• Головна
  • Додаток 25. Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій (права на пільговий проїзд у метрополітені) студентам (курсантам) міста Харкова денної форми навчання закладів вищої освіти І–IV рівня акредитації та учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Додаток 25. Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій (права на пільговий проїзд у метрополітені) студентам (курсантам) міста Харкова денної форми навчання закладів вищої освіти І–IV рівня акредитації та учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти

 

Додаток 25

до Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021–2025 роки

(до підпункту в п. 9.4 розділу 9 «Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян»)

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок надання додаткових соціальних гарантій

(права на пільговий проїзд у метрополітені) студентам (курсантам) міста Харкова денної форми навчання закладів вищої освіти І–IV рівня акредитації та учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти

1.Загальна частина

1.1. Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій (права на пільговий проїзд у метрополітені) студентам (курсантам) міста Харкова денної форми навчання закладів вищої освіти І–IV рівня акредитації та учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти (далі – Положення) розроблено на підставі підпункту 4 пункту а ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 9 ст. 62 Закону України «Про вищу освіту», частини 5 ст. 9 Закону України «Про сприяння соціальному становленню
та розвитку молоді в Україні».

1.2. Положення регулює правовідносини, пов’язані з наданням здобувачам вищої освіти, які навчаються за денною формою навчання у закладах вищої освіти міста Харкова, та учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок коштів бюджету міста Харкова, права проїзду у метрополітені міста Харкова з оплатою вартості проїзду в розмірі 50 % тарифу не більше 60 поїздок на місяць, та порядок відшкодування видатків КП «Харківпасс» або КП «Харківський метрополітен» (за умови дії договорів) для надання зазначених додаткових соціальних гарантій.

1.3. Положення чинне протягом строку дії Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова
на 2021–2025 роки.

2. Порядок надання додаткових соціальних гарантій

2.1. Отримувачами додаткових соціальних гарантій є громадяни України, які є здобувачами вищої освіти за денною формою навчання чи учнями закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

2.2. Додаткові соціальні гарантії надаються виключно студентам (курсантам) закладів вищої освіти І–IV рівня акредитації денної форми навчання та учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, розташованих у місті Харкові (далі – отримувачі пільги), згідно із переліком (додається).

2.3. Додаткові соціальні гарантії не надаються особам, які:

  не є громадянами України;

  є здобувачами вищої освіти за іншою формою навчання, ніж денна форма;

  є студентами (курсантами) закладів вищої освіти, не зазначених у переліку до цього Положення.

  2.4. Додаткові соціальні гарантії не надаються особам, які мають право на проїзд у метрополітені міста Харкова безоплатно або на проїзд за пільговим тарифом на інших правових підставах.

  2.5. Додаткові соціальні гарантії не надаються особам, які були позбавлені права користування метрополітеном міста Харкова з оплатою в розмірі 50 % тарифу у зв’язку з порушенням використання пільгової студентської безконтактної електронної картки (далі – пільгова студентська БЕК) або електронного квитка для пільгового проїзду в метрополітені, трамваї, тролейбусі в місті Харкові.

  2.6. Право користування метрополітеном міста Харкова з оплатою у розмірі 50 % тарифу в кількості не більше 60 поїздок на місяць надається отримувачам пільги виключно для проїзду до місця навчання і додому.

  2.7. Право користування метрополітеном міста Харкова з оплатою у розмірі 50 % тарифу здійснюється з використанням персональної студентської БЕК або електронного квитка для пільгового проїзду у метрополітені, трамваї, тролейбусі в місті Харкові, які є дійсними за наявності студентського чи учнівського квитка (для курсантів – за наявності військового квитка чи службового посвідчення).

  2.8. Пільгова студентська БЕК та електронний квиток для пільгового проїзду у метрополітені, трамваї, тролейбусі в місті Харкові призначені для оплати проїзду у метрополітені міста Харкова за пільговим тарифом та для обліку наданих додаткових соціальних гарантій отримувачам пільги.

  Використання пільгової студентської БЕК або електронного квитка для пільгового проїзду у метрополітені, трамваї, тролейбусі в місті Харкові без студентського чи учнівського (військового) квитка чи службового посвідчення заборонено.

  Передачу пільгової студентської БЕК або електронного квитка для пільгового проїзду у метрополітені, трамваї, тролейбусі в місті Харкові іншій особі або пропуск іншої особи заборонено.

Пільгова студентська БЕК або електронний квиток для пільгового проїзду у метрополітені, трамваї, тролейбусі в місті Харкові не надає права на перевезення багажу з оплатою за пільговим тарифом. Оплата перевезення багажу здійснюється на загальних підставах.

 2.9. Службові особи КП «Харківський метрополітен» мають право перевіряти у пасажира, який користується пільговою студентською БЕК або електронним квитком для пільгового проїзду у метрополітені, трамваї, тролейбусі в місті Харкові, наявність студентського чи учнівського (військового) квитка або службового посвідчення.

У разі відсутності студентського чи учнівського (військового) квитка або службового посвідчення у пасажира, який має намір використати пільгову студентську БЕК або електронний квиток для пільгового проїзду у метрополітені, трамваї, тролейбусі в місті Харкові для оплати проїзду, або у разі невідповідності прізвища, імені, по батькові особи, зазначеної  у студентському чи учнівському (військовому) квитку або службовому посвідченні, прізвищу, імені, по батькові особи, якій ця пільгова студентська БЕК або електронний квиток для пільгового проїзду у метрополітені, трамваї, тролейбусі в місті Харкові були видані, службовими особами КП «Харківський метрополітен»:

пільгова студентська БЕК вилучається та блокується в системі АСОП КП «Харківський метрополітен» та складається акт порушення;

складається акт порушення при використанні електронного квитка для пільгового проїзду у метрополітені, трамваї, тролейбусі в місті Харкові, призупиняється дія квитка та передається копія акта порушення до КП «Харківпасс».

 2.10. Після отримання електронного квитка для пільгового проїзду у метрополітені, трамваї, тролейбусі в місті Харкові пасажир втрачає право користування пільговою студентською БЕК для проїзду в метрополітені.

2.11. Щомісячно навчальні заклади надають до КП «Харківський метрополітен» або КП «Харківпасс» (згідно з умовами діючого договору) та до Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради:

інформацію про зміни в списках на паперових та електронних носіях;

списки всіх отримувачів пільги (зі змінами) на електронних носіях станом на 01 число наступного місяця.

2.12. У разі змін у наданих закладом вищої освіти списках студентів (учнів, курсантів), у зв’язку із втратою (припиненням) права пільгового проїзду (відрахуванням, академічною відпусткою, переведенням на іншу форму навчання, закінченням або припиненням навчання тощо) навчальний заклад терміново в день реєстрації наказу про припинення навчання за денною формою або наступного дня зобов’язаний повідомити про це Управління  з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради, КП «Харківпасс» та КП «Харківський метрополітен» з наданням змін до списку студентів (учнів, курсантів), які втратили право на пільговий проїзд, за встановленою формою. Зміни до списків студентів (учнів, курсантів), в якому не заповнені всі графи, вважаються не наданими.

2.13. Керівники навчальних закладів несуть персональну відповідальність за достовірність даних щодо осіб, які включені до списків, обґрунтованість включення до цих списків та своєчасність повідомлення про втрату особою права на пільговий проїзд.

2.14 У разі передачі пільгової студентської БЕК або електронного квитка для пільгового проїзду у метрополітені, трамваї, тролейбусі в місті Харкові в користування іншій особі її власник у подальшому назавжди втрачає право на користування пільговим проїздом у метрополітені.

2.15. При втраті пільгової студентської БЕК її власник повинен:

негайно звернутися до чергового персоналу будь-якої зі станцій КП «Харківський метрополітен» для виключення з обігу втраченої пільгової студентської БЕК, при цьому грошові кошти, які залишилися на її рахунку, власнику втраченої  пільгової студентської БЕК не компенсуються;

звернутися до навчального закладу з повідомленням та клопотанням щодо повторної видачі втраченої пільгової студентської БЕК.

2.16. При втраті електронного квитка для пільгового проїзду у метрополітені, трамваї, тролейбусі в місті Харкові його власник повинен:

негайно звернутися до КП «Харківпасс» для виключення із обігу втраченого електронного квитка для пільгового проїзду у метрополітені, трамваї, тролейбусі в місті Харкові.

2.17. У разі несвоєчасного звернення, при виявленні електронного квитка для пільгового проїзду у метрополітені, трамваї, тролейбусі в місті Харкові  у іншої особи отримувач пільги втрачає право на пільговий проїзд у Харківському метрополітені.

 В окремих випадках питання щодо відновлення права пільгового проїзду  вирішується відповідальними особами КП «Харківпасс».

2.18. Несправність електронного квитка для пільгового проїзду у метрополітені, трамваї, тролейбусі в місті Харкові не дає права пільгового проїзду у метрополітені.

Оформлення нової пільгової студентської БЕК або електронного квитка для пільгового проїзду у метрополітені, трамваї, тролейбусі в місті Харкові  здійснюється за затвердженим порядком.

 3.Порядок перерахування компенсації

3.1. Відшкодування витрат за пільговий проїзд у метрополітені здійснюється за даними обліку системи «Електронний квиток», наданими КП «Харківпасс» до КП «Харківський метрополітен», згідно з розрахунками витрат із зазначенням суми витрат за пільговий проїзд щодо кожного пільговика, наданими в електронному вигляді.

Розрахунок витрат разом із супровідним листом із зазначенням кількості отримувачів пільги та суми для відшкодування надається КП «Харківський метрополітен» до Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради до 10 числа щомісячно за підписом керівника підприємства та головного бухгалтера.

3.2. Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради на підставі наданих розрахунків витрат реєструє бюджетні зобов’язання в УДКС України у місті Харкові Харківської області в межах бюджетних призначень, встановлених рішенням сесії Харківської міської ради в бюджеті міста Харкова на відповідний рік, та у міру надходження коштів на реєстраційний рахунок Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради здійснює перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства в межах зареєстрованих бюджетних зобов’язань.

3.3. Якщо компенсацію нараховано безпідставно, КП «Харківський метрополітен» повинен зробити перерахунок у місяці, наступному за звітним, та відобразити коригування в розрахунках витрат.

3.4. Очікувані нарахування  витрат за грудень поточного року надаються до 10 грудня. Розрахунки фактичних витрат за грудень підприємством, що надає послуги, надаються до Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради до 10 січня наступного календарного року.

3.5. Зазначені коригування нарахувань витрат за грудень минулого року враховуються при реєстрації бюджетних зобов’язань у наступному році.

3.6. Якщо на наступний рік фінансування вищезазначеної компенсації з бюджету міста Харкова не передбачено, то різницю коштів за проведеними розрахунками підприємства, що надають послуги, повинні повернути на реєстраційний рахунок Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради. Невикористані кошти Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради перераховує до бюджету міста Харкова в установленому законодавством України порядку.

3.7. Якщо підприємство, яке надає послуги, припинило надання послуги, але утворилася кредиторська заборгованість перед Управлінням з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради, то ця сума повертається на реєстраційний рахунок Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради.

4. Заключні положення

4.1. Керівник і головний бухгалтер КП «Харківпасс», керівник і головний бухгалтер КП «Харківський метрополітен (в рамках діючих договорів) несуть персональну відповідальність за достовірність даних щодо кількості поїздок, оплачених за пільговим тарифом, та розміру нарахування сум компенсації за надані додаткові соціальні гарантії у розмірі 50 % тарифу не більше 60 поїздок на місяць студентам (курсантам) закладів вищої освіти I–IV рівня акредитації та учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

4.2. Положення набирає чинності з 1 січня 2021 року.

 

Директор Департаменту

соціальної політики

Харківської міської ради                                                                                                                       Л.В. БОЛГОВА