• Головна
  • Додаток 18. Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій на оплату за користування житлово-комунальними послугами реабілітованим громадянам

Додаток 18. Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій на оплату за користування житлово-комунальними послугами реабілітованим громадянам

Додаток 18

до Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021–2025 роки

(до п.9.1 розділу 9 «Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян»)

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок надання додаткових соціальних гарантій на оплату за користування

житлово-комунальними послугами реабілітованим громадянам

 

1.Загальна частина

1.1. Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій на оплату за користування житлово-комунальними послугами реабілітованим громадянам (далі – Положення) визначає порядок надання та порядок перерахування компенсації підприємствам, що надають житлово-комунальні послуги, за надані додаткові соціальні гарантії на житлово-комунальні послуги реабілітованим громадянам (далі – реабілітовані) на підставі посвідчення, виданого комісією Харківської міської ради з питань поновлення прав реабілітованих згідно із Законом України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні».

2.Порядок нарахування додаткових соціальних гарантій

2.1. Додаткові соціальні гарантії за користування житлово-комунальними послугами надаються шляхом перерахування коштів (грошової компенсації) у розмірі 25 % від оплати комунальних послуг та 50 % від оплати послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, послуг  з управління багатоквартирним будинком в межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування».

2.2. Додаткові соціальні гарантії з бюджету міста Харкова надаються реабілітованим за місцем реєстрації в місті Харкові незалежно від типу житла або форми власності на нього (по день реєстрації або по день смерті пільговика включно). Надана пільгова знижка поширюється тільки на пільговика.

2.3. Додаткові соціальні гарантії реабілітованим громадянам нараховуються підприємствами, що надають житлово-комунальні послуги, відповідно до списку, який формує Управління з соціальних питань Департаменту соціальної  політики Харківської міської ради.

2.3.1. Поіменні списки пільговиків на паперових та електронних носіях у повному обсязі надаються до 21 січня поточного року підприємствам, що надають житлово-комунальні послуги.

2.3.2. Щомісячно до 21 числа Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради надає інформацію про зміни
в списках пільговиків (за наявності змін) на електронних носіях.

2.4. Списки формуються Управлінням з соціальних питань  Департаменту соціальної  політики Харківської міської ради на підставі таких документів:

копії посвідчення, виданого комісією Харківської міської ради з питань поновлення прав реабілітованих;

копії паспорта заявника у формі книжечки (1, 2 сторінки та сторінки з відміткою про місце реєстрації) або копії паспорта у формі пластикової картки з безконтактним електронним носієм типу ID-1 (лицьового та зворотного боку);

копії довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (для власника паспорта у формі пластикової картки з безконтактним електронним носієм типу ID-1 ця довідка не надається).

2.5. Громадянам, яким видане посвідчення за рішенням комісії Харківської міської ради з питань поновлення прав реабілітованих, додаткові соціальні гарантії надаються з дати звернення, якщо вони не мають права на пільги згідно із законодавством України (крім громадян, які мають право на пільги згідно із Законом України «Про соціальний захист дітей війни»).

2.6. Громадянам, які отримують житлову субсидію на оплату за житлово-комунальні послуги, підприємства, що надають житлово-комунальні послуги, додаткові соціальні гарантії не нараховують.

2.7. Додаткові соціальні гарантії згідно з цим Положенням надаються, якщо пільговик не користується іншими додатковими соціальними гарантіями за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Якщо громадянин має право на декілька місцевих пільг на оплату однієї й тієї ж послуги, місцева пільга  нараховується за його вибором на підставі письмової заяви на адресу підприємства, що надає житлово-комунальні послуги. У разі відсутності заяви рішення щодо нарахування місцевої пільги приймає підприємство, що надає житлово-комунальні послуги.

2.8. Якщо в сім’ї реабілітованого громадянина один або декілька членів сім’ї  мають право на пільги згідно із законодавством України, у такому разі додаткові соціальні гарантії нараховуються після нарахування державних пільг в межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами на 1 особу за умови, що сума всіх нарахованих пільг (з урахуванням місцевої пільги) не перевищує нарахованої суми оплати за житлово-комунальні послуги за місяць за цим особовим рахунком.

2.9. Пільгова знижка надається на площу 31,5 кв. м, якщо в цій сім’ї відсутні інші пільговики, тобто на додаткову пільгову площу на сім’ю (10,5 кв. м) пільга іншим особам не нараховується. Якщо на додаткову пільгову площу на сім’ю (10,5 кв. м) пільга нараховувалася іншій особі, у такому разі нарахування місцевої пільги проводиться на площу 21 кв. м.

2.10. У разі втрати права на додаткові соціальні гарантії громадяни повинні   в місячний строк поінформувати Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради та підприємства, що надають житлово-комунальні послуги, про зміни, що відбулися, для своєчасного коригування нарахування витрат, які проводяться з дня втрати права на пільгу.

3.Порядок перерахування компенсації

3.1. Підприємства, що надають житлово-комунальні послуги, відповідно до поіменних списків, надають інформацію (супровідний лист) та розрахунки витрат, пов’язані з наданням додаткових соціальних гарантій (за підписом керівника і головного бухгалтера підприємства завірені печаткою) в Управління з соціальних питань Департаменту соціальної  політики Харківської міської ради до 10 числа кожного місяця, наступного за звітним.

3.2. Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики  Харківської міської ради на підставі наданих розрахунків витрат реєструє бюджетні зобов’язання в УДКС України у місті Харкові в Харківській області  в межах бюджетних призначень, встановлених рішенням сесії Харківської міської ради в бюджеті міста Харкова на відповідний рік, та при надходженні коштів на реєстраційний рахунок Управління  з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради здійснює перерахування сум компенсації за надані додаткові соціальні гарантії на розрахункові рахунки підприємств, що надають житлово-комунальні послуги, в межах зареєстрованих бюджетних зобов’язань.

3.3. Якщо пільгова знижка не нарахована або нарахована надміру, підприємства, що надають послуги, повинні зробити перерахунок у місяці, наступному за звітним, та відобразити коригування у звітності, яка надається до Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради.

3.4. Очікувані нарахування витрат за грудень поточного року надаються до 10 грудня. Розрахунки фактичних витрат за грудень підприємствами, що надають послуги, надаються до Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради до 10 січня наступного календарного року.

3.5. Зазначені коригування нарахувань витрат за грудень минулого року враховуються при реєстрації бюджетних зобов’язань у наступному році.

3.6. Управління з соціальних питань Департаменту соціальної  політики Харківської міської ради має право зменшувати розмір відшкодування (заборгованості) на суму, нараховану надміру, у результаті несвоєчасного коригування місцевої пільги.

3.7. Якщо наступного року фінансування вищевказаної компенсації з бюджету міста Харкова не передбачено, то різницю коштів за проведеними розрахунками підприємства, що надають житлово-комунальні послуги, повинні повернути  на  реєстраційний  рахунок  Управління  з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради. Невикористані кошти Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради перераховує до бюджету міста Харкова в установленому законодавством України порядку.

3.8. Якщо підприємство припинило надання послуги реабілітованим, але утворилася кредиторська заборгованість перед Управлінням з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради, то ця сума повертається на реєстраційний рахунок Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради.

          4.Заключні положення

 4.1. Персональну відповідальність за достовірність і законність сум нарахувань компенсацій на оплату за надані послуги несуть керівник і головний бухгалтер підприємств, що надають житлово-комунальні послуги.

4.2. Положення набирає чинності з 1 січня 2021 року.

 

Директор Департаменту

соціальної політики

Харківської міської ради                                                                                                                                                Л.В. БОЛГОВА