• Головна
  • Додаток 19. Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій на оплату за користування житлово-комунальними послугами окремим соціальним категоріям громадян міста

Додаток 19. Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій на оплату за користування житлово-комунальними послугами окремим соціальним категоріям громадян міста

  Додаток 19

 

до Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова  на 2021–2025 роки

(до п. 9.1 розділу 9 «Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян»)

 

    П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок надання додаткових соціальних гарантій

на оплату за користування житлово-комунальними послугами

окремим соціальним категоріям громадян міста

1.Загальна частина

 1.1. Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій на оплату за користування житлово-комунальними послугами окремим соціальним  категоріям громадян міста (далі – Положення) визначає порядок надання додаткових соціальних гарантій окремим соціальним категоріям громадян на оплату за користування житлово-комунальними послугами за рахунок коштів бюджету міста Харкова.

1.1.1. Додаткові соціальні гарантії на оплату за користування житлово-комунальними послугами надаються:

працівникам територіальних центрів надання соціальних послуг, Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради, управлінь соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради, комунального закладу «Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Промінь», комунального закладу «Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб», комунального закладу «Соціальний готель» та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

непрацюючій працездатній особі, яка зареєстрована з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за ним, у тому випадку, коли особа
з інвалідністю внаслідок війни перебуває у шлюбі, але дружина (чоловік) є особою з інвалідністю I групи;

перекладачам жестової мови (перекладачам-дактилологам) та спеціалістам підприємств та установ, які супроводжують осіб з інвалідністю по слуху як перекладачі жестової мови;

громадянам, яким присвоєно звання «Заслужений донор України».

1.1.2. Додаткові соціальні гарантії на оплату за послуги газопостачання на опалення житла в опалювальний період надаються:

cім’ям матерів-героїнь;

особам з інвалідністю I та II груп по зору.

1.2. Додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг надаються за місцем реєстрації в місті Харкові (по день зняття з реєстрації або по день смерті пільговика включно) шляхом перерахування компенсації за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади підприємствам, що надають житлово-комунальні послуги.

1.3. Додаткові соціальні гарантії окремим соціальним категоріям громадян міста на оплату послуг надають підприємства як комунальної, так і некомунальної форми власності міста.

1.3.1. Положення про надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам міста Харкова, які опинилися у складній життєвій ситуації, за зверненнями до міського голови (додаток 6 до Програми), що додається.

1.3.2. Положення про надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам міста Харкова за зверненнями до депутатів Харківської міської ради (додаток 7 до Програми), що додається.

1.3.3. Положення про порядок надання одноразової адресної грошової допомоги медичним працівникам, які потрапили у складну життєву ситуацію, у зв’язку з тяжкими захворюваннями: онкологією, інфекційними захворюваннями, набутими внаслідок професійної діяльності (гепатит В, С, туберкульоз, ВІЧ-інфекція, COVID-19 тощо), та необхідністю проведення протезування (додаток 9 до Програми), що додається.

1.3.4. Положення про порядок надання одноразової адресної грошової допомоги працівникам соціальної сфери міста Харкова, працівникам КП міського пасажирського електротранспорту (метрополітен, трамвай, тролейбус), працівникам закладів освіти, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Харкова, які потрапили у складну життєву ситуацію, у зв’язку з тяжким захворюванням,  у тому числі COVID-19 (додаток 10 до Програми), що додається.

1.3.5. Положення про надання одноразової адресної грошової допомоги ветеранам війни, які постійно проживають у місті Харкові (додаток 11 до Програми), що додається.

1.4. Додаткові соціальні гарантії надаються протягом бюджетного року з дня отримання права на пільгу по день закінчення дії пільги або зняття з реєстрації пільговика у місті Харкові та на період роботи за безстроковим трудовим договором (з повною зайнятістю) по день звільнення або особам, які виконують їх обов’язки (у тому числі, з якими укладений строковий договір) на період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустки для догляду за дитиною без збереження заробітної плати (але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку).

При тимчасовому переведенні працівника на роботу з неповною зайнятістю право на додаткові соціальні гарантії зберігається.

1.4.1. На працівників, які знаходяться у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і відпустці для догляду за дитиною без збереження заробітної плати (але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку), а також на час проходження працівниками строкової військової  служби та військової служби за контрактом дія Положення не розповсюджується.

1.5. Громадянам, які згідно із законами України мають право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг, місцева пільга не надається (крім громадян, які мають право на пільги згідно із Законом України «Про соціальний захист дітей війни» та Законом України «Про охорону дитинства»).

1.6. Додаткові соціальні гарантії надаються шляхом донарахування до наданої державної пільги громадянам, які мають право на пільги на житлово-комунальні послуги згідно із Законом України «Про соціальний захист дітей війни».

1.7. Додаткові соціальні гарантії згідно з цим Положенням надаються у разі, якщо пільговик не користується іншими додатковими соціальними гарантіями за рахунок коштів бюджету міста Харкова (крім сімей матерів-героїнь та особам з інвалідністю I та II груп по зору).

1.8. Якщо громадянин має право на декілька додаткових соціальних гарантій на оплату однієї і тієї ж послуги, місцева пільга нараховується одна за його вибором на підставі письмової заяви, поданої до підприємства, що надає житлово-комунальні послуги. У випадку відсутності заяви рішення щодо нарахування місцевої пільги приймає підприємство, що надає житлово-комунальні послуги.

1.9. Громадяни, які отримують субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, Управліннями соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради до списків не зараховуються та підприємствами, що надають житлово-комунальні послуги, на період отримання житлової субсидії додаткові соціальні гарантії не нараховуються.

2.Порядок надання додаткових соціальних гарантій

2.1. Додаткові соціальні гарантії на оплату за користування житлово-комунальними послугами надаються в межах середніх норм споживання у розмірі:

2.1.1. 100 % оплати за користування житлово-комунальними послугами – непрацюючій працездатній особі, яка зареєстрована з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за ним, в тому випадку, коли інвалід війни перебуває у шлюбі, але дружина (чоловік) є особою з інвалідністю I групи.

2.1.2. 50 % оплати за користування житлово-комунальними послугами – працівникам територіальних центрів надання соціальних послуг, Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради , управлінь соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради, комунального закладу «Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Промінь», комунального закладу «Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб», комунального закладу «Соціальний готель» та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

2.1.3. 50% оплати за користування житлово-комунальними послугами – перекладачам жестової мови (перекладачам-дактилологам) та спеціалістам підприємств та установ, які супроводжують осіб з інвалідністю по слуху як перекладачі жестової мови.

2.1.4. 50% оплати за користування житлово-комунальними послугами –громадянам, яким присвоєно звання «Заслужений донор України».

2.2. Додаткові соціальні гарантії в розмірі 50 % оплати за користування послугами послуг з постачання та розподілу природного газу на опалення житла в опалювальний період надаються в межах середніх норм споживання:

2.2.1. Сім’ям матерів-героїнь.

2.2.2. Особам з інвалідністю I та II групи по зору.

2.3. Для категорії «непрацююча працездатна особа, яка зареєстрована з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за ним, у тому випадку, коли особа з інвалідністю внаслідок війни 1 групи перебуває у шлюбі, але дружина (чоловік) є особа з інвалідністю I групи» додаткові соціальні гарантії розповсюджуються тільки на особу, яка здійснює догляд.

2.4. Для категорії «cім’ї матерів-героїнь» членами сім’ї, на яких розповсюджуються додаткові соціальні гарантії, вважаються: мати, батько, їх діти до 18 років, зареєстровані за місцем реєстрації матері-героїні.

2.5. Для категорії «особи з інвалідністю I та II груп по зору» додаткові соціальні гарантії розповсюджуються тільки на інваліда по зору.

2.6. Щомісячно до 21 числа звітного місяця комунальні заклади, центри, установи, Харківська обласна організація УТОГ та інші громадські організації надають  в електронному вигляді поіменні списки громадян за звітний місяць, які мають право на додаткові соціальні гарантії, та інформацію про зміни у списках або про їх відсутність до Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради і підприємствам, що надають житлово-комунальні послуги.

2.6.1. Поіменні списки пільговиків на паперових та електронних носіях у повному обсязі надаються до 21 січня поточного року.

2.6.2. Включення до списків громадян за пп. 2.1.1 здійснюється за  заявою особи, яка здійснює догляд та отримує щомісячну державну компенсацію для догляду за особою з інвалідністю I групи.

2.7. Додаткові соціальні гарантії (місцева пільга) нараховуються в межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування».

2.8. Якщо в сім’ї громадянина, який має право на додаткові соціальні гарантії, один або декілька членів сім’ї мають право на пільги згідно із законами України, то в цьому випадку додаткові соціальні гарантії нараховуються після нарахування державних пільг у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами на 1 особу за умови, якщо сума всіх нарахованих пільг (з урахуванням місцевої пільги) не перевищує нарахованої суми оплати житлово-комунальних послуг за місяць за цим особовим рахунком.

2.9. Якщо члени сім’ї мають право на додаткові соціальні гарантії за рахунок коштів бюджету міста Харкова (місцеву пільгу) за різними категоріями, нарахування надаються в межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами за умови, якщо сума всіх нарахованих пільг (з урахуванням місцевої пільги) не перевищує нарахованої суми оплати житлово-комунальних послуг за місяць за цим особовим рахунком.

2.10. Пільгова знижка надається на площу 31,5 кв. м, якщо в цій сім’ї відсутні інші пільговики, тобто на додаткову пільгову площу на сім’ю (10,5 кв. м) пільга іншим особам не нараховувалася. Якщо на додаткову пільгову площу на сім’ю (10,5 кв. м) пільга нараховувалася іншій особі, у цьому випадку нарахування місцевої пільги проводиться на площу 21 кв. м.

2.11. Підприємства, що надають житлово-комунальні послуги, відповідно до поіменних списків надають інформацію (супровідний лист) та розрахунки витрат, пов’язані з наданням додаткових соціальних гарантій, до Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради до 10 числа кожного місяця, наступного за звітним.

3.Порядок перерахування компенсації

3.1. Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради на підставі наданих розрахунків витрат реєструє бюджетні зобов’язання в УДКС України у місті Харкові Харківської області в межах бюджетних призначень, установлених рішенням сесії Харківської міської ради в бюджеті міста Харкова на відповідний рік, та при надходженні коштів на реєстраційний рахунок Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради здійснює перерахування сум компенсації за надані додаткові соціальні гарантії на розрахункові рахунки підприємств, що надають житлово-комунальні послуги, в межах зареєстрованих бюджетних зобов’язань.

3.2. Очікувані нарахування витрат за грудень поточного року надаються до 10 грудня. Розрахунки фактичних витрат за грудень підприємствами, що надають житлово-комунальні послуги, надаються до Управління з  соціальних питань Департаменту  соціальної політики Харківської міської ради до 10 січня наступного календарного року.

3.3. Зазначені коригування нарахувань витрат за грудень минулого року враховуються при реєстрації зобов’язань у наступному році.

3.4. У тому випадку, якщо місцева пільга не нарахована або нарахована надміру, підприємства, що надають житлово-комунальні послуги, повинні зробити перерахунок у місяці, наступному за звітним, та відобразити коригування у звітності, яка надається до Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради.

3.5. Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради має право зменшувати розмір відшкодування (заборгованості) на суму, нарахованої надміру місцевої пільги в результаті несвоєчасного коригування нарахувань витрат.

3.6. Якщо на наступний рік фінансування вищевказаної компенсації з бюджету міста Харкова не передбачено, то різницю коштів за проведеними розрахунками підприємства, що надають житлово-комунальні послуги, повинні повернути на реєстраційний рахунок Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради. Невикористані кошти Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради перераховує до бюджету міста Харкова в установленому законодавством України порядку.

 3.7. Якщо підприємство припинило надання житлово-комунальної послуги, але утворилася кредиторська заборгованість перед Управлінням з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради, то ця сума повертається на реєстраційний рахунок Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики  Харківської міської ради.

4.Заключні положення

4.1. Відповідальність за недостовірну інформацію, надану в списках, несуть керівники підрозділів та установ, які формують поіменні списки громадян.

4.2. Персональну відповідальність за достовірність і законність сум нарахувань за надані послуги несуть керівник і головний бухгалтер підприємства, що надає житлово-комунальні послуги.

4.3. Положення набирає чинності з 1 січня 2021 року.

 

Директор Департаменту

соціальної політики

Харківської міської ради                                                                                                                       Л.В. БОЛГОВА