Додаток 7. Положення про надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам міста Харкова за зверненнями до депутатів Харківської міської ради

  Додаток 7

до Програми сприяння безпечній життєдіяльності

у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021–2025 роки

(до пп. 8.1.2 розділу 8 «Підтримка  соціально вразливих верств населення»)

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок надання одноразової адресної грошової допомоги

громадянам міста Харкова за зверненнями

до депутатів Харківської міської ради

1.Загальна частина

 1.1. Положення про порядок надання одноразової адресної грошової допомоги  громадянам міста Харкова за зверненнями  до депутатів Харківської міської ради (далі Положення) визначає порядок надання одноразової адресної грошової допомоги (далі – грошова допомога) громадянам міста за зверненнями до депутатів Харківської міської ради.

1.2. Грошова допомога громадянам міста надається в межах витрат, передбачених на зазначені цілі кошторисом витрат на виконання Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021–2025 роки (далі – Програма), на поточний рік.

1.3. Питання надання грошової допомоги членам територіальної громади міста Харкова, які мешкають та зареєстровані на території міста, розглядається депутатами Харківської міської ради.

1.4. Підставою для розгляду питання щодо надання грошової допомоги є заява повнолітньої особи про надання їй (її сім’ї) грошової допомоги у зв’язку з потребою, що виникла, на ім’я депутата Харківської міської ради.

1.5. Рішення щодо конкретної заяви з визначенням розміру грошової допомоги приймається особисто депутатом Харківської міської ради.

1.6. Розмір грошової допомоги за зверненнями до депутатів Харківської міської ради становить до 5000 грн.

1.7. Питання щодо надання грошової допомоги громадянам міста розглядається депутатом Харківської міської ради за наявності таких документів:

особистої заяви громадянина;

довідки про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (довідки про склад сім’ї);

довідки про дохід заявника за останні три місяці (оригінал). У разі якщо заявник звернувся з питання надання грошової допомоги на лікування одного із членів сім’ї, надається й довідка про дохід зазначеної особи за останні три місяці (оригінал);

копії паспорта заявника у формі книжечки (1, 2 сторінки та сторінки з відміткою про місце реєстрації) або копії паспорта у формі пластикової картки з безконтактним електронним носієм типу ID-1 (лицьового та зворотного боку);

копії довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника (для заявника – власника паспорта у формі пластикової картки з безконтактним електронним носієм типу ID-1 зазначена довідка не надається).

Для розгляду питання про надання грошової допомоги:

у разі якщо громадянин не працює та не має постійного доходу, заявником надається довідка, видана територіальним підрозділом Державної служби зайнятості про реєстрацію особи як безробітної, або довідка про перебування на обліку осіб, які шукають роботу;

у разі якщо громадянин за станом здоров’я фактично втратив працездатність, але на час звернення інвалідність йому не встановлено, заявником надається медична документація із закладів охорони здоров’я, яка підтверджує довготривале захворювання або проходження медико-соціальної експертної комісії для встановлення інвалідності;

у разі якщо заявник не має спільних прав та обов’язків із зареєстрованими разом з ним у житловому приміщенні особами, підтвердженням цього може бути документ про поділ особових рахунків на оплату житлово-комунальних послуг або копія свідоцтва (рішення суду) про розірвання шлюбу.

1.8. Довідки про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (довідки про склад сім’ї) громадянами не надаються, а формуються за їх згодою з Реєстру територіальної громади міста Харкова у формі електронного документа авторизованими користувачами – посадовими особами Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради за допомогою вебсайта «Портал електронних сервісів міста Харкова» з використанням електронного цифрового підпису.

1.9. Громадяни, які отримують пенсії, призначені відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та перебувають на обліку в структурних підрозділах Пенсійного фонду України в м. Харкові, довідки про розмір пенсії  не надають. Інформація щодо розміру пенсії заявника запитується електронними засобами комп’ютерної програми «Центр соціальних послуг» автоматично шляхом формування відомостей із ACOПД-KOMTEX управліннями соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради за один попередній місяць.

1.10. У разі звернення громадян до депутата Харківської міської ради з питань надзвичайних обставин, які склалися в сім’ї (тяжкої хвороби, оперативного лікування, пожежі та інших обставин, які можуть призвести до небезпеки і значною мірою вплинути на життєдіяльність оточуючих), депутат може направити клопотання на ім’я міського голови для розгляду зазначеного звернення на засіданні комісії з розгляду питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам міста, які опинилися у складній життєвій ситуації.

1.11. Грошова допомога надається одному із членів сім’ї не частіше одного разу на рік.

1.12. До членів сім’ї належать особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (ст. 3 Сімейного кодексу України).

1.13. У разі якщо громадянин міста Харкова звернувся за грошовою допомогою до кількох депутатів Харківської міської ради, грошова допомога надається за першим зверненням, зареєстрованим в Управлінні з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради (далі – Управління).

1.14. При виплаті грошової допомоги Управління веде облік коштів, передбачених у кошторисі витрат на виконання відповідного пункту Програми, з урахуванням розподілу зазначених коштів між політичними фракціями, які працюють у Харківській міській раді. Розрахунки бюджетів політичних фракцій на надання громадянам міста грошової допомоги проводяться згідно з кількістю депутатів, що входять до фракції.

2.Порядок розгляду заяв

2.1. Заяви громадян щодо надання грошової допомоги та документи, які підтверджують рівень матеріального стану заявника, разом із клопотанням депутата Харківської міської ради, у якому зазначається сума грошової допомоги, передаються до Управління.

2.2. Перерахування грошової допомоги заявникові здійснюється лише за наявності повного пакета документів, зазначеного в п. 1.7 цього Положення. Неповний пакет документів повертається депутату Харківської міської ради на доопрацювання.

2.3. Як виняток до неповного пакета документів може надаватися акт обстеження матеріально-побутових умов заявника, підписаний безпосередньо депутатом Харківської міської ради, у якому зазначаються причини ненадання необхідних документів (форма акта додається).

 3.Порядок виплати грошової допомоги

 3.1. Управління перераховує грошову допомогу до поштових відділень зв’язку за місцем реєстрації заявників поштовим переказом (або на розрахунковий рахунок заявника, якщо він не має можливості отримати грошову допомогу іншим способом).

3.2. Як виняток грошова допомога може надаватися готівкою через касу Управління.

3.3. Витрати, пов’язані з веденням листування щодо надання громадянам грошової допомоги (конверти), готівковою виплатою через касу Управління та перерахування грошової допомоги поштовим переказом, здійснюються за рахунок коштів, передбачених кошторисом витрат на виконання Програми на поточний рік.

 

Директор Департаменту

соціальної політики

Харківської міської ради                                                                                                                 Л.В. БОЛГОВА

                                

Додаток

до Положення про надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам міста Харкова за зверненнями до депутатів Харківської міської ради

 

АКТ

обстеження матеріально-побутових умов

ПІБ заявника_________________________________________________________

Дата народження _____________________________________________________

Адреса  _____________________________________________________________

Соціальний статус ____________________________________________________

Склад сім’ї___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Джерела доходу сім’ї та розмір доходу кожного члена сім’ї в гривнях (зарплата, пенсія, стипендія, соціальні виплати)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Причина звернення_____________________________________________________________________________________________________________________

Розмір необхідної допомоги ___________________________________________

Причина, за якою немає можливості надати повний пакет документів

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата проведення обстеження ___________________________________________

Прізвище і підпис депутата Харківської міської ради

____________________________________________________________________

Дата______________________________