Форма інформації про діяльність інституту громадянського суспільства соціального спрямування

Форма інформації про діяльність інституту громадянського суспільства соціального спрямування

1.Назва інституту громадянського суспільства соціального спрямування та його організаційно-правова форма:

2. Дата створення інституту громадянського суспільства соціального спрямування:

3. Код ЄДРПОУ:

4. Банківські реквізити:

5. Мета та основні напрями діяльності інституту громадянського суспільства соціального спрямування відповідно до статуту (положення)

6. Досвід діяльності інституту громадянського суспільства соціального спрямування з тематики проєкту та результати такої діяльності:

7. Інформація про виконання (реалізацію) проєктів (заходів) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та/або інших джерел фінансування:

№ з/пНазва проєкту (заходу)Сума фінансової підтримки, грн.Джерела фінансуванняСтроки виконанняКороткий опис

8. Джерела фінансування інституту громадянського суспільства соціального спрямування:

9. Матеріально-технічна база інституту громадянського суспільства соціального спрямування (наявність власного офісу, оргтехніки, інші ресурси, у т.ч., які знаходяться в оренді):

10. Кадрове забезпечення:

Прізвище, ім’я, по-батьковіПосада та основні обов’язкиОсвітаДосвід виконання проектів

 

_____________________                 ___________                 _____________

(посада керівника інституту                        (підпис)                                 (ПІБ)

громадянського суспільства або

уповноваженої особи)

 

 

«___» _____________ 20__ р.

М.П.