Розділ 10. Заклади соціального захисту населення міста Харкова

10.1. Комунальний заклад «Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Промінь»:

10.1.1. Центр – реабілітаційна установа, цільовим призначенням якої є здійснення комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку осіб з інвалідністю, які досягли повноліття, та/або дітей з інвалідністю, та/або дітей віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, та/або осіб з фізичними розумовими вадами, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги (далі – Особа), засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності, фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей з метою максимальної реалізації особистого потенціалу.

10.1.2. Сприяє поліпшенню або відтворенню життєдіяльності, соціальній абілітації, адаптації та поверненню до повноцінного життя дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з фізичними та/або розумовими вадами розвитку, засвоєнню ними знань, умінь, навичок, досягненню і збереженню їхньої максимальної незалежності, фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей з метою максимальної реалізації особистого потенціалу.

10.1.3. Створює умови для зменшення та подолання фізичних, психічних, інтелектуальних і сенсорних порушень, запобігання зазначеним порушенням, коригування порушень розвитку, формування та розвитку основних соціальних і побутових навичок.

10.1.4. Створює умови для запобігання та недопущення дискримінації Осіб, зокрема шляхом забезпечення розумного пристосування.

10.1.5. Проводить комплекс заходів з ранньої, соціальної, психологічної, фізичної, медичної, психолого-педагогічної, фізкультурно-спортивної, професійної і трудової реабілітації. Реабілітаційні заходи проводяться виключно на підставі індивідуальних планів реабілітації Осіб, складених, зокрема, з метою реалізації індивідуальних програм реабілітації, із залученням до участі в цьому процесі Осіб і в разі потреби їхніх батьків або законних представників.

10.1.6. Забезпечує розвиток навичок автономного проживання Осіб у суспільстві з необхідною підтримкою, формування стереотипів безпечної поведінки, опанування навичок захисту власних прав, інтересів і позитивного сприйняття себе та оточуючих.

10.1.7. Проводить підготовку батьків або законних представників Осіб до продовження в разі потреби реабілітаційних заходів поза межами Центру.

10.1.8. Забезпечує оперативне коригування в разі потреби індивідуальних програм реабілітації Осіб у частині зміни обсягів, строків і черговості проведення реабілітаційних заходів.

10.1.9. Співпрацює з вітчизняними та закордонними реабілітаційними, освітніми, медичними, науковими підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян.

10.1.10. Створює умови для набуття Особами соціального досвіду з метою їх інтеграції у суспільство.

10.1.11. Сприяє інноваційним підходам щодо надання послуг дітям з вадами розвитку.

10.1.12. Здійснює соціальний супровід Осіб у самостійному житті.

10.1.13. Здійснює соціально-педагогічний супровід сім’ї, у якій є діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, та залучення батьків до участі у виконанні реабілітаційних програм.

10.1.14. Організовує групові реабілітаційні заняття.

10.1.15. Проводить індивідуальні та групові корекційно-відновлювальні заняття з урахуванням особливостей розвитку Особи (заняття з лікувальної фізкультури, сенсорної інтеграції, логопедії, ритміки, соціально-побутової, просторової орієнтації, розвитку комунікативної діяльності, розширення досвіду соціально-психологічної адаптації та інтеграції).

10.1.16. Забезпечує на безоплатній основі відповідно до законодавства харчуванням Осіб, які проходять реабілітацію в Центрі.

10.2. Комунальний заклад «Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб»:

10.2.1. Здійснює заходи, спрямовані на соціальний захист, поступове повернення до самостійного повноцінного життя бездомних осіб шляхом надання їм комплексу соціальних послуг з урахуванням індивідуальних потреб.

10.2.2. Виявляє та веде облік бездомних осіб.

10.2.3. Надає соціальні послуги клієнтам комунального закладу «Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб» з урахуванням індивідуальних потреб, а саме: послуги із соціальної інтеграції та реінтеграції, надання клієнтам тимчасового притулку, підтриманого проживання та паліативного догляду, соціальної адаптації, інші соціальні послуги, які передбачають допомогу в аналізі життєвої ситуації, визначення основних проблем, шляхів їх вирішення, залучення отримувача соціальної послуги до вирішення власних проблем, складання плану виходу зі складної життєвої ситуації та допомогу в його реалізації, представництво інтересів, послуги з корекції психологічного стану та поведінки в повсякденному житті, допомогу в оформленні документів, сприяння у працевлаштуванні тощо.

10.2.4. Співпрацює з органами місцевого самоврядування, соціального захисту населення, охорони здоров’я, Державної пенітенціарної служби України, правоохоронними органами, Харківським міським центром зайнятості населення, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та волонтерами для виконання поставлених цілей і завдань, взаємодіє з органами міграційної служби, органами реєстрації.

10.2.5. Використовує сучасні методи соціальної роботи.

10.2.6. Сприяє розвитку та впровадженню інноваційних методик у роботу з бездомними особами.

10.2.7. Сприяє формуванню позитивної громадської думки щодо бездомних осіб.

10.3. Територіальні центри надання соціальних послуг районів міста Харкова:

10.3.1. Забезпечують надання соціальних послуг громадянам міста, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання в умовах тимчасового або денного перебування.

10.3.2. Постійно виявляють, формують електронну базу даних та визначають індивідуальні потреби у наданні соціальних послуг:

громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, хворих (із числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш ніж чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров’я України;

громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в Державній службі зайнятості України як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий прожиткового мінімуму для сім’ї.

10.3.3. Забезпечують проведення обстеження матеріально-побутових умов проживання громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та громадян, які опинилися у складній життєвій ситуації, разом із представниками закладів охорони здоров’я, житлово-комунальних служб, громадських організацій з визначенням потреб у необхідності надання різних видів соціальних послуг.

10.3.4. Сприяють впровадженню платних соціальних послуг.

10.3.5. Забезпечують впровадження інноваційних соціальних послуг – надання соціальної послуги паліативного догляду невиліковно хворим.

10.4. Комунальний заклад «Соціальний готель»:

10.4.1. Соціальний готель (далі – Готель) – комунальний заклад соціального захисту для проживання окремих пільгових категорій населення, у тому числі внутрішньо переміщених осіб (далі – Клієнти).

10.4.2. Основними завданнями Готелю є:

забезпечення Клієнтів тимчасовим житлом;

надання соціально-побутових послуг Клієнтам;

допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами;

інформування з питань соціального захисту населення.

10.4.3. Проживання Клієнтів у Готелі є платним. Оплата здійснюється в розмірі та у строки, визначені в угоді між Готелем та Клієнтом.

10.4.4. Здійснює діяльність з дотриманням принципів захисту прав людини, гуманності, законності, доступності послуг, конфіденційності, поваги до особистості.

10.4.5. Взаємодіє у своїй діяльності з органами місцевого самоврядування, соціального захисту населення, охорони здоров’я, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та волонтерами для виконання поставлених цілей і завдань.

10.5. Комунальний заклад «Харківський міський центр реабілітації та соціальної інтеграції «Академія»:

10.5.1. Комунальний заклад «Харківський міський центр реабілітації та соціальної інтеграції «Академія» (далі – Центр) є комунальним закладом системи праці та соціального захисту населення.

Центр – реабілітаційна установа, цільовим призначенням якої є здійснення комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку осіб з інвалідністю, а саме: осіб з ураженнями опорно-рухового апарату, які досягли повноліття, та осіб, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності зазначеної категорії, у тому числі учасників антитерористичної операції (далі – Особа), засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їх максимальної незалежності, фізичних, соціальних, професійних здібностей з метою максимальної реалізації особистого потенціалу.

10.5.2. Головна мета діяльності Центру – забезпечення прав Осіб з інвалідністю на комплексну реабілітацію для їхньої подальшої інтеграції в суспільство.

10.5.3. Центр забезпечує:

створення умов для зменшення та подолання фізичних та психологічних порушень, запобігання зазначеним порушенням, формування та розвиток основних соціальних і побутових навичок;

створення умов для запобігання та недопущення дискримінації Осіб, зокрема шляхом забезпечення розумного пристосування;

проведення комплексу заходів із соціальної, психологічної, фізичної, фізкультурно-спортивної, професійної і трудової реабілітації. Реабілітаційні заходи проводяться на підставі індивідуальних планів реабілітації Осіб, складених, зокрема, з метою реалізації індивідуальних програм реабілітації, із залученням до участі в цьому процесі Осіб та їх близьких родичів (у разі потреби);

розвиток навичок автономного проживання Осіб у суспільстві з необхідною підтримкою, формування стереотипів безпечної поведінки, опанування навичок захисту власних прав, інтересів і позитивного сприйняття себе та оточуючих;

проведення заходів, зокрема з професійної орієнтації, опанування Особами трудових навичок, у тому числі в майстернях, визначення їхніх можливостей щодо професійного навчання у відповідних закладах освіти, центрах професійної реабілітації;

оперативне коригування (у разі потреби) індивідуальних програм реабілітації Осіб у частині зміни обсягів, строків і черговості проведення реабілітаційних заходів;

співпрацю з вітчизняними та закордонними реабілітаційними, освітніми, медичними, науковими підприємствами, установами, організаціями та громадськими об’єднаннями;

здійснення заходів щодо інтеграції Осіб з інвалідністю в суспільство шляхом сприяння підвищенню рівня доступності об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Харкова.

10.6. Соціальні заклади міста організовують роботу на випадок виникнення надзвичайних ситуацій через встановлення низьких температур зовнішнього повітря.

10.7. Соціальні заклади міста організовують роботу щодо підтримки сімей внутрішньо переміщених осіб.

10.8. Соціальні заклади міста Харкова забезпечують проведення міських заходів «Допоможи ближньому» (далі – Заходи) (додаток 28):

10.8.1.Здійснюють організаційно-методичну роботу з керівниками підприємств, організацій, установ, громадських організацій щодо участі в реалізації Заходів.

10.8.2. Проводять роботу з формування банку даних малозабезпечених громадян, які найбільше потребують соціальної підтримки, надання натуральної допомоги.

10.8.3. Активізують роботу утворених на базі діючих закладів та установ пунктів збору та видачі вживаних речей.

10.8.4. Проводять благодійні акції.

10.8.5. Організовують роботу пунктів прокату технічних та інших засобів реабілітації, побутової техніки тощо.

10.8.6. Ініціюють встановлення в районах міста Харкова контейнерів для збору вживаних речей для малозабезпечених громадян.

10.8.7. Забезпечують підготовку друкованих матеріалів, звернень до населення, підприємств, установ, закладів, громадських, релігійних організацій щодо участі в реалізації Заходів.

10.8.8. Залучають до участі в реалізації Заходів адміністрації районів Харківської міської ради, департаменти Харківської міської ради, інститути громадянського суспільства соціального спрямування, бізнес-структури.

10.8.9. Здійснюють контроль за станом збору, обліку та розподілу вживаних речей.

10.8.10. Висвітлюють хід виконання Заходів у засобах масової інформації.