• Головна
  • Додаток 6 «Положення про надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам міста Харкова, які опинилися у складній життєвій ситуації, за зверненнями до міського голови».

Додаток 6 «Положення про надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам міста Харкова, які опинилися у складній життєвій ситуації, за зверненнями до міського голови».

Додаток 6

до Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова
на 2017-2020 роки

(до пп. 8.1.1 розділу 8 «Підтримка  соціально послаблених верств населення»)

у редакції рішення 30 сесії Харківської міської ради 7 скликання

від 16.10.2019 № _____/19

    П О Л О Ж Е Н Н Я

  про надання одноразової адресної грошової допомоги 

громадянам міста Харкова, які опинилися в складній життєвій ситуації,

за зверненнями до міського голови

1.Загальна частина

 1.1. Положення про надання одноразової адресної грошової допомоги  громадянам міста Харкова, які опинилися в складній життєвій ситуації, за зверненнями до міського голови (далі – Положення) визначає порядок надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам міста, які опинилися в складній життєвій ситуації.

1.2. Одноразова адресна грошова допомога (далі – грошова допомога) громадянам міста, які опинилися в складній життєвій ситуації, надається в межах витрат, передбачених на зазначені цілі кошторисом витрат на виконання Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки на поточний рік.

1.3. Питання надання грошової допомоги членам територіальної громади міста Харкова, які мешкають та зареєстровані на території міста, розглядається за дорученням міського голови.

1.4. Підставою для розгляду питання щодо надання грошової допомоги є заява громадянина про надання йому (його сім’ї) грошової допомоги у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем, що спричинене:

пожежею (часткове відшкодування збитків);

тяжкою хворобою та необхідністю проведення дороговартісного лікування, а також оперативного втручання;

необхідністю проведення оплати за тимчасове проживання у місцях, визначених виконавчими органами Харківської міської ради, осіб,
які постраждали внаслідок пожежі, руйнування житла та іншого стихійного лиха;

бойовими діями в районі проведення антитерористичної операції на території України;

іншими обставинами, які можуть привести до небезпеки та значною мірою вплинути на життєдіяльність оточуючих.

1.5. Рішення щодо конкретної заяви приймається комісією з розгляду питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам міста, які опинилися в складній життєвій ситуації (далі – Комісія).

Склад Комісії затверджується розпорядженням міського голови. Комісію очолює заступник міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Харківської міської ради.

До складу Комісії входять голова Комісії, заступник голови Комісії – заступник директора Департаменту – начальник Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, секретар Комісії та 8 членів Комісії, а саме: директор Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, 2 депутати Харківської міської ради, представник Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, 2 представники Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради, представник Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради та представник громадської організації.

1.6. Комісія розглядає питання щодо надання одноразової адресної грошової допомоги:

1.6.1. Громадянам міста, які опинилися в складній життєвій ситуації, на підставі таких документів:

особистої заяви громадянина;

довідки про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (довідки про склад сім’ї);

довідок про доходи усіх членів сім’ї заявника (оригінали);

копії паспорта заявника (1,2, 11 сторінки);

копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера заявника.

Для розгляду питання про надання грошової допомоги:

на лікування чи операцію необхідним є надання медичного висновку Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради або іншої медичної документації із закладу охорони здоров’я, яка підтверджує захворювання;

у зв’язку з пожежею – акт про пожежу, яка сталася;

з приводу стихійного лиха – подання адміністрації відповідного району Харківської міської ради (за місцем проживання);

у разі якщо громадянин або члени його сім’ї не працюють та не мають постійного доходу, заявником надається довідка, видана територіальним підрозділом Державної служби зайнятості про реєстрацію особи як безробітної, або довідка про перебування на обліку осіб, які шукають роботу;

у разі якщо громадянин за станом здоров’я фактично втратив працездатність, але на час звернення інвалідність йому не встановлена, заявником надається медична документація із закладів охорони здоров’я, яка підтверджує довготривале захворювання або проходження медико-соціальної експертної комісії для встановлення інвалідності;

у разі якщо громадянин не має можливості надати довідки про доходи членів сім’ї у зв’язку з тим, що вони тривалий час не проживають за місцем реєстрації, ним надається акт про непроживання особи/осіб (членів його сім’ї) за місцем реєстрації, засвідчений не менш ніж двома сусідами;

у разі звернення до секретаря міської ради і депутатів Харківської міської ради заяви розглядаються за дорученням міського голови.

1.6.2. Громадянам міста Харкова, сім’ї яких постраждали внаслідок масових пожеж, землетрусів, повеней та іншого стихійного лиха.

Для розгляду питання в екстреному порядку необхідним є надання таких документів:

особистої заяви громадянина;

довідки про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (довідки про склад сім’ї);

копії паспорта заявника (1, 2, 11 сторінки);

копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера заявника.

1.6.3. Сім’ям, в яких народилася трійня, на підставі таких документів:

особистої заяви одного з батьків на ім’я міського голови;

довідки про реєстрацію місця проживання заявника та його дітей;

довідки з пологового будинку про народження трійні;

копії паспорта заявника (1, 2, 11 сторінки);

копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера заявника.

1.6.4. Громадянам міста Харкова, які опинилися в складній життєвій ситуації, яка пов’язана з тривалою невиплатою заробітної плати на підприємствах міста Харкова, на підставі таких документів:

особистої заяви громадянина;

довідки про реєстрацію місця проживання заявника;

копії паспорта заявника (1, 2, 11 сторінки);

копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера заявника;

довідки про наявність заборгованості із заробітної плати, виданої підприємством-боржником (оригінал);

клопотання профспілкового комітету, за наявності його на зазначеному підприємстві (оригінал).

1.6.5. Одному із членів сім’ї загиблого учасника бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях на спорудження надгробка загиблому на підставі таких документів:

особистої заяви одного із членів сім’ї загиблого;

довідки про реєстрацію місця проживання заявника;

копії свідоцтва про смерть учасника бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

копії посвідчення члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни (учасника бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях);

копії паспорта заявника (1, 2, 11 сторінки);

копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера заявника;

копії рахунка-фактури або іншого документа, який підтверджує спорудження надгробка.

1.6.6. Громадянам міста Харкова, хворим на хронічну хворобу нирок, для проведення за життєвими показаннями амбулаторного екстракорпорального та інших видів діалізу у комунальному некомерційному підприємстві Харківської обласної ради «Обласний медичний клінічний центр урології і нефрології ім. В.І. Шаповала» на підставі таких документів:

особистої заяви громадянина;

довідки про реєстрацію місця проживання заявника;

копії паспорта заявника (1, 2, 11 сторінки);

копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера заявника;

медичного висновку.

1.7. Довідки про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (довідки про склад сім’ї) (пп. 1.6.1, 1.6.2 Положення) та довідки про реєстрацію місця проживання заявника (пп. 1.6.3-1.6.6 Положення) громадянами не надаються, а формуються за їх згодою з Реєстру територіальної громади міста Харкова у формі електронного документа авторизованими користувачами – посадовими особами Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради за допомогою веб-сайту «Портал електронних сервісів міста Харкова» з використанням електронного цифрового підпису.

1.8. До членів сім’ї належать особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (ст. 3 Сімейного кодексу України). Підтвердженням того, що заявник не має спільних прав та обов’язків із зареєстрованими разом з ним у житловому приміщенні особами, може бути документ про поділ особових рахунків на оплату житлово-комунальних послуг або копія свідоцтва (рішення суду) про розірвання шлюбу.

1.9. Грошова допомога надається сім’ї не частіше одного разу на рік.

1.10. При прийнятті рішення про розмір грошової допомоги до уваги беруться рівень матеріальної забезпеченості сім’ї та надзвичайність конкретних обставин, які склалися у заявника (його сім’ї). Розмір грошової допомоги: мінімальної – не менш ніж 500 грн, максимальної – не більш ніж 20000 грн. В окремих випадках за наявності підтверджувальних документів Комісією приймається рішення про збільшення суми грошової допомоги.

1.11. В особливих випадках Комісія може розглядати повторне звернення та як виняток приймати рішення про повторне надання грошової допомоги, а також приймати рішення щодо надання грошової допомоги у випадках, коли заявник із поважної причини не має можливості надати документи про свій дохід або про доходи членів своєї сім’ї.

 

2.Порядок розгляду заяв громадян міста щодо надання одноразової адресної грошової допомоги

2.1. Заяви громадян щодо надання грошової допомоги та документи, які підтверджують рівень матеріального стану заявника і членів його сім’ї, надходять до секретаря Комісії для подальшої підготовки усіх необхідних матеріалів для розгляду на засіданні Комісії.

2.2. Для визначення розміру одноразової адресної грошової допомоги заявник повинен надати документи, зазначені у п. 1.6 цього Положення.

2.3. У разі відсутності повного пакету документів заява на розгляд Комісії не надходить, а заявнику надається відмова у розгляді заяви. В особливих випадках у заявника письмово запитуються необхідні документи. Якщо протягом 1 місяця з дня надання письмового запиту заявник не надає необхідних документів, заява знімається з розгляду.

2.4. Матеріали засідання Комісії з розгляду питання щодо надання одноразової адресної грошової допомоги оформлюються протоколом, який підписується усіма членами Комісії. На підставі протоколу видається наказ розпорядника бюджетних коштів, що є підставою для виплати грошової допомоги громадянам міста, які опинилися в складній життєвій ситуації.

3.Порядок виплати грошової допомоги

3.1. Після розгляду звернення Комісією секретар Комісії готує письмову відповідь заявникові про прийняте рішення.

3.2. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради перераховує грошову допомогу на поштові відділення зв’язку за місцем реєстрації заявників поштовим переказом або виплачує грошові кошти готівкою через касу управління.

3.3. Витрати, пов’язані з веденням листування щодо надання громадянам грошової допомоги (конверти), здійснюються готівковою виплатою через касу Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради та перерахуванням грошової допомоги поштовим переказом за рахунок коштів, передбачених кошторисом витрат на виконання Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки на поточний рік.

 

Директор Департаменту праці

та соціальної політики                                                                                Л.В. БОЛГОВА

%d блогерам подобається це: