Розділ 6. Розвиток ринку соціальних послуг у ході реалізації міського проєкту «Єдина соціальна мережа»

6.1.Організувати проведення міського конкурсу соціальних проєктів «Єдина соціальна мережа» (додаток 3).

6.2.Організувати проведення моніторингу стану виконання (реалізації) соціальних проєктів (заходів), визнаних переможцями конкурсу «Єдина соціальна мережа».

6.3.Продовжувати роботу з розвитку громадянського суспільства через партнерські відносини з інститутами громадянського суспільства соціального спрямування.

6.4.Організовувати проведення навчальних семінарів, тренінгів, тематичних конференцій та круглих столів у ході виконання (реалізації) соціальних проєктів (заходів) з метою розповсюдження соціальної інформації в громаді.

6.5.Надавати організаційно-методичну та консультативну підтримку з питань розвитку соціальних послуг інститутам громадянського суспільства соціального спрямування переможцям конкурсу «Єдина соціальна мережа».

6.6.Сприяти роботі інститутів громадянського суспільства соціального спрямування – партнерів міського проєкту «Єдина соціальна мережа» до залучення додаткових коштів на ринок соціальних послуг міста.

6.7.Здійснювати роботу зі створення додаткових робочих місць у ході виконання (реалізації) соціальних проєктів (заходів).

6.8.Здійснювати роботу з розвитку моделі взаємодії інститутів громадянського суспільства соціального спрямування, які надають соціальні послуги, з метою підвищення якості життя соціально вразливих верств населення міста.

6.9.Проводити роботу з формування активного способу життя жителів міста Харкова.

6.10.Проводити роботу з інститутами громадянського суспільства соціального спрямування та жителями міста Харкова щодо подальшого розвитку волонтерського руху.

6.11.Удосконалювати механізми поширення соціальної інформації шляхом розвитку мережі інформаційних електронних соціальних офісів.