• Головна
  • Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2017-2020 роки

Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2017-2020 роки

 

Додаток 

до рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження Програми сприяння безпечній життєдіяльності  у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки»

від 26.10.2016  № 419/16

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

 

УПРАВЛІННЯ З СОЦІАЛЬНИХ ПИТАНЬ

 

ПРОГРАМА СПРИЯННЯ БЕЗПЕЧНІЙ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ МІСТА ХАРКОВА

НА 2017-2020 РОКИ

м. Харків

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

Назва Програми:Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки.
Підстава для розроблення Програми:- Конституція України
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про зайнятість населення»;
- Закон України «Про охорону праці»;
- Закон України «Про соціальні послуги».
Замовник Програми:Харківська міська рада.
Головний розробник Програми:Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради.
Головна мета Програми:Створення необхідних умов для забезпечення безпечної життєдіяльності жителів територіальної громади міста Харкова.
Термін реалізації Програми:2017-2020 роки.
Джерела фінансування:- бюджет міста Харкова;
- інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України.
Обсяги фінансування:Обсяги коштів на рік розглядаються у встановленому законодавством порядку.
Очікувані кінцеві результати реалізації Програми:Реалізація Програми надасть змогу створити ефективну систему соціального захисту, сприяти усуненню соціальних конфліктів шляхом фінансової та іншої підтримки соціально послаблених верств населення міста Харкова.

ЗМІСТ

Стр.
2-4
Частина 1. Загальні положення.5-13
Частина 2. Заходи щодо сприяння безпечній життєдіяльності населення міста Харкова.
Розділ 1. Сприяння офіційній зайнятості населення міста Харкова.14-17
Розділ 2. Поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.17-18
Розділ 3. Профілактика травматизму невиробничого характеру.18
Розділ 4. Забезпечення доступності середовища для маломобільних груп населення.18-19
Розділ 5. Формування громадської думки та розповсюдження соціальної інформації шляхом проведення загальноміських заходів.19-22
Розділ 6. Розвиток ринку соціальних послуг у ході реалізації міського проекту «Єдина соціальна мережа».22
Розділ 7. Забезпечення інноваційного механізму підвищення якості соціальних послуг.23
Розділ 8. Підтримка соціально послаблених верств населення.23-26
Розділ 9. Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян міста.27-33
Розділ 10. Заклади соціального захисту населення міста Харкова.33-39
Розділ 11. Забезпечення фінансування видатків у сфері соціального захисту населення міста Харкова.39-41
Частина 3. Додатки до Програми.
Додаток 1 «Положення про порядок організації громадських робіт у місті Харкові»1-2
Додаток 2 «Положення про Комітет забезпечення доступності маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури»1-4
Додаток 3 «Положення про проведення конкурсу з визначення соціальних проектів (заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету міста Харкова»1-3
Додаток 4 «Положення про роботу мережі інформаційних електронних соціальних офісів»1-2
Додаток 5 «Положення про надання транспортних соціальних послуг»1-3
Додаток 6 «Положення про надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам міста Харкова, які опинилися у складній життєвій ситуації, за зверненнями до міського голови»1-4
Додаток 7 «Положення про надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам міста Харкова за зверненнями до депутатів Харківської міської ради»1-4
Додаток 8 «Положення про надання одноразової адресної грошової допомоги одному із членів сім'ї померлого, який мав статус учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, учасника бойових дій в Афганістані та інших локальних війнах або учасника бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (або особі, яка зобов'язалася його поховати)»1-2
Додаток 9 «Положення про надання одноразової адресної грошової допомоги ветеранам війни, які постійно проживають у місті Харкові»1-2
Додаток 10 «Положення про порядок надання одноразової адресної грошової допомоги медичним працівникам, які потрапили у складну життєву ситуацію у зв'язку з тяжкими захворюваннями: онкологією, інфекційними захворювання, набутими внаслідок професійної діяльності (гепатит В, С, туберкульоз, ВІЧ-інфекція тощо) та у зв'язку з необхідністю проведення протезування»1-3
Додаток 11 «Положення про надання одноразової адресної грошової допомоги працівникам соціальної сфери міста Харкова, які потрапили у складну життєву ситуацію, у зв'язку з тяжким захворюванням»1-3
Додаток 12 «Положення про порядок надання одноразової адресної грошової допомоги двірникам та робітникам аварійно-диспетчерських служб комунальних підприємств, зайнятим обслуговуванням житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Харкова, для відпочинку їх неповнолітніх дітей влітку у дитячому оздоровчому таборі»1-2
Додаток 13 «Положення про організацію роботи щодо надання гарячих обідів особам без постійного місця проживання у пункті безкоштовного харчування міста»1-3
Додаток 14 «Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій (20 % пільгової знижки) на оплату за користування житлово-комунальними послугами окремим соціальним категоріям громадян міста»1-6
Додаток 15 «Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій на оплату житлово-комунальних послуг робітникам аварійно-диспетчерських служб комунальних підприємств Харківської міської ради, робітникам, зайнятим обслуговуванням житлового фонду»1-5
Додаток 16 «Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій на оплату житлово-комунальних послуг працівникам КП «Жовтневе трамвайне депо», КП «Салтівське трамвайне депо», КП «Тролейбусне депо № 2», КП «Тролейбусне депо № 3», КП «Міськелектротранссервіс»1-5
Додаток 17 «Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій на оплату за користування житлово-комунальними послугами громадянам, реабілітованим згідно зі ст. 3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» і членам їх сімей, а також громадянам, реабілітованим згідно зі ст. 1 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», які не є пенсіонерами та особами з інвалідністю внаслідок репресій»1-5
Додаток 18 «Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій на оплату за користування житлово-комунальними послугами окремим соціальним категоріям громадян міста»1-7
Додаток 19 «Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій членам сім'ї та батькам загиблих (померлих) поліцейських Головного управління Національної поліції в Харківській області та колишніх працівників міліції та членам сім'ї загиблих військовослужбовців (рядовий склад) при проходженні строкової служби, які виконували загальний військовий обов'язок у мирний час»1-6
Додаток 20 «Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій дружинам/чоловікам померлого громадянина, який мав статус постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, смерть якого не пов'язана з аварією на ЧАЕС»1-4
Додаток 21 «Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій на оплатужитлово-комунальних послуг членам сімей учасників бойових дій,загиблих в Афганістані та інших локальних війнах, членам сімейучасників бойових дій, померлих після війни в Афганістані та іншихлокальних війн, а також членам сімей загиблих учасників бойових дійу зоні проведення антитерористичної операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони,відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях і членам сімей осіб,які загинули під час участі у Революції Гідності»1-6
Додаток 22 «Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій – пільгового проїзду
в міському наземному пасажирському електротранспорті окремим категоріям громадян міста Харкова та відшкодування витрат за пільговий проїзд»
1-3
Додаток 23 «Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій – пільгового проїзду в метрополітені окремим категоріям громадян міста Харкова та відшкодування витрат за пільговий проїзд»1-3
Додаток 24 «Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій
(права на пільговий проїзд у метрополітені) студентам (курсантам) міста Харкова денної форми навчання закладів вищої освіти І-IV рівня акредитації та учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти»
1-10
Додаток 25 «Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій на оплату за послуги зв'язку особам з інвалідністю І та II групи по зору»1-3
Додаток 26 «Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій мешканцям квартир, що мають незадовільний санітарно-технічний стан (затоплення в результаті протікання покрівлі, стиків стінних панелей тощо), житлового фонду комунальної форми власності»1-4
Додаток 27 «Положення про проведення міських заходів «Допоможи ближньому»1-3
Додаток 28 «Положення про порядок надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам пільгових та окремих соціальних категорій згідно зі списками громадських організацій та виконавчих органів Харківської міської ради»
1-3

Розділ 1. Сприяння офіційній зайнятості населення міста Харкова

Розділ 2. Поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища

Розділ 3. Профілактика травматизму невиробничого характеру

Розділ 4. Забезпечення доступності середовища для маломобільних груп населення

Розділ 5. Формування громадської думки та розповсюдження соціальної інформації шляхом проведення загальноміських заходів

Розділ 6. Розвиток ринку соціальних послуг у ході реалізації міського проекту «Єдина соціальна мережа»

Розділ 7. Забезпечення інноваційного механізму підвищення якості соціальних послуг

Розділ 8. Підтримка соціально послаблених верств населення

Розділ 9. Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян міста

Розділ 10. Заклади соціального захисту населення міста Харкова

Розділ 11. Забезпечення фінансування видатків у сфері соціального захисту населення міста Харкова

  • Частина 3. Додатки до Програми

Додаток 1 «Положення про порядок організації громадських робіт у місті Харкові»

Додаток 2 «Положення про Комітет забезпечення доступності маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури»

Додаток 3  «Положення про проведення конкурсу з визначення соціальних проектів (заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету міста Харкова»

Додаток 4 «Положення про роботу мережі інформаційних електронних соціальних офісів»

Додаток 5 «Положення про надання транспортних соціальних послуг»

Додаток 6 «Положення про надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам міста Харкова, які опинилися у складній життєвій ситуації, за зверненнями до міського голови»

Додаток 7 «Положення про надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам міста Харкова за зверненнями до депутатів Харківської міської ради»

Додаток 8 «Положення про надання одноразової адресної грошової допомоги одному із членів сім’ї померлого, який мав статус учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, учасника бойових дій в Афганістані та інших локальних війнах або учасника бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (або особі, яка зобов’язалася його поховати)»

Додаток 9 «Положення про надання одноразової адресної грошової допомоги ветеранам війни, які постійно проживають у місті Харкові»

Додаток 10 «Положення про порядок надання одноразової адресної грошової допомоги медичним працівникам, які потрапили у складну життєву ситуацію у зв’язку з тяжкими захворюваннями: онкологією, інфекційними захворювання, набутими внаслідок професійної діяльності (гепатит В, С, туберкульоз, ВІЧ-інфекція тощо) та у зв’язку з необхідністю проведення протезування»

Додаток 11 «Положення про надання одноразової адресної грошової допомоги працівникам соціальної сфери міста Харкова, які потрапили у складну життєву ситуацію, у зв’язку з тяжким захворюванням»

Додаток 12 «Положення про порядок надання одноразової адресної грошової допомоги двірникам та робітникам аварійно-диспетчерських служб комунальних підприємств, зайнятим обслуговуванням житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Харкова, для відпочинку їх неповнолітніх дітей влітку у дитячому оздоровчому таборі»

Додаток 13 «Положення про організацію роботи щодо надання гарячих обідів особам без постійного місця проживання у пункті безкоштовного харчування міста»

Додаток 14 «Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій (20 % пільгової знижки) на оплату за користування житлово-комунальними послугами окремим соціальним категоріям громадян міста»

Додаток 15 «Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій на оплату житлово-комунальних послуг робітникам аварійно-диспетчерських служб комунальних підприємств Харківської міської ради, робітникам, зайнятим обслуговуванням житлового фонду

Додаток 16 «Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій на оплату житлово-комунальних послуг працівникам КП «Жовтневе трамвайне депо», КП «Салтівське трамвайне депо», КП «Тролейбусне депо № 2», КП «Тролейбусне депо № 3», КП «Міськелектротранссервіс»

Додаток 17 «Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій на оплату за користування житлово-комунальними послугами громадянам, реабілітованим згідно зі ст. 3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» і членам їх сімей, а також громадянам, реабілітованим згідно зі ст. 1 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», які не є пенсіонерами та особами з інвалідністю внаслідок репресій»

Додаток 18 «Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій на оплату за користування житлово-комунальними послугами окремим соціальним категоріям громадян міста»

Додаток 19 «Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій членам сім’ї та батькам загиблих (померлих) поліцейських Головного управління Національної поліції в Харківській області та колишніх працівників міліції та членам сім’ї загиблих військовослужбовців (рядовий склад) при проходженні строкової служби, які виконували загальний військовий обов’язок у мирний час»

Додаток 20 «Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій дружинам/чоловікам померлого громадянина, який мав статус постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, смерть якого не пов’язана з аварією на ЧАЕС»

Додаток 21 «Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей учасників бойових дій, загиблих в Афганістані та інших локальних війнах, і членам сімей учасників бойових дій, померлих після війни в Афганістані та інших локальних війн, а також членам сімей загиблих учасників бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції та членам сімей осіб, загиблих під час участі в Революції Гідності»

Додаток 22 «Положення про відшкодування витрат підприємств міського наземного пасажирського електротранспорту за надання додаткових соціальних гарантій -права пільгового проїзду у міському наземному пасажирському електротранспорті учням середніх та загальноосвітніх навчальних закладів міста Харкова»

Додаток 23 «Положення про відшкодування витрат за надання додаткових соціальних гарантій – безкоштовного пільгового проїзду у міському наземному пасажирському електротранспорті»

Додаток 24 «Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій (права на пільговий проїзд у метрополітені) студентам (курсантам) міста Харкова денної форми навчання вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації та учням професійних (професійно-технічних) навчальних закладів»

Додаток 25 «Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій на оплату за послуги зв’язку особам з інвалідністю І та II групи по зору»

Додаток 26 «Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій мешканцям квартир, що мають незадовільний санітарно-технічний стан (затоплення в результаті протікання покрівлі, стиків стінних панелей тощо), житлового фонду комунальної форми власності»

Додаток 27 «Положення про проведення міських заходів «Допоможи ближньому»

Додаток 28 «Положення про надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам пільгових і окремих соціальних категорій згідно зі списками громадських організацій та виконавчих органів Харківської міської ради»