• Головна
  • Додаток 8 «Положення про надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам міста Харкова, які опинилися у складній життєвій ситуації, за зверненнями до міського голови».

Додаток 8 «Положення про надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам міста Харкова, які опинилися у складній життєвій ситуації, за зверненнями до міського голови».

Додаток 8

до Програми сприяння безпечній життєдіяльності

у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки

(до пп. 8.1.1 розділу 8 «Підтримка соціально послаблених верств населення»)

 

ПОЛОЖЕННЯ

про надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам міста

Харкова, які опинилися в складній життєвій ситуації,

за зверненнями до міського голови

1. Загальна частина

1.1. Положення про надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам міста Харкова, які опинилися в складній життєвій ситуації, за зверненнями до міського голови (далі – Положення) визначає порядок надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам міста, які опинилися в складній життєвій ситуації.

1.2. Одноразова адресна грошова допомога (далі – грошова допомога) громадянам міста, які опинилися в складній життєвій ситуації, надається в межах витрат, передбачених на зазначені цілі кошторисом витрат на виконання Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки на поточний рік.

1.3. Питання надання грошової допомоги членам територіальної громади міста Харкова, які мешкають та зареєстровані на території міста, розглядається за дорученням міського голови.

1.4. Підставою для розгляду питання щодо надання грошової допомоги є заява громадянина про надання йому (його сім’ї) грошової допомоги у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем, що спричинене:

– пожежею (часткове відшкодування збитків);

-тяжкою хворобою та необхідністю проведення дороговартісного лікування, а також оперативного втручання;

-необхідністю проведення оплати за тимчасове проживання у місцях, визначених виконавчими органами Харківської міської ради, осіб, які постраждали внаслідок пожежі, руйнування житла та іншого стихійного лиха;

-бойовими діями у зоні проведення антитерористичної операції на території України;

-іншими обставинами, які можуть привести до небезпеки та значною мірою вплинути на життєдіяльність оточуючих.

1.5. Рішення щодо конкретної заяви приймається комісією з розгляду питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам міста, які опинилися в складній життєвій ситуації (далі – Комісія).

Склад Комісії затверджується розпорядженням міського голови і очолюється заступником міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.

До складу Комісії входять: голова Комісії, заступник голови Комісії – заступник директора Департаменту – начальник управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, секретар Комісії та 7 членів Комісії, з яких: директор Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, депутат Харківської міської ради, 3 – представники управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради та Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради, представник Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради та представник громадської організації.

1.6. Комісія розглядає питання щодо надання одноразової адресної грошової допомоги:

1.6.1. Громадянам міста, які опинилися в складній життєвій ситуації, за наявності таких документів:

– особистої заяви громадянина;

– довідки про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (довідки про склад сім’ї);

– довідок про доходи усіх членів сім’ї заявника (оригінали);

– копії паспорта заявника (1,2, 11 сторінки);

– копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера заявника. Для розгляду питання про надання грошової допомоги:

– на лікування чи операцію необхідним є медичний висновок Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради або інша медична документація із закладу охорони здоров’я, яка підтверджує захворювання;

– у зв’язку з пожежею – акт пожежної частини про пожежу, яка сталася;

– з приводу стихійного лиха – подання адміністрації відповідного району Харківської міської ради (за місцем проживання);

– у разі звернення до секретаря і депутатів Харківської міської ради заяви розглядаються за дорученням міського голови.

1.6.2. Громадянам міста Харкова, сім’ї яких постраждали внаслідок масових пожеж, землетрусів, повеней та іншого стихійного лиха. Для надання грошової допомоги в екстреному порядку необхідним є наявність таких документів:

– особистої заяви громадянина;

– довідки про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (довідки про склад сім’ї);

– копії паспорта заявника (1,2, 11 сторінки);

– копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера заявника.

1.6.3. Сім’ям, в яких народилася трійня, на підставі таких документів:

– особистої заяви одного з батьків на ім’я міського голови;

– довідки про реєстрацію місця проживання заявника та його дітей;

– довідки з пологового будинку про народження трійні;

– копії паспорта заявника (1,2, 11 сторінки);

– копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера заявника.

1.6.4. Громадянам міста Харкова, які опинилися в складній життєвій ситуації, яка пов’язана з тривалою невиплатою заробітної плати на підприємствах міста Харкова, на підставі таких документів:

– особистої заяви громадянина;

– довідки про реєстрацію місця проживання заявника;

– копії паспорта заявника (1,2, 11 сторінки);

– копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера заявника;

– довідки про наявність заборгованості із заробітної плати, виданої підприємством-боржником (оригінал);

– клопотання профспілкового комітету, при наявності його на зазначеному підприємстві (оригінал).

1.6.5. Одному із членів сім’ї загиблого учасника бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, на спорудження надгробка загиблому на підставі таких документів:

– особистої заяви одного із членів сім’ї загиблого;

– довідки про реєстрацію місця проживання заявника;

– копії свідоцтва про смерть учасника бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

– копії посвідчення члена сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни (учасника бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях);

– копії паспорта заявника (1,2, 11 сторінки);

– копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера заявника;

– копії рахунка-фактури або іншого документа, який підтверджує спорудження надгробка.

1.6.6. Громадянам міста Харкова, хворим на хронічну хворобу нирок, для проведення за життєвими показаннями амбулаторного екстракорпорального та інших видів діалізу у комунальному закладі охорони здоров’я «Обласний клінічний центр урології і нефрології ім. В.І. Шаповала» на підставі таких документів:

– особистої заяви громадянина;

– довідки про реєстрацію місця проживання заявника;

– копії паспорта заявника (1,2, 11 сторінки);

– копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера заявника;

– медичного висновку.

1.7. До членів сім’ї відносяться особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (ст. 3 Сімейного кодексу України).

1.8. Грошова допомога надається сім’ї не частіше одного разу на рік.

1.9. При прийнятті рішення про розмір грошової допомоги до уваги приймаються рівень матеріальної забезпеченості сім’ї та надзвичайність конкретних обставин, які склалися у заявника (його сім’ї). Розмір грошової допомоги: мінімальної – не менш ніж 300 грн, максимальної – не більш ніж 20000 грн. В окремих випадках, при наявності підтверджуючих документів, Комісією приймається рішення про збільшення суми грошової допомоги.

1.10. В особливих випадках, Комісія може розглядати повторне звернення та, як виняток, приймати рішення про повторне надання грошової допомоги, а також приймати рішення щодо надання грошової допомоги у випадках, коли заявник із поважної причини не має можливості надати документи про свій дохід або про доходи членів своєї сім’ї.

2. Порядок розгляду заяв громадян міста щодо надання одноразової адресної грошової допомоги

2.1. Заяви громадян щодо надання грошової допомоги та документи, які підтверджують рівень матеріального стану заявника і членів його сім’ї, надходять до секретаря Комісії для подальшої підготовки усіх необхідних матеріалів для розгляду на засіданні Комісії.

2.2. Для визначення розміру одноразової адресної грошової допомоги заявник повинен надати документи, зазначені у п. 1.6 цього Положення.

2.3. У разі відсутності повного пакету документів, заява на розгляд Комісії не надходить, а заявнику надається відмова у розгляді заяви.

2.4. Матеріали засідання Комісії з розгляду питання щодо надання одноразової адресної грошової допомоги оформлюються протоколом, який підписується усіма членами Комісії. На підставі протоколу видається наказ розпорядника бюджетних коштів, який є підставою для виплати грошової допомоги громадянам міста, які опинилися в складній життєвій ситуації.

3. Порядок виплати грошової допомоги

3.1. Після розгляду звернення на Комісії, секретар Комісії готує письмову відповідь заявникові про прийняте рішення.

3.2. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради перераховує грошову допомогу на поштові відділення зв’язку за місцем реєстрації заявників поштовим переказом або виплачує грошові кошти готівкою через касу управління.

3.3. Витрати, пов’язані з веденням листування щодо надання громадянам грошової допомоги (конверти), здійснюються готівковою виплатою через касу управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради та перерахуванням грошової допомоги поштовим переказом, за рахунок коштів, передбачених кошторисом витрат на виконання Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки на поточний рік.

 

Директор Департаменту праці

та соціальної політики                                                                                                                             Л.В. Болгова

%d блогерам подобається це: