Фінансування Програми

Організаційне та фінансове забезпечення реалізації Програми

Органи місцевого самоврядування, державні установи, підприємства, організації, правоохоронні та інші державні органи, наділені контрольними повноваженнями, визначають виконавців Програми, які розробляють власні плани і заходи щодо її реалізації.

Питання щодо стану виконання Програми щороку розглядається на засіданнях Координаційної ради з питань реалізації державної політики щодо попередження наркоманії.

Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, передбачених у бюджеті міста Харкова на відповідний рік, а також за рахунок громадських організацій та інших джерел, не заборонених законодавством.

Орієнтовні розрахунки видатків, пов’язаних із виконанням Програми, підлягають щорічному уточненню у період формування проектів відповідних бюджетів.

Строк виконання Програми – 2019-2020 роки.