Розділ 1 «Сприяння офіційній зайнятості населення міста Харкова»

1.1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць:

1.1.1. Сприяння підвищенню зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності, зокрема шляхом реалізації державних компенсаторних механізмів:

виплати компенсації роботодавцю витрат на сплату єдиного внеску протягом року за працевлаштування безробітного на нове робоче місце у пріоритетних галузях економіки;

компенсації витрат на оплату праці при працевлаштуванні внутрішньо переміщених осіб.

1.1.2. Залучення населення до інформаційних семінарів з орієнтації на самозайнятість та підприємництво за участю представників соціальних партнерів з метою посилення мотивації населення до легальної зайнятості та сприяння розвитку підприємництва.

1.1.3. Забезпечення підтримки економічно активного населення у започаткуванні власної справи, у тому числі для безробітних, шляхом виплати одноразової допомоги з безробіття.

1.1.4. Залучення безробітних та інших категорій осіб до громадських та інших робіт тимчасового характеру. Організація громадських робіт (додаток 1).

1.2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення:

1.2.1. Організація професійного навчання зареєстрованих безробітних з урахуванням поточної і перспективної потреб ринку праці (зокрема навчання за інтегрованими професіями).

1.2.2. Підвищення економічної активності та конкурентоспроможності застрахованих осіб віком від 45 років шляхом надання ваучерів на професійне навчання.

1.2.3. Проведення превентивних заходів із запобігання безробіттю серед молоді шляхом інформування щодо можливостей працевлаштування. Сприяння працевлаштуванню безробітних громадян та шукачів роботи, у тому числі шляхом розвитку рекрутингу в службі зайнятості.

1.3. Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та вдосконалення регулювання трудової міграції:

1.3.1. Проведення активної інформаційно-роз’яснювальної роботи серед громадян та роботодавців щодо переваг офіційного працевлаштування та негативних соціальних наслідків незадекларованої праці.

1.3.2. Проведення постійної інформаційної кампанії з актуалізації легальних трудових відносин, семінарів, консультацій та флешмобів для населення щодо їх прав на працевлаштування та переваг офіційного працевлаштування з метою створення умов для соціального захисту працівників.

1.4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і нездатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці:

1.4.1. Сприяння зайнятості громадян, що мають додаткові гарантії для  працевлаштування.

1.4.2. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо дотримання роботодавцями нормативу робочих місць.

1.4.3. Проведення інформаційно-превентивних заходів, спрямованих на інтеграцію в сучасний ринок праці жителів міста, які опинилися у складних життєвих обставинах.

1.4.4. Організація професійного навчання осіб з інвалідністю з метою їх подальшого працевлаштування.

1.4.5. Сприяння зайнятості випускників закладів професійної (професійно-технічної), вищої та загальної середньої освіти.

1.5. Сприяння зайнятості громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, та демобілізованих військовослужбовців – учасників антитерористичної операції:

1.5.1. Забезпечення інформаційно-роз’яснювальної роботи з внутрішньо переміщеними особами та учасниками антитерористичної операції, у тому числі із застосуванням мобільних засобів інформування.

1.5.2. Сприяння працевлаштуванню демобілізованих учасників АТО / ООС на вакантні та новостворені робочі місця, у тому числі з виплатою компенсації єдиного внеску роботодавцям.

1.5.3. Організація соціальної адаптації, професійної орієнтації і навчання учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб.