• Головна
  • Перелік закладів вищої освіти I–IV рівня акредитації міста Харкова та закладів професійної (професійно-технічної) освіти міста Харкова

Перелік закладів вищої освіти I–IV рівня акредитації міста Харкова та закладів професійної (професійно-технічної) освіти міста Харкова

 

Додаток

до Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій (права на пільговий проїзд у метрополітені) студентам (курсантам) міста Харкова денної форми навчання закладів вищої освіти І–IV рівня акредитації та учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти

 

Перелік

закладів вищої освіти I–IV рівня акредитації міста Харкова та закладів

професійної (професійно-технічної) освіти міста Харкова

№ з/п
Назва закладів вищої освіти
Заклади вищої освіти І-ІІ рівня акредитації
1.
Харківський гідрометеорологічний технікум Одеського державного екологічного університету
2.Харківський комп'ютерно-технологічний коледж Національного технічного університету «ХПІ»
3.Житлово-комунальний коледж Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова
4.Харківський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету
5.Електромеханічний коледж Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова
6.Харківський коледж Державного університету телекомунікацій
7.Медичний коледж Харківського національного медичного університету
8.Коледж Національного фармацевтичного університету
9.Медичний коледж Харківської медичної академії післядипломної освіти
10.Коледж переробної та харчової промисловості Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
11.Харківський кооперативний торгово-економічний коледж
12.Харківський державний соціально-економічний коледж
Заклади вищої освіти ІІІ-IV рівня акредитації
13.Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
14.Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
15.Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
16.Харківський національний університет радіоелектроніки
17.Харківський національний автомобільно-дорожній університет
18.Харківський національний університет будівництва та архітектури
19.Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
20.Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
21.Харківська державна академія дизайну і мистецтв
22.Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
23.Українська інженерно-педагогічна академія
24.Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
25.Харківський державний університет харчування та торгівлі
26.Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
27.Український державний університет залізничного транспорту
28.Харківська державна академія фізичної культури
29.Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету
30.Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
31.Харківський національний медичний університет
32.Національний фармацевтичний університет
33.Харківська державна академія культури
34.Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського
35.Харківський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»
36.Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
37.Харківський національний університет внутрішніх справ
38.Національна академія Національної гвардії України
39.Національний університет цивільного захисту України
40.Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
41.Луганський національний аграрний університет (на базі Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка та на базі Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва)
42.Приватний вищий навчальний заклад «Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
43.Харківський інститут управління у формі товариства з обмеженою відповідальністю
44.Приватний вищий навчальний заклад «Харківський соціально-економічний інститут»
45.Приватний вищий навчальний заклад «Інститут сходознавства та міжнародних відносин «Харківський колегіум»
46.Приватний вищий навчальний заклад «Харківський інститут бізнесу і менеджменту» у формі товариства з обмеженою відповідальністю
47.Приватний вищий навчальний заклад «Харківський гуманітарно-екологічний інститут»
48.Приватний вищий навчальний заклад «Харківський інститут кадрів управління»
49.Приватний вищий навчальний заклад «Харківський економіко-правовий університет» у формі товариства з обмеженою відповідальністю
50.Харківський інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Заклади професійної (професійно-технічної) освіти
51.Центр професійно-технічної освіти № 1 м. Харкова
52.Державний навчальний заклад «Регіональний центр професійної освіти будівельних технологій Харківської області»
53.Державний навчальний заклад «Харківське вище професійне училище № 6»
54.Державний навчальний заклад «Регіональний центр професійної освіти інноваційних технологій будівництва та промисловості»
55.Харківський професійний ліцей залізничного транспорту
56.Державний професійно-технічний навчальний заклад «Харківське вище професійне училище будівництва»
57.Регіональний центр професійної освіти електротехнічних, машинобудівних та сервісних технологій Харківської області
58.Державний професійно-технічний навчальний заклад «Центр професійно-технічної освіти № 3 м. Харкова»
59.Державний навчальний заклад «Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської області»
60.Регіональний центр професійної освіти ресторанного, будівельного та автотранспортного сервісу Харківської області
61.Державний професійно-технічний навчальний заклад «Харківське вище професійне училище сфери послуг»
62.Державний професійно-технічний навчальний заклад «Регіональний центр професійної освіти ресторанно-готельного, комунального господарства, торгівлі та дизайну»
63.Державний навчальний заклад «Харківський регіональний центр професійної освіти поліграфічних медіатехнологій та машинобудування»
64.Державний заклад професійної (професійно-технічної) освіти «Харківське вище професійне училище швейного виробництва та побуту»

Директор Департаменту

соціальної політики

Харківської міської ради                                                                                                              Л.В. БОЛГОВА