Додаток 12 «Положення про порядок надання одноразової адресної грошової допомоги медичним працівникам, які потрапили у складну життєву ситуацію у зв’язку з тяжкими захворюваннями: онкологією, інфекційними захворювання, набутими внаслідок професійної діяльності (гепатит В, С, туберкульоз, ВІЧ-інфекція тощо) та у зв’язку з необхідністю проведення протезування»

Додаток 12

до Програми сприяння безпечній життєдіяльності

у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки

(до пп. 8.1.7 розділу 8 «Підтримка соціально послаблених верств населення»)

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання одноразової адресної грошової допомоги

медичним працівникам, які потрапили у складну життєву ситуацію,

у зв’язку з тяжкими захворюваннями: онкологією, інфекційними

захворюваннями, набутими внаслідок професійної діяльності

(гепатит В, С, туберкульоз, ВІЧ-інфекція тощо), та у зв’язку з необхідністю

проведення протезування

1. Загальна частина

1.1. Положення про порядок надання одноразової адресної грошової допомоги медичним працівникам, які потрапили у складну життєву ситуацію, у зв’язку з тяжкими захворюваннями: онкологією, інфекційними захворюваннями, набутими внаслідок професійної діяльності (гепатит В, С, туберкульоз, ВІЧ-інфекція тощо) та у зв’язку з необхідністю проведення протезування (далі – Положення) визначає порядок надання одноразової адресної грошової допомоги медичним працівникам, які потрапили у складну життєву ситуацію, у зв’язку з тяжкими захворюваннями: онкологією, інфекційними захворюваннями, набутими внаслідок професійної діяльності (гепатит В, С, туберкульоз, ВІЧ-інфекція та інше) та у зв’язку з необхідністю проведення протезування (далі – медичні працівники).

1.2. Одноразова адресна грошова допомога (далі – грошова допомога) медичним працівникам, які потрапили у складну життєву ситуацію, надається в межах витрат, передбачених на вказані цілі кошторисом витрат на виконання Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки на поточний рік.

1.3. Питання надання грошової допомоги медичним працівникам -членам територіальної громади міста Харкова, які мешкають та зареєстровані на території міста, розглядається за дорученням міського голови.

1.4. Підставою для розгляду питання щодо надання грошової допомоги є заява медичного працівника на ім’я міського голови про надання йому грошової допомоги у зв’язку тяжкими захворюванням: онкологією, інфекційними захворюваннями, набутими внаслідок професійної діяльності (гепатіт В, С, туберкульоз, ВІЧ-інфекція та інше), та у зв’язку з необхідністю проведення протезування.

1.5. Рішення щодо конкретної заяви приймається комісією з розгляду питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам міста, які опинилися в складній життєвій ситуації (далі – Комісія).

1.6. Питання щодо надання грошової допомоги медичним працівникам, які потрапили в складну життєву ситуацію, розглядається Комісією при наявності таких документів:

– особистої заяви громадянина;

– довідки про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (довідки про склад сім’ї);

– довідок про доходи усіх членів сім’ї заявника (оригінали);

– копії паспорта (1,2, 11 сторінки) заявника;

– копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера заявника. Для розгляду питання про надання грошової допомоги:

– на лікування чи операцію необхідним є медичний висновок Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради або інша медична документація із закладу охорони здоров’я, яка підтверджує захворювання;

– у разі звернення до секретаря і депутатів Харківської міської ради заяви розглядаються за дорученням міського голови.

1.7. До членів сім’ї відносяться особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (ст. 3 Сімейного кодексу України).

1.8. Грошова допомога надається сім’ї не частіше одного разу на рік.

1.9. У виняткових випадках, Комісія може розглядати повторне звернення та, як виняток, приймати рішення про повторне надання грошової допомоги.

2. Порядок розгляду заяв

2.1. Заяви медичних працівників щодо надання грошової допомоги та документи, які підтверджують рівень матеріального стану заявника, надходять до секретаря Комісії для подальшої підготовки усіх необхідних матеріалів для розгляду на засіданні Комісії.

2.2. Для визначення розміру одноразової адресної грошової допомоги заявник повинен надати документи, зазначені у п. 1.6 цього Положення.

2.3. У разі відсутності повного пакету документів, заява на розгляд Комісії не надходить, а заявнику надається відмова у розгляді заяви.

2.4. Матеріали засідання Комісії з розгляду питання щодо надання одноразової адресної грошової допомоги оформлюються протоколом, який підписується усіма членами Комісії. На підставі протоколу видається наказ розпорядника бюджетних коштів, який є підставою для виплати грошової допомоги.

3. Порядок виплати грошової допомоги

3.1. Після розгляду звернення на засіданні Комісії секретар Комісії готує письмову відповідь заявникові щодо прийнятого рішення.

3.2. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради перераховує грошову допомогу на поштові відділення зв’язку за місцем реєстрації заявників поштовим переказом або виплачує грошові кошти готівкою через касу управління.

3.3. Витрати, пов’язані з веденням листування щодо надання громадянам грошової допомоги (конверти), здійснюються готівковою виплатою через касу управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради та перерахуванням грошової допомоги поштовим переказом, за рахунок коштів, передбачених кошторисом витрат на виконання Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки на поточний рік.

 

Директор Департаменту праці

та соціальної політики                                                                                                                             Л.В. Болгова

%d блогерам подобається це: