• Головна
  • Додаток 20. Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій членам сім’ї та батькам загиблих (померлих) поліцейських Головного управління Національної поліції в Харківській області та колишніх працівників міліції та членам сім’ї загиблих військовослужбовців (рядовий склад) при проходженні строкової служби, які виконували загальний військовий обов’язок у мирний час

Додаток 20. Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій членам сім’ї та батькам загиблих (померлих) поліцейських Головного управління Національної поліції в Харківській області та колишніх працівників міліції та членам сім’ї загиблих військовослужбовців (рядовий склад) при проходженні строкової служби, які виконували загальний військовий обов’язок у мирний час

Додаток 20

до Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова
на 2021–2025 роки

(до п. 9.1 розділу 9 «Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян»)

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок надання додаткових соціальних гарантій членам сім’ї та батькам загиблих (померлих) поліцейських Головного управління Національної поліції в Харківській області та колишніх працівників міліції та членам сім’ї загиблих військовослужбовців (рядовий склад) при проходженні строкової служби, які виконували загальний військовий обов’язок у мирний час

1.Загальна частина

1.1. Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій членам сім’ї та батькам загиблих (померлих) поліцейських Головного управління Національної поліції в Харківській області та членам сім’ї загиблих військовослужбовців (рядовий склад) при проходженні строкової служби, які виконували загальний військовий обов’язок у мирний час, (далі – Положення) розроблено у зв’язку зі встановленням додаткових соціальних гарантій у розмірі 50 % знижки на оплату житлово-комунальних послуг та визначає порядок надання додаткових соціальних гарантій шляхом перерахування компенсації підприємствам, що здійснюють експлуатацію житла та надають комунальні послуги (далі – підприємства, що надають житлово-комунальні послуги).

1.2. Дія Положення поширюється на:

 а) членів сім’ї та батьків поліцейських Головного управління Національної поліції в Харківській області, загиблих  при виконанні службових обов’язків внаслідок протиправних дій третіх осіб, або учинення дій, спрямованих на рятування життя людей або усунення загрози їхньому життю, або померлого працівника поліції внаслідок поранення (контузії, травми, або каліцтва), отриманого за вказаних обставин, а також членів сімей та батьків загиблих (померлих) працівників міліції, членам сім’ї та батькам працівника міліції, який загинув (помер) під час виконання завдань по охороні громадського порядку при надзвичайних ситуаціях, пов’язаних з антигромадськими проявами;

б) членів сім’ї загиблих військовослужбовців (рядовий склад) при проходженні строкової служби, які виконували загальний військовий обов’язок  у мирний час (далі – члени сім’ї загиблих).

2.Порядок нарахування додаткових соціальних гарантій

 2.1. Додаткові соціальні гарантії нараховуються:

для осіб згідно з підпунктом а пункту 1.2 – дружині (чоловікові), яка (який) на день загибелі (смерті) перебувала (перебував) із загиблим (померлим) в зареєстрованому шлюбі, які не одружувалися вдруге; батькам, дітям загиблого (померлого), які не досягли 18 років, або дітям, старшим за цей вік, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років, у тому числі дітям з інвалідністю з дитинства (незалежно від їх віку), а також дітям, які навчаються в освітніх закладах незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, (за денною формою навчання) до закінчення навчання  або до досягнення ними 23 років;

для осіб згідно з підпунктом б пункту 1.2 батькам загиблого, вдовам (вдівцям) загиблого, які не одружувалися вдруге, та дітям загиблого до 18 років,  а також дітям, які навчаються в освітніх закладах незалежно від  їх організаційно-правових форм і форм власності, (за денною формою навчання) до закінчення навчання  або до досягнення ними 23 років.

2.2. Додаткові соціальні гарантії на оплату за користування житлово-комунальними послугами надаються шляхом перерахування коштів (грошової компенсації) в розмірі 50 % знижки на оплату житлово-комунальних послуг в межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування».

2.3. Додаткові соціальні гарантії за рахунок коштів бюджету міста Харкова надаються за місцем реєстрації у місті Харкові незалежно від типу житла або форми власності на нього (по день реєстрації або по день смерті пільговика включно).

2.4. Якщо пільговик користується пільгами згідно із законодавством України, додаткові соціальні гарантії надаються шляхом донарахування до наданої державної пільги.

2.5. Якщо в сім’ї пільговика один або декілька членів сім’ї мають право на пільги згідно із законодавством України (державні пільги), а, крім того, пільговик (інший член сім’ї) має право на додаткові соціальні гарантії за рахунок коштів бюджету  міста  Харкова, нарахування  50 %  знижки  проводиться в межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами (на одну особу) після нарахування державних пільг за умови, що сума всіх нарахованих пільг
(з урахуванням місцевої пільги) не перевищує нарахованої суми оплати за житлово-комунальні послуги на місяць за цим особовим рахунком.

2.6. Пільгова знижка надається на площу 31,5 кв. м, якщо в цій сім’ї відсутні інші пільговики, а на додаткову пільгову площу на сім’ю (10,5 кв. м) пільга іншим особам не нараховувалася. Якщо на додаткову пільгову площу на сім’ю (10,5 кв. м) пільга нараховувалася іншій особі, у цьому разі нарахування місцевої пільги проводиться на площу 21 кв. м.

2.7. У разі втрати права на додаткові соціальні гарантії громадяни повинні у місячний строк повідомити Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради та підприємства, що надають житлово-комунальні послуги, про зміни, що відбулися, для своєчасного коригування нарахування витрат, які проводяться з дня втрати права на пільгу.

2.8. Додаткові соціальні гарантії згідно з цим Положенням надаються  у разі якщо пільговик не користується іншими додатковими соціальними гарантіями за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Якщо громадянин має право на декілька додаткових соціальних гарантій на оплату однієї й тієї ж послуги, додаткові соціальні гарантії нараховуються за його вибором на підставі письмової заяви (з дати реєстрації звернення), поданої до підприємства, що надає житлово-комунальні послуги. У разі відсутності заяви рішення щодо нарахування місцевої пільги приймає підприємство, що надає житлово-комунальні послуги.

2.9. Громадянам, яким призначено житлову субсидію на оплату  житлово-комунальних послуг, підприємства, що надають житлово-комунальні послуги, додаткові соціальні гарантії не нараховують.

2.10. Головне управління Національної поліції в Харківській області до 21 січня надає до Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради списки членів сім’ї та батьків поліцейських Головного управління Національної поліції в Харківській області, загиблих при виконанні службових обов’язків внаслідок протиправних дій третіх осіб,
або учинення дій, спрямованих на рятування життя людей або усунення загрози їхньому життю, або померлих внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого за вказаних обставин, а також членів сім’ї та батьків загиблих (померлих) колишніх працівників міліції (згідно з підпунктом а пункту 1.2 цього Положення), які мають право на додаткові соціальні гарантії.

 2.11. Додаткові соціальні гарантії нараховуються підприємствами відповідно до списку, який формує Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради за наявності:

копії паспорта у формі книжечки (1, 2 та сторінка реєстрації) або копії паспорта у формі пластикової картки з безконтактним електронним носієм типу ID-1 (лицьового та зворотного боку) та довідки про реєстрацію місця проживання особи;

копії довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (для власника паспорта у формі пластикової картки з безконтактним електронним носієм типу ID-1 ця довідка не надається).

на підставі:

для підпункту а пункту 1.2:

інформації Головного управління Національної поліції в Харківській області про членів сім’ї та батьків поліцейських Головного управління Національної поліції в Харківській області, загиблих при виконанні службових обов’язків внаслідок протиправних дій третіх осіб, або учинення дій, спрямованих на рятування життя людей, або усунення загрози їхньому життю, або померлих внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого за вказаних обставин, а також членів сім’ї та батьків загиблих (померлих) колишніх працівників міліції та документів, що дають право на пільги, а саме:

копії посвідчення, що дає право на пільги згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

копії довідки (висновку), що підтверджує факт загибелі (смерті) за вищевказаних обставин;

для підпункту б пункту 1.2:

даних районних військових комісаріатів (та інших) про членів сім’ї загиблих військовослужбовців (рядовий склад) при проходженні строкової служби, які виконували загальний військовий обов’язок у мирний час;

копії посвідчення, що дає право на пільги.

2.11.1. Поіменні списки пільговиків на паперових та електронних носіях в повному обсязі надаються до 21 січня поточного року.

2.11.2. Щомісячно до 21 числа Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради надає (за наявності змін) підприємствам, що надають житлово-комунальні послуги, інформацію про зміни на електронних носіях.

2.12. Підприємства, зайняті обслуговуванням житлового фонду, у тому числі комунальної власності територіальної громади міста Харкова, ЖК, ЖБК та ОСББ тощо, та підприємства, які надають комунальні послуги, надають до Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради щомісячно до 10 числа місяця, наступного за звітним, розрахунки витрат на надання додаткових соціальних гарантій.

2.13. Розрахунки, завірені печаткою, разом із супровідним листом надаються за підписом керівника і головного бухгалтера підприємства.

3. Порядок перерахування компенсації

3.1. Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради реєструє бюджетні зобов’язання в УДКС України у місті Харкові Харківської області в межах бюджетних призначень, встановлених рішенням сесії Харківської міської ради в бюджеті міста Харкова на відповідний рік, та у міру надходження коштів на реєстраційний рахунок зазначене Управління здійснює перерахування сум компенсації витрат за надані додаткові соціальні гарантії на розрахункові рахунки підприємств, що надають житлово-комунальні послуги, в межах зареєстрованих бюджетних зобов’язань.

3.2. Очікувані нарахування витрат за грудень поточного року надаються до 10 грудня. Розрахунки фактичних витрат за грудень підприємствами, що надають послуги, надаються до Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради до 10 січня наступного календарного року.

3.3. Зазначені коригування нарахувань витрат за грудень минулого року враховуються при реєстрації бюджетних зобов’язань у наступному році.

3.4. Якщо пільгова знижка не нарахована або нарахована надміру, підприємства, що надають послуги, повинні зробити перерахунок у місяці, наступному за звітним, та відобразити коригування у звітності, яка надається до Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради.

3.5. Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради має право зменшувати розмір відшкодування (заборгованості) на суму, нараховану надміру, у результаті несвоєчасного коригування місцевої пільги.

3.6. Якщо наступного року фінансування вищевказаної компенсації з бюджету міста Харкова не передбачено, то різницю коштів у результаті коригування очікуваних даних за грудень, підприємства, що надають житлово-комунальні послуги, повинні повернути на реєстраційний рахунок Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської  ради.

3.7. Якщо підприємство припинило надання послуги, але утворилася кредиторська заборгованість перед Управлінням з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради, то ця сума повертається на реєстраційний рахунок Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради.

4.Заключні положення

 4.1. Персональну відповідальність за достовірність і законність сум нарахувань компенсацій на оплату за надані послуги несуть керівник і головний бухгалтер підприємства, що надає житлово-комунальні послуги.

4.2. Положення набирає чинності з 1 січня 2021 року.

 

Директор Департаменту

соціальної політики

Харківської міської ради                                                                                             Л.В. БОЛГОВА