Додаток 6. Положення про надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам міста Харкова, які опинилися у складній життєвій ситуації,за зверненнями до міського голови

  Додаток 6

до Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова
на 2021–2025 роки

(до пп. 8.1.1 розділу 8 «Підтримка  соціально вразливих верств населення»)

 

 

        П О Л О Ж Е Н Н Я

  про надання одноразової адресної грошової допомоги  громадянам міста Харкова,

які опинилися у складній життєвій ситуації,

за зверненнями до міського голови

1. Загальна частина

 1.1. Положення про порядок надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам міста Харкова, які опинилися у складній життєвій ситуації, за зверненнями до міського голови (далі – Положення) визначає порядок надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам міста, які опинилися у складній життєвій ситуації.

1.2. Одноразова адресна грошова допомога (далі – грошова допомога) громадянам міста, які опинилися у складній життєвій ситуації, надається в межах витрат, передбачених на зазначені цілі кошторисом витрат на виконання Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021–2025 роки (далі – Програма), на поточний рік.

1.3. Питання надання грошової допомоги членам територіальної громади міста Харкова, які проживають та зареєстровані на території міста, розглядається за дорученням міського голови.

1.4. Для розгляду питання на комісії з розгляду питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам міста, які опинилися у складній життєвій ситуації, заявник повинен надати такі документи:

особисту заяву;

довідку про дохід заявника за останні три місяці (оригінал). У разі якщо заявник звернувся з питання надання грошової допомоги на лікування одного із членів сім’ї, надається й довідка про дохід зазначеної особи за останні три місяці (оригінал);

копію паспорта заявника;

копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника;

копії документів, які підтверджують складну життєву ситуацію (медичну документацію, акти про пожежу тощо).

1.5. Підставою для розгляду питання щодо надання грошової допомоги є заява повнолітньої особи про надання їй (її сім’ї) грошової допомоги у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем, що спричинене:

пожежею або залиттям житлових приміщень (часткове відшкодування збитків), які трапилися не пізніше ніж за один рік до звернення;

тяжкою хворобою та необхідністю проведення дороговартісного лікування, а також оперативного втручання;

необхідністю проведення оплати за тимчасове проживання в місцях, визначених виконавчими органами Харківської міської ради, особами, які постраждали внаслідок пожежі, руйнування житла та іншого стихійного лиха;

іншими обставинами, які можуть призвести до небезпеки та значною мірою вплинути на життєдіяльність оточуючих.

1.6. Рішення щодо конкретної заяви приймається комісією з розгляду питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам міста, які опинилися у складній життєвій ситуації (далі – Комісія).

Склад Комісії затверджується розпорядженням міського голови.
Комісію очолює заступник міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.

До складу Комісії входять голова Комісії, заступник голови Комісії – заступник директора Департаменту – начальник Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради, секретар Комісії та 9 членів Комісії, а саме: директор Департаменту соціальної політики Харківської міської ради, 2 депутати Харківської міської ради, представник Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради, 2 представники Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради, представник Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради та 2 представники інститутів громадянського суспільства соціального спрямування.

1.7. Комісія розглядає питання щодо надання грошової допомоги:

1.7.1. Громадянам міста, які опинилися у складній життєвій ситуації, на підставі таких документів:

особистої заяви громадянина;

довідки про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (довідки про склад сім’ї);

довідки про дохід заявника за останні три місяці (оригінал). У разі якщо заявник звернувся з питання надання грошової допомоги на лікування одного із членів сім’ї, надається й довідка про дохід зазначеної особи за останні три місяці (оригінал);

копії паспорта заявника у формі книжечки (1, 2 сторінки та сторінки з відміткою про місце реєстрації) або копії паспорта у формі пластикової картки з безконтактним електронним носієм типу ID-1 (лицьового та зворотного боку);

копії довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника (для заявника – власника паспорта у формі пластикової картки з безконтактним електронним носієм типу ID-1 зазначена довідка не надається).

Для розгляду питання про надання грошової допомоги:

на лікування чи операцію необхідним є надання медичного висновку Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради або іншої медичної документації із закладу охорони здоров’я, яка підтверджує захворювання;

у зв’язку з пожежею або залиттям – акт про пожежу або акт про залиття, які підтверджують нанесені збитки внаслідок пошкодження житла (грошова допомога не надається у зв’язку з пожежею або залиттям дачних, присадибних та надвірних будівель, а також житлових приміщень, які розташовані за межами міста Харкова);

у зв’язку зі стихійним лихом – подання адміністрації відповідного району Харківської міської ради (за місцем проживання);

у разі якщо громадянин не працює та не має постійного доходу, заявником надається довідка, видана територіальним підрозділом Державної служби зайнятості про реєстрацію особи як безробітної, або довідка про перебування на обліку осіб, які шукають роботу;

у разі якщо громадянин за станом здоров’я фактично втратив працездатність, але на час звернення інвалідність йому не встановлено, заявником надається медична документація із закладів охорони здоров’я, яка підтверджує довготривале захворювання або проходження медико-соціальної експертної комісії для встановлення інвалідності;

у разі якщо заявник не має спільних прав та обов’язків із зареєстрованими разом з ним у житловому приміщенні особами, підтвердженням цього може бути документ про поділ особових рахунків на оплату житлово-комунальних послуг або копія свідоцтва (рішення суду) про розірвання шлюбу;

у разі звернення до секретаря міської ради і депутатів Харківської міської ради заяви розглядаються за дорученням міського голови.

1.7.2. Громадянам міста Харкова, сім’ї яких постраждали внаслідок масових пожеж, землетрусів, повеней та іншого стихійного лиха, на підставі таких документів:

особистої заяви громадянина;

довідки про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (довідки про склад сім’ї);

копії паспорта заявника у формі книжечки (1, 2 сторінки та сторінки з відміткою про місце реєстрації) або копії паспорта у формі пластикової картки з безконтактним електронним носієм типу ID-1 (лицьового та зворотного боку);

копії довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника (для заявника – власника паспорта у формі пластикової картки з безконтактним електронним носієм типу ID-1 зазначена довідка не надається).

1.7.3. Сім’ям, у яких народилася трійня, на підставі таких документів:

особистої заяви одного з батьків на ім’я міського голови;

довідки про реєстрацію місця проживання заявника та його дітей;

довідки з пологового будинку про народження трійні;

копії паспорта заявника у формі книжечки (1, 2 сторінки та сторінки з відміткою про місце реєстрації) або копії паспорта у формі пластикової картки з безконтактним електронним носієм типу ID-1 (лицьового та зворотного боку);

копії довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника (для заявника – власника паспорта у формі пластикової картки з безконтактним електронним носієм типу ID-1 зазначена довідка не надається).

1.7.4. Громадянам міста Харкова, які опинилися у складній життєвій ситуації, яка пов’язана з тривалою невиплатою заробітної плати на підприємствах міста Харкова, які не мають інших доходів, на підставі таких документів:

особистої заяви громадянина;

довідки про реєстрацію місця проживання заявника;

копії паспорта заявника у формі книжечки (1, 2 сторінки та сторінки з відміткою про місце реєстрації) або копії паспорта у формі пластикової картки з безконтактним електронним носієм типу ID-1 (лицьового та зворотного боку);

копії довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника (для заявника – власника паспорта у формі пластикової картки з безконтактним електронним носієм типу ID-1 зазначена довідка не надається);

довідки про наявність заборгованості із заробітної плати, виданої підприємством-боржником (оригінал);

клопотання профспілкового комітету за наявності його на зазначеному підприємстві (оригінал).

1.7.5. Громадянам міста Харкова, які мають хронічне захворювання нирок, для проведення за життєвими показаннями амбулаторного екстракорпорального та інших видів діалізу в комунальному некомерційному підприємстві Харківської обласної ради «Обласний медичний клінічний центр урології
і нефрології ім. В.І. Шаповала» на підставі таких документів:

особистої заяви громадянина;

довідки про реєстрацію місця проживання заявника;

копії паспорта заявника у формі книжечки (1, 2 сторінки та сторінки з відміткою про місце реєстрації) або копії паспорта у формі пластикової картки з безконтактним електронним носієм типу ID-1 (лицьового та зворотного боку);

копії довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника (для заявника – власника паспорта у формі пластикової картки з безконтактним електронним носієм типу ID-1 зазначена довідка не надається);

медичного висновку.

1.7.6. Внутрішньо переміщеним особам – працівникам установ, закладів та підприємств, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Харкова, та які опинилися у складній життєвій ситуації, на підставі таких документів:

особистої заяви громадянина;

довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, зареєстрованої в управліннях соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради (далі – Управління) за місцем проживання заявника, яка на момент звернення з метою отримання грошової допомоги є дійсною. Якщо довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи не є дійсною, заявник повинен звернутися з метою її отримання до Управління за місцем проживання.

Якщо заявник звернувся з питання надання грошової допомоги на лікування одного із членів сім’ї, надається й довідка про взяття на облік зазначеної внутрішньо переміщеної особи;

довідки про дохід заявника за останні три місяці (оригінал). Якщо заявник звернувся з питання надання грошової допомоги на лікування одного
із членів сім’ї, надається й довідка про дохід зазначеної особи за останні три місяці (оригінал);

копії паспорта заявника у формі книжечки (1, 2 сторінки та сторінки
з відміткою про місце реєстрації) або копії паспорта у формі пластикової картки з безконтактним електронним носієм типу ID-1 (лицьового та зворотного боку);

копії довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника (для заявника – власника паспорта
у формі пластикової картки з безконтактним електронним носієм типу ID-1 зазначена довідка не надається).

1.8. Довідки про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (довідки про склад сім’ї) (пп. 1.7.1, 1.7.2 цього Положення) та довідки про реєстрацію місця проживання заявника (пп. 1.7.3–1.7.5 цього Положення) громадянами не надаються, а формуються за їх згодою з Реєстру територіальної громади міста Харкова у формі електронного документа авторизованими користувачами – посадовими особами Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради за допомогою вебсайта «Портал електронних сервісів міста Харкова» з використанням електронного цифрового підпису.

1.9. Громадяни, які отримують пенсії, призначені відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та перебувають на обліку в структурних підрозділах Пенсійного фонду України в м. Харкові, довідки про розмір пенсії  не надають. Інформація щодо розміру пенсії заявника запитується електронними засобами комп’ютерної програми «Центр соціальних послуг» автоматично шляхом формування відомостей із ACOПД-KOMTEX управліннями соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради за один попередній місяць.

1.10. Грошова допомога надається одному із членів сім’ї не частіше одного разу на рік.

1.11. До членів сім’ї належать особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (ст. 3 Сімейного кодексу України).

1.12. При прийнятті рішення про розмір грошової допомоги до уваги береться надзвичайність конкретних обставин, які склалися у заявника (його сім’ї). Розмір грошової допомоги: мінімальної – не менш ніж 500 грн, максимальної – не більш ніж 20000 грн. В окремих випадках за наявності підтверджувальних документів Комісією приймається рішення про збільшення суми грошової допомоги.

1.13. В особливих випадках Комісія може розглядати повторне звернення та як виняток приймати рішення про повторне надання грошової допомоги, а також приймати рішення щодо надання грошової допомоги у випадках, коли заявник із поважної причини не має можливості надати документи про свій дохід.

2. Порядок розгляду заяв

2.1. Заяви громадян щодо надання грошової допомоги та документи, які підтверджують рівень матеріального стану заявника, надходять до секретаря Комісії для подальшої підготовки всіх необхідних матеріалів для розгляду на засіданні Комісії.

2.2. Для визначення розміру грошової допомоги заявник повинен надати документи, зазначені в п. 1.4 цього Положення.

2.3. У разі відсутності повного пакета документів заява на розгляд Комісії не надходить, а заявнику надається відмова в розгляді заяви. В особливих випадках у заявника письмово запитуються необхідні документи. Якщо протягом 1 місяця з дня надання письмового запиту заявник не надає необхідні документи, заява знімається з розгляду.

2.4. Матеріали засідання Комісії з розгляду питання щодо надання грошової допомоги оформлюються протоколом, який підписується всіма членами Комісії. На підставі протоколу видається наказ розпорядника бюджетних коштів, що є підставою для виплати грошової допомоги громадянам міста, які опинилися у складній життєвій ситуації.

 3.Порядок виплати грошової допомоги

3.1. Після розгляду звернення Комісією секретар Комісії готує письмову відповідь заявникові про прийняте рішення.

3.2. Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради перераховує грошову допомогу на поштові відділення зв’язку за місцем реєстрації заявників поштовим переказом (або на розрахунковий рахунок заявника, якщо він не має можливості отримати грошову допомогу іншим способом) або виплачує грошові кошти готівкою через касу Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради.

3.3. Витрати, пов’язані з веденням листування щодо надання громадянам грошової допомоги (конверти), готівковою виплатою через касу Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради та перерахуванням грошової допомоги поштовим переказом, здійснюються за рахунок коштів, передбачених кошторисом витрат на виконання Програми на поточний рік.

Директор Департаменту

соціальної політики

Харківської міської ради                                                                                                                           Л.В. БОЛГОВА