний період та на послуги зв’язку).

1.7. Якщо громадянин має право на декілька додаткових соціальних гарантій на оплату однієї й тієї ж послуги, нараховується одна місцева пільга за його вибором на підставі письмової заяви на ім’я керівника підприємства, що надає житлово-комунальні послуги. У разі відсутності заяви рішення щодо нарахування пільгової знижки приймає підприємство, що надає житлово-комунальні послуги.

2.Перелік громадян, яким встановлено додаткові соціальні гарантії  на оплату житлово-комунальних послуг

2.1. Додаткові соціальні гарантії надаються:

2.1.1. Сім’ям, що виховують дітей з інвалідністю, прикутих до ліжка (до 18 років).

2.1.2. Сім’ям, що виховують дітей з інвалідністю з онкологічними  захворюваннями (до 18 років).

2.1.3. Сім’ям, що виховують дітей, хворих на ДЦП  (до 18 років).

2.1.4. Сім’ям із дітьми (до 18 років),  де обидва батьки  – особи з інвалідністю I та II груп.

2.1.5. Непрацюючим батькам, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю до 18 років та які отримують надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю».

 2.1.6. Особам з інвалідністю I групи, які одержують соціальну пенсію або державну  соціальну  допомогу.

2.1.7. Сім’ям матерів-героїнь.

2.1.8. Прийомним сім’ям.

2.1.9. Самотнім матерям (2-х та більше дітей до 18 років).

2.1.10. Особам з інвалідністю I та II груп по зору.

2.2. Для категорій «сім’ї дітей з інвалідністю», «сім’ї з дітьми (до 18 років),  у яких обидва батьки – особи з інвалідністю I та II груп (у тому числі, якщо вдова (вдівець) та самотня мати – особи з інвалідністю I або II груп)», «сім’ї самотніх матерів», «непрацюючі батьки (у тому числі самотні батьки), які здійснюють догляд  за дитиною з інвалідністю (до 18 років)», членами сім’ї, на яких розповсюджується зазначена пільга, вважаються: мати, батько (або особа, під опікою та піклуванням якої знаходяться діти зазначеної категорії), їхні діти до 18 років. Якщо члени сім’ї вищевказаних категорій зареєстровані в місті Харкові за різними адресами, пільга надається виключно за місцем реєстрації дітей (тільки за однією адресою).

2.3. Для категорії «сім’ї матерів-героїнь» членами сім’ї, на яких розповсюджується зазначена пільга, вважаються: мати, батько, їхні діти до 18 років, зареєстровані за місцем реєстрації матері-героїні.

2.4. Для категорії «прийомні сім’ї» пільгова знижка розповсюджується на всіх членів сім’ї, зареєстрованих за місцем реєстрації прийомних батьків за умови, що за цією адресою зареєстрована прийомна дитина. Пільгова знижка нараховується з дня  реєстрації дитини (по день досягнення 18-річного віку включно) за цією адресою.

В окремих випадках пільгова знижка надається за фактичним місцем реєстрації прийомної дитини за клопотанням начальника Департаменту служб  у справах  дітей  Харківської міської ради.

2.5. Для категорій «особи з інвалідністю I групи, які одержують соціальну пенсію або державну соціальну  допомогу», «особи з інвалідністю I та II груп по зору» членами сім’ї, на яких розповсюджується зазначена пільга, вважаються: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років), для осіб, які не перебувають у шлюбі, батьки (або особа, під опікою та піклуванням якої знаходиться особа з інвалідністю).

         3.Порядок нарахування додаткових соціальних гарантій

 3.1. Управління соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради та Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради щомісячно до 21 числа звітного місяця надають в електронному вигляді поіменні списки громадян та прийомних сімей за звітний місяць, які мають право на додаткові соціальні гарантії, та інформацію про зміни у списках або про їх відсутність до Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради і підприємствам, що надають житлово-комунальні послуги.

3.1.1. Поіменні списки на паперових носіях та  в електронному вигляді у повному обсязі надаються в січні поточного року.

3.2. Підприємства, що надають житлово-комунальні послуги, на підставі отриманих списків  нараховують суми витрат на надання додаткових соціальних гарантій.

3.3. Додаткові соціальні гарантії (20 % пільгова знижка) нараховуються в межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування  житлово-комунальними  послугами  згідно  з постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування».

3.4. Якщо в сім’ї громадянина, який має право на додаткові соціальні гарантії, один або декілька членів сім’ї мають право на пільги згідно із законодавством України, то в цьому разі додаткові соціальні гарантії нараховуються після нарахування державних пільг у межах встановлених законодавством соціальних норм житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами за умови, що сума всіх нарахованих пільг (з урахуванням місцевої пільги) не перевищує нарахованої суми оплати житлово-комунальних послуг за місяць за цим особовим рахунком.

3.5. Якщо члени сім’ї мають право на додаткові соціальні гарантії (місцеву пільгу) за рахунок коштів бюджету міста Харкова за різними категоріями, нарахування здійснюється в межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами за умови, що сума всіх нарахованих пільг (з урахуванням місцевої пільги) не перевищує нарахованої суми оплати житлово-комунальних послуг за місяць за цим особовим рахунком.

3.6. Пільгова знижка надається на площу 31,5 кв. м, якщо в цій сім’ї відсутні інші пільговики, а на додаткову пільгову площу на сім’ю (10,5 кв. м) пільга іншим особам не нараховувалася. Якщо на додаткову пільгову площу на сім’ю (10,5 кв. м) пільга нараховувалася іншій особі, у такому разі нарахування місцевої пільги проводиться на площу 21 кв. м.

4. Порядок перерахування компенсації

4.1. Підприємства, що надають житлово-комунальні послуги, відповідно до поіменних списків, наданих управліннями соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради, надають до Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради  розрахунки витрат на надання додаткових соціальних гарантій до 10 числа кожного місяця, наступного за звітним кварталом, комунальні підприємства Харківської міської ради – до 10 числа щомісячно.

4.2. Управління з соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради на підставі наданих розрахунків витрат реєструє бюджетні зобов’язання в УДКС України у місті Харкові Харківської області в межах бюджетних призначень, встановлених рішенням сесії Харківської міської ради в бюджеті міста Харкова на відповідний рік, та при надходженні коштів на реєстраційний рахунок Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради здійснює перерахування сум компенсації за надані додаткові соціальні гарантії на розрахункові рахунки підприємств, що надають житлово-комунальні послуги, в межах зареєстрованих бюджетних зобов’язань.

4.3. Очікувані розрахунки за 4 квартал поточного року надаються до 10 грудня з подальшим коригуванням згідно з фактичними нарахуваннями витрат за грудень. Розрахунки фактичних витрат за грудень підприємствами, що надають житлово-комунальні послуги, надаються до Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики  Харківської міської ради до 10 січня наступного календарного року.

4.4. Зазначені коригування нарахувань витрат за грудень минулого року враховуються при реєстрації бюджетних зобов’язань у наступному році.

4.5. Якщо місцева пільга не нарахована або нарахована надміру, підприємства, що надають житлово-комунальні послуги, повинні зробити перерахунок у місяці, наступному за звітним, та відобразити коригування у звітності, яка надається до Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради.

4.6. Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради має право зменшувати розмір відшкодування (заборгованості) на суму нарахованої надміру місцевої пільги в результаті несвоєчасного коригування нарахувань витрат.

4.7. Якщо на наступний рік фінансування вищевказаної компенсації з бюджету міста Харкова не передбачено, то різницю коштів за проведеними розрахунками підприємства, що надають житлово-комунальні послуги, повинні повернути на реєстраційний рахунок Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради. Невикористані кошти Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради перераховує до бюджету міста Харкова в установленому законодавством України порядку.

4.8. Якщо підприємство припинило надання послуги, але утворилася кредиторська заборгованість перед Управлінням з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради, то ця сума повертається на реєстраційний рахунок Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики  Харківської міської ради.

 5.Заключні положення

5.1. Відповідальність за недостовірність інформації, наданої у списках, несуть організації, які надають поіменні списки громадян, що мають право
на пільги.

5.2. Персональну відповідальність за достовірність і правильність сум нарахувань пільгової знижки на оплату за надані послуги несуть керівник і головний бухгалтер підприємства, що надає житлово-комунальні послуги.

5.3. Положення набирає чинності з 1 січня 2021 року.

 

Директор Департаменту

соціальної політики

Харківської міської ради                                                                                                               Л.В. БОЛГОВА