Розділ 2. Поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища

2.1. Удосконалення системи управління охороною праці:

2.1.1. Моніторинг стану умов та охорони праці на підприємствах, в організаціях та установах міста.

2.1.2. Моніторинг стану роботи з питань контролю за атестацією робочих місць за умовами праці та забезпеченням соціального захисту працівників, зайнятих у шкідливих, небезпечних умовах праці на підприємствах, в організаціях та установах районів міста.

2.1.3. Моніторинг надання працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах праці на підприємствах, в організаціях та установах районів міста.

2.1.4. Моніторинг проведення обов’язкових медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких роботах, де є потреба у професійному доборі, щорічного медичного огляду осіб віком до 21 року на підприємствах, в організаціях та установах районів міста.

2.2. Проведення аналізу розділу «Охорона праці» та контроль за виконанням заходів з охорони праці, гігієни праці та профілактики випадків виробничого травматизму, професійних захворювань у колективних договорах при повідомній реєстрації.

2.3. Забезпечення ефективної взаємодії органів місцевого самоврядування та профспілок з профілактики порушень законодавства з охорони праці.

2.4. Сприяння проведенню конкурсу на кращу організацію роботи з охорони праці на підприємствах, в установах, організаціях міста.

2.5. Організаційно-методичне забезпечення питань охорони праці:

2.5.1. Проведення щоквартального аналізу причин виробничого травматизму та профзахворювань на підприємствах міста.

2.5.2. Організація та проведення семінарів, нарад, круглих столів з питань охорони праці.

2.5.3. Надання методичної та консультаційної допомоги з питань проведення атестації робочих місць за умовами праці.

2.5.4. Систематичне висвітлення питань охорони праці в засобах масової інформації.

2.5.5. Організація та проведення заходів з нагоди Всесвітнього дня охорони праці.