Додаток 17. Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій на оплату житлово-комунальних послуг працівникам КП «Жовтневе трамвайне депо», КП «Салтівське трамвайне депо», КП «Тролейбусне депо № 2», КП «Тролейбусне депо № 3», КП «Міськелектротранссервіс»

Додаток 17

до Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021–2025 роки

(до п.9.1 розділу 9 «Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян»)

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок надання додаткових соціальних гарантій на оплату  житлово-комунальних послуг  працівникам  КП «Жовтневе трамвайне депо», КП «Салтівське трамвайне депо», КП «Тролейбусне депо № 2», КП «Тролейбусне депо № 3», КП «Міськелектротранссервіс»

1.Загальна частина

1.1. Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій на оплату житлово-комунальних послуг працівникам КП «Жовтневе трамвайне депо», КП «Салтівське трамвайне депо», КП «Тролейбусне депо № 2», КП «Тролейбусне депо № 3», КП «Міськелектротранссервіс» (далі – Положення) розроблено з метою збереження наявного кадрового потенціалу комунальних підприємств «Жовтневе трамвайне депо», «Салтівське трамвайне депо», «Тролейбусне депо № 2», «Тролейбусне депо № 3», «Міськелектротранссервіс» (далі – підприємства, які обслуговують міський наземний пасажирський електротранспорт), впровадження нових підходів у роботі, підвищення соціального статусу працівників та рівня їх життя, залучення зазначених працівників на вакантні посади та поліпшення якості обслуговування членів територіальної громади міста Харкова, стимулювання працівників, підвищення їх мотивації до плідної праці через надання додаткових соціальних гарантій на оплату житлово-комунальних послуг.

1.2. Положення визначає порядок надання додаткових соціальних гарантій працівникам підприємств, які обслуговують міський наземний пасажирський електротранспорт (далі – пільговики), шляхом перерахування компенсації підприємствам, що надають житлово-комунальні послуги.

 2.Порядок нарахування додаткових соціальних гарантій

 2.1. Додаткові соціальні гарантії надаються працівникам підприємств, які обслуговують міський наземний пасажирський електротранспорт, в період роботи за безстроковим трудовим договором (з повною зайнятістю) по день звільнення, або особам, які виконують їх обов’язки (у тому числі з якими укладений строковий договір) на період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустки для догляду за дитиною без збереження заробітної плати (але не більш ніж до досягнення дитиною шестирічного віку).

При тимчасовому переведенні працівника на роботу з неповною зайнятістю право на додаткові соціальні гарантії зберігається.

2.1.1. На працівників, які знаходяться у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і відпустці для догляду за дитиною без збереження заробітної плати (але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку), а також на час проходження працівниками строкової військової служби та військової служби за контрактом дія Положення не розповсюджується.

2.1.2. Додаткові соціальні гарантії надаються також неповнолітнім дітям  до 18 років працівників підприємств (за місцем реєстрації батьків), якщо обидва батьки (опікуни, піклувальники або одинока мати (батько), або вдова (вдівець), які не одружилися вдруге) працюють на підприємствах, які обслуговують міський наземний пасажирський електротранспорт.

2.2. Додаткові соціальні гарантії за користування житлово-комунальними послугами надаються шляхом нарахування коштів (грошової компенсації) у розмірі 100 % знижки на оплату за користування послугами з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами, послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, послуг з управління багатоквартирним будинком та 100 % знижки на оплату послуг з постачання та розподілу природного газу на опалення житла в опалювальний період на одну особу в межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування.

2.3. Додаткові соціальні гарантії за рахунок коштів бюджету міста Харкова надаються в межах бюджетного року за місцем реєстрації в місті Харкові незалежно від типу житла або форми власності на нього.

2.3.1. Якщо працівник користується пільгами згідно із законодавством України, додаткові соціальні гарантії надаються в межах, передбачених п. 2.1  Положення, шляхом донарахування до наданої державної пільги.

2.3.2. Якщо в сім’ї пільговика один або декілька членів сім’ї мають право на пільги згідно із законодавством України (державні пільги), а, крім того, пільговик (інший член сім’ї) має право на додаткові соціальні гарантії за рахунок коштів бюджету міста Харкова і не має права на пільгову знижку згідно із законодавством України, нарахування пільгової знижки проводяться в межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами (з розрахунку 21 кв. м  на одну особу) після нарахування державних пільг іншим членам сім’ї за умови, що сума всіх нарахованих пільг (з урахуванням місцевої пільги) не перевищує нарахованої суми оплати за житлово-комунальні послуги за місяць за цим особовим рахунком.

2.3.3. Додаткові соціальні гарантії згідно з Положенням надаються, якщо пільговик не користується іншими додатковими соціальними гарантіями за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Якщо громадянин має право на декілька додаткових соціальних гарантій на оплату однієї тієї ж послуги, додаткові соціальні гарантії нараховуються за його вибором на підставі письмової заяви (з дати реєстрації звернення), поданої до підприємства, що надає житлово-комунальні послуги. У разі відсутності заяви рішення щодо нарахування місцевої пільги приймає підприємство, що надає житлово-комунальні послуги.

2.3.4. Додаткові соціальні гарантії за рахунок коштів бюджету міста Харкова надаються за місцем реєстрації пільговика. У разі нарахування субсидії на оплату житлово-комунальних послуг підприємства, що надають послуги, не нараховують пільгову знижку згідно з цим Положенням.

2.4. Підприємства, які обслуговують міський наземний пасажирський електротранспорт, щомісячно до 21 числа звітного місяця надають в електронному вигляді поіменні списки працівників та дітей до 18 років, які зареєстровані в місті Харкові та які мають право на додаткові соціальні гарантії у відповідному місяці, та інформацію про зміни у списках або про їх відсутність до Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради і підприємствам, що надають житлово-комунальні послуги.

2.4.1. Поіменні списки пільговиків на паперових та електронних носіях у повному обсязі надаються до 21 січня поточного року.

2.5. Підприємства, що надають житлово-комунальні послуги, надають до Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради щомісячно до 10 числа місяця, наступного за звітним, розрахунки витрат на підставі поіменних списків працівників підприємств, які обслуговують міський наземний пасажирський електротранспорт і мають право на пільги.

 2.6. Розрахунки, завірені печаткою, разом із супровідним листом надаються за підписом керівника і головного бухгалтера підприємства.

2.7. Якщо пільгова знижка не нарахована або нарахована надміру, підприємства, що надають послуги, повинні зробити перерахунок у місяці, наступному за звітним, та відобразити коригування у звітності, яка надається до Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради.

 3.Порядок перерахування компенсації

 3.1. Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради реєструє в УДКС України у місті Харкові Харківської області бюджетні зобов’язання в межах бюджетних призначень, встановлених рішенням сесії Харківської міської ради в бюджеті міста Харкова на відповідний рік, та в міру надходження коштів на його реєстраційний рахунок Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради здійснює перерахування сум компенсації витрат за надані додаткові соціальні гарантії на розрахункові рахунки підприємств, що надають житлово-комунальні послуги, в межах зареєстрованих бюджетних зобов’язань.

3.2. Очікувані розрахунки витрат за грудень поточного року підприємства, що надають житлово-комунальні послуги, надають до 10 грудня поточного року з подальшим коригуванням згідно з фактичними нарахуваннями витрат за грудень. Розрахунки фактичних витрат за грудень підприємствами, що надають житлово-комунальні послуги, надаються до Управління  з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради до 10 січня наступного календарного року.

3.3. Зазначені коригування нарахувань витрат за грудень минулого року враховуються при реєстрації бюджетних зобов’язань у наступному році.

3.4. Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради має право зменшувати розмір відшкодування  (заборгованості) на суму, нараховану надміру, в результаті несвоєчасного коригування місцевої пільги.

3.5. Якщо на наступний рік фінансування вищевказаної компенсації з бюджету міста Харкова не передбачено, то різницю коштів у результаті  коригування очікуваних даних за грудень підприємства, що надають житлово-комунальні послуги, повинні повернути на реєстраційний рахунок Управління  з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської  міської ради. Кошти за минулий рік, повернуті підприємствами, що надають житлово-комунальні послуги, Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради перераховує до бюджету міста Харкова в установленому законодавством України порядку.

3.6. Якщо підприємство припинило надання послуги, але утворилася кредиторська заборгованість перед Управлінням з соціальних питань Департаменту  соціальної політики Харківської міської ради, то ця сума повертається на реєстраційний рахунок Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради.

4.Заключні положення

4.1. Відповідальність за достовірність інформації, наданої у списках отримувачів пільг, несуть керівники підприємств, які обслуговують міський наземний пасажирський електротранспорт.

4.2. Персональну відповідальність за достовірність і законність сум нарахувань компенсацій на оплату за надані послуги несуть керівник і головний бухгалтер підприємств, що надають житлово-комунальні послуги.

4.3. Положення набирає чинності з 1 січня 2021 року.

 

Директор Департаменту

соціальної політики

Харківської міської ради                                                                                                                           Л.В. БОЛГОВА