Розділ 4. Забезпечення доступності середовища для маломобільних груп населення

4.1. Продовжувати роботу міського Комітету забезпечення доступності маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури з метою вирішення проблем, пов’язаних з архітектурними та комунікаційними перешкодами в місті, та забезпечення рівних прав та можливостей для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення шляхом формування доступного середовища їх життєдіяльності (додаток 2).

4.2. Проводити аналіз рівня доступності маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста.

4.3. Продовжувати подальше відпрацювання переліку об’єктів суспільного призначення, які підлягають першочерговій адаптації для потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

4.4. Проводити моніторинг дотримання організаціями, підприємствами та установами встановлених нормативних вимог у частині забезпечення доступу маломобільних груп населення до об’єктів міської інфраструктури.

4.5. Надавати транспортні соціальні послуги особам з інвалідністю І та II груп з ураженням опорно-рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках.

4.6. Проводити подальше розроблення соціальної реклами (випуск інформаційного вісника) щодо формування позитивного ставлення територіальної громади до трансформації середовища життєдіяльності міста Харкова в доступний для маломобільних груп населення простір.

4.7. Проводити науково-практичні конференції, семінари та круглі столи з питань перетворення середовища життєдіяльності в доступний для маломобільних груп населення простір.

4.8. Інформувати населення про хід реалізації заходів із підвищення доступності середовища життєдіяльності для маломобільних груп населення міста.