Додаток 17 «Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій на оплату за користування житлово-комунальними послугами громадянам, реабілітованим згідно зі ст. 3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» і членам їх сімей, а також громадянам, реабілітованим згідно зі ст. 1 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», які не є пенсіонерами та особами з інвалідністю внаслідок репресій».

Додаток 17

до Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки

(до п. 9.1 розділу 9 «Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян»)

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання додаткових соціальних гарантій на оплату

за користування житлово-комунальними послугами громадянам,

реабілітованим згідно зі ст. 3 Закону України «Про реабілітацію жертв

політичних репресій на Україні», і членам їх сімей, а також громадянам,

реабілітованим згідно зі ст. 1 Закону України «Про реабілітацію жертв

політичних репресій на Україні», які не є пенсіонерами та особами з інвалідністю внаслідок репресій

1. Загальна частина

1.1. Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій на оплату за користування житлово-комунальними послугами громадянам, реабілітованим згідно зі ст. 3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», і членам їх сімей, а також громадянам, реабілітованим згідно зі ст. 1 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», які не є пенсіонерами та інвалідами внаслідок репресій (далі – Положення), визначає порядок надання додаткових соціальних гарантій громадянам, реабілітованим згідно зі ст. 3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», і членам їх сімей, а також громадянам, реабілітованим згідно зі ст. 1 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», які не є пенсіонерами та інвалідами внаслідок репресій, шляхом перерахування компенсації підприємствам, що надають житлово-комунальні послуги.  

1.2. Положення розроблено відповідно до чинних норм і тарифів і  визначає порядок нарахування та порядок перерахування компенсації підприємствам, що надають житлово-комунальні послуги, за надані додаткові соціальні гарантії на житлово-комунальні послуги громадянам, реабілітованим згідно зі ст. 3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» і членам їх сімей: вдовам (вдівцям), які не створили нової родини після арешту чоловіка (дружини), дітям, які народилися до арешту батьків або у засланні (направлення на спецпоселення) та згідно зі ст. 1 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», які не є пенсіонерами та інвалідами внаслідок репресій (далі – реабілітовані), на підставі посвідчення, виданого комісією Харківської міської ради з питань поновлення прав реабілітованих.

2.Порядок нарахування додаткових соціальних гарантій

 2.1. Додаткові соціальні гарантії за користування житлово-комунальними послугами надаються шляхом перерахування коштів  (грошової компенсації) у розмірі 25 % від оплати комунальних послуг та 50 % від оплати послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування», з урахуванням Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630  «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», та Правил  користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 № 1357 «Про затвердження Правил користування електроенергією для населення». 

2.2. Додаткові соціальні гарантії з бюджету міста Харкова реабілітованим громадянам надаються за місцем реєстрації у місті Харкові незалежно від типу житла або форми власності на нього (по день реєстрації або по день смерті пільговика включно). Надана пільгова знижка поширюється тільки на пільговика.   

2.3. Додаткові соціальні гарантії реабілітованим громадянам нараховуються підприємствами відповідно до списку, який формує управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної  політики Харківської міської ради.

2.3.1. Поіменні списки пільговиків на паперових та електронних носіях у повному обсязі надаються до 21 січня поточного року.

2.3.2. Щомісячно до 21 числа управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради надає інформацію про зміни (при наявності змін) – на паперових та електронних носіях.

2.4. Списки формуються управлінням праці та соціальних питань  Департаменту праці та соціальної  політики Харківської міської ради на підставі інформації комісії Харківської міської ради з питань поновлення прав реабілітованих та управлінь праці та соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради на підставі таких документів:

копії посвідчення;

копії паспорта (1, 2 та сторінки реєстрації);

копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. 

2.5. Громадянам, яким видане посвідчення за рішенням комісії з питань поновлення прав реабілітованих, додаткові соціальні гарантії надаються з дати видачі посвідчення в межах бюджетного року, якщо вони не мають права на пільги згідно із законами України (крім громадян, які мають право на пільги згідно
із Законом України «Про соціальний захист дітей війни»).

2.6. Громадянам, які отримують житлову субсидію на оплату за житлово-комунальні послуги, підприємства, що надають житлово-комунальні послуги, додаткові соціальні гарантії не нараховують.

2.7. Додаткові соціальні гарантії згідно з цим Положенням надаються у разі, якщо пільговик не користується іншими додатковими соціальними гарантіями за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Якщо громадянин має право на декілька місцевих пільг на оплату однієї й тієї ж послуги, місцева пільга  нараховується за його вибором на підставі письмової заяви на адресу підприємства, що надає житлово-комунальні послуги. У випадку відсутності заяви рішення щодо нарахування місцевої пільги приймає підприємство, що надає житлово-комунальні послуги.

2.8. Якщо в сім’ї реабілітованого громадянина один або декілька членів сім’ї  мають право на пільги згідно із законами України, то в цьому випадку додаткові соціальні гарантії нараховуються після нарахування державних пільг   в межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами на 1 особу за умови, що сума всіх нарахованих пільг (з урахуванням місцевої пільги) не перевищує нарахованої суми оплати за житлово-комунальні послуги за місяць за цим особовим рахунком.

2.8.1. Пільгова знижка надається на площу 31,5 кв. м, якщо в цій сім’ї відсутні інші пільговики, тобто на додаткову пільгову площу на сім’ю (10,5 кв. м) пільга іншим особам не нараховується. Якщо на додаткову пільгову площу на сім’ю (10,5 кв. м) пільга нараховувалася іншій особі, в цьому випадку нарахування місцевої пільги проводиться на площу 21 кв. м.

2.8.2.  Якщо в сім’ї пільговика один або декілька членів сім’ї мають право на пільги згідно із законами України (державні пільги), а крім того, інший член сім’ї має право на додаткові соціальні гарантії за рахунок коштів бюджету міста Харкова (місцеву пільгу), нарахування місцевої пільги проводиться на площу 21 кв. м (на одну особу).

2.9. У разі втрати права на додаткові соціальні гарантії громадяни повинні у місячний термін поінформувати управління праці та соціальних питань  Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради та підприємства, що надають житлово-комунальні послуги, про зміни, що відбулися, для своєчасного коригування нарахування витрат, які проводяться з дня втрати права на пільгу.

3. Порядок перерахування компенсації

3.1. Підприємства, що надають житлово-комунальні послуги, відповідно до поіменних списків, надають інформацію (супровідний лист) та розрахунки витрат, пов’язані з наданням додаткових соціальних гарантій (за підписом керівника і головного бухгалтера підприємства, що надає житлово-комунальні послуги, завірені печаткою), в управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної  політики Харківської міської ради до 10 числа кожного місяця, наступного за звітним.

3.2. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної  політики  Харківської міської ради на підставі наданих розрахунків витрат реєструє бюджетні зобов’язання в УДКС України у місті Харкові в Харківській області в межах бюджетних призначень, встановлених рішенням сесії Харківської міської ради в бюджеті міста Харкова на відповідний рік, та при надходженні коштів на реєстраційний рахунок управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної  політики  Харківської міської ради здійснює перерахування сум компенсації за надані додаткові соціальні гарантії на розрахункові рахунки підприємств, що надають житлово-комунальні послуги, в межах зареєстрованих бюджетних зобов’язань.

3.3. У тому випадку, коли пільгова знижка не нарахована або нарахована надміру, підприємства, що надають послуги, повинні зробити перерахунок у місяці, наступному за звітним, та відобразити коригування у звітності, яка надається до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.

3.4. Очікувані нарахування витрат за грудень поточного року надаються до 10 грудня. Розрахунки фактичних витрат за грудень підприємствами, що надають послуги, надаються до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради до 10 січня наступного календарного року. 

3.5. Зазначені коригування нарахувань витрат за грудень минулого року враховуються при реєстрації бюджетних зобов’язань у наступному році.

3.6. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної  політики Харківської міської ради має право зменшувати розмір відшкодування (заборгованості) на суму, нараховану надміру, в результаті несвоєчасного коригування місцевої пільги.

3.7. Якщо наступного року фінансування вищевказаної компенсації з бюджету міста Харкова не передбачено, то різницю коштів за проведеними розрахунками підприємства, що надають житлово-комунальні послуги, повинні повернути на реєстраційний рахунок управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради. Невикористані кошти управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради перераховує до бюджету міста Харкова в установленому законодавством України порядку.

3.8. Якщо підприємство припинило надання послуги реабілітованим громадянам, але утворилася кредиторська заборгованість перед управлінням праці та соціальних питань  Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, то ця сума повертається на реєстраційний рахунок управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.

                           4. Заключні положення

 4.1. Персональну відповідальність за достовірність і законність сум нарахувань компенсацій на оплату за надані послуги несуть керівник і головний бухгалтер підприємств, що надають житлово-комунальні послуги.

 

Директор Департаменту праці

та соціальної політики                                                                              Л.В. БОЛГОВА

%d блогерам подобається це: