Додаток 11. Положення про надання одноразової адресної грошової допомоги ветеранам війни, які постійно проживають у місті Харкові

  Додаток 11

до Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова
на 2021–2025 роки

(до пп. 8.1.6 розділу 8 «Підтримка  соціально вразливих верств населення»)

 
                                

П О Л О Ж Е Н Н Я

        про порядок надання одноразової адресної грошової допомоги ветеранам війни, які постійно проживають у місті Харкові

1.Загальна частина

 1.1. Положення про порядок надання одноразової адресної грошової допомоги ветеранам  війни, які постійно проживають у місті Харкові (далі – Положення) визначає порядок надання одноразової адресної грошової допомоги (далі – грошова допомога) громадянам, які постійно проживають у місті Харкові та мають статус ветерана війни.

1.1.1. У цьому Положенні ветеранами війни вважаються такі особи:

учасники бойових дій, крім осіб, визначених пунктами 2, 13, 14, 15, 19, 20 частини 1 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

особи з інвалідністю внаслідок війни із числа військовослужбовців діючої армії та флоту, партизанів, підпільників, працівників, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаного під час захисту Батьківщини в період Другої світової війни (та в повоєнний період, у тому числі в неповнолітньому віці), виконання  обов’язків військової служби (службових обов’язків) чи обов’язків, пов’язаних з перебуванням на фронті, у партизанських загонах і з’єднаннях, підпільних організаціях і групах та інших формуваннях, визнаних такими законодавством України, ув районі воєнних дій, на прифронтових дільницях залізниць, на спорудженні оборонних рубежів, військово-морських баз та аеродромів у період Другої світової війни;

учасники війни, крім осіб, визначених пунктами 6, 7, 13 статті 9 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

діти війни згідно із статтею 1 Закону України «Про соціальний захист дітей війни».

1.2. Грошова допомога надається в межах коштів, передбачених на зазначені цілі кошторисом витрат на виконання Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021–2025 роки (далі – Програма), на поточний рік.

1.3. Питання надання грошової допомоги ветеранам  війни, які постійно проживають у місті Харкові та зареєстровані на території міста, розглядається за дорученням міського голови.

1.4. Підставою для розгляду питання щодо надання грошової допомоги є заява громадянина, який належить до однієї з вищезазначених категорій,спро надання йому (його сім’ї) грошової допомоги у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем, що спричинене:

пожежею або залиттям житлових приміщень (часткове відшкодування збитків), які трапилися не пізніше ніж за один рік до звернення;

тяжкою хворобою та необхідністю проведення дороговартісного лікування, а також оперативного втручання;

необхідністю проведення оплати за тимчасове проживання в місцях, визначених виконавчими органами Харківської міської ради, особами, які постраждали внаслідок пожежі, руйнування житла та іншого стихійного лиха;

іншими обставинами, які можуть призвести до небезпеки та значною мірою вплинути на життєдіяльність оточуючих.

1.5. Рішення щодо конкретної заяви приймається комісією з розгляду питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам міста, які опинилися в складній життєвій ситуації  (далі – Комісія).

Склад Комісії затверджується розпорядженням міського голови.
Комісію очолює заступник міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.

До складу Комісії входять голова Комісії, заступник голови Комісії – заступник директора Департаменту – начальник Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради, секретар Комісії та 9 членів Комісії, а саме: директор Департаменту соціальної політики Харківської міської ради, 2 депутати Харківської міської ради, представник Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради, 2 представники Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради, представник Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради та 2 представники інститутів громадянського суспільства соціального спрямування.

1.6. Комісія розглядає питання щодо надання грошової допомоги на підставі таких документів:

особистої заяви громадянина;

довідки про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (довідки про склад сім’ї);

довідки про дохід заявника (оригінал);

копії посвідчення, яке підтверджує статус заявника;

копії паспорта заявника у формі книжечки (1, 2 сторінки та сторінки з відміткою про місце реєстрації) або копії паспорта у формі пластикової картки з безконтактним електронним носієм типу ID-1 (лицьового та зворотного боку);

копії довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника (для заявника – власника паспорта у формі пластикової картки з безконтактним електронним носієм типу ID-1 зазначена довідка не надається).

Для розгляду питання про надання грошової допомоги:

на лікування чи операцію необхідним є надання медичного висновку Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради або іншої медичної документації із закладу охорони здоров’я, яка підтверджує захворювання;

у зв’язку з пожежею або залиттям – акт про пожежу або акт про залиття, які підтверджують нанесені збитки внаслідок пошкодження житла (грошова допомога не надається у зв’язку з пожежею або залиттям дачних, присадибних та надвірних будівель, а також житлових приміщень, які розташовані за межами міста Харкова);

у зв’язку зі стихійним лихом – подання адміністрації відповідного району Харківської міської ради (за місцем проживання);

у разі якщо громадянин за станом здоров’я фактично втратив працездатність, але на час звернення інвалідність йому не встановлено, заявником надається медична документація із закладів охорони здоров’я, яка підтверджує довготривале захворювання або проходження медико-соціальної експертної комісії для встановлення інвалідності;

у разі якщо заявник не має спільних прав та обов’язків із зареєстрованими разом з ним у житловому приміщенні особами, підтвердженням цього може бути документ про поділ особових рахунків на оплату житлово-комунальних послуг або копія свідоцтва (рішення суду) про розірвання шлюбу;

у разі звернення до секретаря міської ради і депутатів Харківської міської ради заяви розглядаються за дорученням міського голови.

1.7. Довідка про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (довідка про склад сім’ї) громадянами не надається, а формується за їх згодою з Реєстру територіальної громади міста Харкова у формі електронного документа авторизованими користувачами – посадовими особами Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради за допомогою вебсайта «Портал електронних сервісів міста Харкова» з використанням електронного цифрового підпису.

1.8. Громадяни, які отримують пенсії, призначені відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та перебувають на обліку в структурних підрозділах Пенсійного фонду України в м. Харкові, довідки про розмір пенсії  не надають. Інформація щодо розміру пенсії заявника запитується електронними засобами комп’ютерної програми «Центр соціальних послуг» автоматично шляхом формування відомостей із ACOПД-KOMTEX управліннями соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради, за один попередній місяць.

1.9. Грошова допомога надається одному із членів сім’ї не частіше одного разу на рік.

1.10. До членів сім’ї належать особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (ст. 3 Сімейного кодексу України).

1.11. При прийнятті рішення про розмір грошової допомоги до уваги береться надзвичайність конкретних обставин, які склалися в заявника (його сім’ї). Розмір грошової допомоги: мінімальної – не менш ніж 500 грн, максимальної – не більш ніж 10000 грн. В окремих випадках за наявності підтверджувальних документів Комісією приймається рішення про збільшення суми грошової допомоги.

1.12. В особливих випадках Комісія може розглядати повторне звернення та як виняток приймати рішення про повторне надання грошової допомоги, а також приймати рішення щодо надання грошової допомоги у випадках, коли заявник із поважної причини не має можливості надати документи про свій дохід.

1.13. До ювілейних та пам’ятних дат, пов’язаних із Другою світовою війною, грошова допомога надається вищезазначеним категоріям громадян на підставі списків адміністрацій районів Харківської міської ради та інститутів громадянського суспільства соціального спрямування міста Харкова за наявності таких документів:

копії посвідчення, яке підтверджує статус отримувача грошової допомоги;

копії паспорта заявника у формі книжечки (1, 2 сторінки та сторінки з відміткою про місце реєстрації) або копії паспорта у формі пластикової картки з безконтактним електронним носієм типу ID-1 (лицьового та зворотного боку);

копії довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника (для заявника – власника паспорта у формі пластикової картки з безконтактним електронним носієм типу ID-1 зазначена довідка не надається).

2.Порядок розгляду заяв

2.1. Заяви громадян щодо надання грошової допомоги та документи, які підтверджують рівень матеріального стану заявника, надходять до секретаря Комісії для подальшої підготовки всіх необхідних матеріалів для розгляду на засіданні Комісії.

2.2. Для  визначення  розміру грошової  допомоги  заявник  повинен  надати документи, зазначені в п. 1.6 цього Положення.

2.3. У разі відсутності повного пакету документів заява на розгляд Комісії не надходить, а заявнику надається відмова. В особливих випадках у заявника письмово запитуються необхідні документи. Якщо протягом 1 місяця з дня надання письмового запиту заявник не надає необхідних документів, заяву буде знято з розгляду.

2.4. Матеріали засідання Комісії з розгляду питання щодо надання одноразової адресної грошової допомоги оформлюються протоколом, який підписується всіма членами Комісії. На підставі протоколу видається наказ розпорядника бюджетних коштів, що є підставою для виплати грошової  допомоги ветеранам війни, які постійно проживають у місті Харкові.

3.Порядок виплати грошової допомоги

3.1. Після розгляду звернення на засіданні Комісії секретар Комісії готує письмову відповідь заявникові щодо прийнятого рішення.

3.2. Управління  з  соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради перераховує грошову допомогу на поштове відділення зв’язку за місцем реєстрації заявника поштовим переказом (або на розрахунковий рахунок заявника, якщо він не має можливості отримати грошову допомогу іншим способом) або виплачує грошові кошти готівкою через касу Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради.

3.3. Витрати, пов’язані з веденням листування щодо надання громадянам грошової допомоги (конверти), готівковою виплатою через касу Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради та перерахуванням грошової допомоги поштовим переказом, здійснюються за рахунок коштів, передбачених кошторисом витрат
на виконання Програми на поточний рік.

 

Директор Департаменту

соціальної політики

Харківської міської ради

 

                                         Л.В. БОЛГОВА