Розділ 11. Забезпечення фінансування видатків у сфері соціального захисту населення міста Харкова

11.1. Забезпечити функціонування соціальних закладів міста Харкова:

11.1.1. Територіальних центрів надання соціальних послуг районів міста Харкова.

11.1.2. Комунального закладу «Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Промінь».

11.1.3. Комунального закладу «Харківський міський центр реабілітації та соціальної інтеграції «Академія».

11.1.4. Комунального закладу «Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб».

11.1.5. Комунального закладу «Соціальний готель».

11.2. Забезпечити соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.

11.3. Забезпечити виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян.

11.4. Забезпечити санаторно-курортне лікування ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187
«Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад» (зі змінами), шляхом відшкодування вартості путівки санаторно-курортним закладам. Зазначене відшкодування здійснюється безготівковим перерахуванням коштів санаторно-курортним закладам за надані послуги відповідно до укладених тристоронніх договорів щодо забезпечення путівкою шляхом відшкодування її вартості та складання актів наданих послуг у розмірі встановленої граничної вартості путівки (ліжко-дня).

11.5. Забезпечити відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без урахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам 1 та 2 категорій, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

При цьому сума відшкодування вартості проїзду залізничним транспортом
не повинна перевищувати вартості проїзду в плацкартному або купейному вагоні швидкісного потягу, а також у вагонах другого класу швидкісного потягу, повітряним транспортом за вартістю квитка економічного класу.

11.6. Забезпечити капітальний ремонт житлових будинків і квартир осіб, що мають на це право згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», відповідно до Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 565.

11.7. Забезпечити санаторно-курортне лікування громадян 1 категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року № 854 «Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

11.8. Забезпечити відшкодування пільг на надання послуг зв’язку окремим категоріям громадян, що мають на це право згідно із законами України:

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

«Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»;

«Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»;

«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»;

«Про жертви нацистських переслідувань»;

«Про охорону дитинства».

11.9. Реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова.

11.10. Проводити погашення кредиторської заборгованості минулих років, яка склалася у ході проведення заходів, реалізованих згідно з Програмою сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на відповідні роки.