• Головна
  • Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2017-2020 роки
  • Додаток 21 «Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій на оплатужитлово-комунальних послуг членам сімей учасників бойових дій,загиблих в Афганістані та інших локальних війнах, членам сімейучасників бойових дій, померлих після війни в Афганістані та іншихлокальних війн, а також членам сімей загиблих учасників бойових дійу зоні проведення антитерористичної операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони,відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях і членам сімей осіб,які загинули під час участі у Революції Гідності»

Додаток 21 «Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій на оплатужитлово-комунальних послуг членам сімей учасників бойових дій,загиблих в Афганістані та інших локальних війнах, членам сімейучасників бойових дій, померлих після війни в Афганістані та іншихлокальних війн, а також членам сімей загиблих учасників бойових дійу зоні проведення антитерористичної операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони,відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях і членам сімей осіб,які загинули під час участі у Революції Гідності»

Додаток 21

до Програми сприяння безпечній

життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова
на 2017-2020 роки

(до п. 9.2 розділу 9 «Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян»)

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок надання додаткових соціальних гарантій на оплату

житлово-комунальних послуг членам сімей учасників бойових дій,

загиблих в Афганістані та інших локальних війнах, членам сімей

учасників бойових дій, померлих після війни в Афганістані та інших

локальних війн, а також членам сімей загиблих учасників бойових дій

у зоні проведення антитерористичної операції, здійсненні заходів із

забезпечення національної безпеки і оборони,

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та

Луганській областях і членам сімей осіб,

які загинули під час участі у Революції Гідності

1. Загальна частина

1.1. Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей учасників бойових дій, загиблих в Афганістані та інших локальних війнах, членам сімей учасників бойових дій, померлих після війни в Афганістані та інших локальних війн, а також членам сімей загиблих учасників бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях і членам сімей осіб, які загинули під час участі у Революції Гідності (далі – Положення) визначає порядок надання додаткових соціальних гарантій на оплату житлово-комунальних послуг шляхом перерахування компенсації підприємствам, які зайняті обслуговуванням житлового фонду, та підприємствам, що надають комунальні послуги:

членам сімей учасників бойових дій, загиблих (зниклих безвісти) або померлих внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих під час виконання військової служби (службових обов’язків), чи захворювання, отриманого в період проходження військової служби в Афганістані та інших локальних війнах, згідно з Переліком держав і періодів бойових дій на їх території, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1994 № 63
«Про організаційні заходи щодо застосування Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

членам сімей загиблих учасників бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях які перебувають на обліку в управліннях праці та соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради;

членам сімей осіб, які загинули під час участі у Революції Гідності.

1.2. Дія Положення розповсюджується на громадян, які мають пільгове «Посвідчення члена сім’ї загиблого», видане органами соціального захисту населення або військкоматом згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», на дітей загиблих осіб – за наявності довідки, що видається матері (або іншому повнолітньому члену сім’ї загиблого, опікуну або законному представнику) за місцем реєстрації дитини.

2. Порядок нарахування додаткових соціальних гарантій

2.1. Додаткові соціальні гарантії на оплату користування житлово-комунальними послугами надаються шляхом перерахування коштів (грошової компенсації) в розмірі 100 % від оплати житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування», з урахуванням Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», та Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 № 1357 «Про затвердження Правил користування електроенергією для населення».

2.2. Вказані додаткові соціальні гарантії надаються незалежно від типу житла або форми власності на нього. Надана пільгова знижка нараховується тільки на пільговиків, які мають пільгове «Посвідчення члена сім’ї загиблого», на дітей загиблих – згідно з довідкою. На інших членів сім’ї пільговика, які не мають документів, що підтверджують право на пільги згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», дія Положення не поширюється.

2.3. Громадянам, які згідно із законами України мають право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг, пільгова знижка згідно з цим Положенням нараховується шляхом донарахування до наданої державної пільги.

2.4. Додаткові соціальні гарантії за рахунок коштів бюджету міста Харкова надаються за місцем реєстрації пільговика. У разі нарахування субсидії на оплату житлово-комунальних послуг підприємства, що надають послуги, не нараховують пільгову знижку згідно з цим Положенням. У разі призначення субсидії у сумі 0,00 грн додаткові соціальні гарантії нараховуються.

2.5. Додаткові соціальні гарантії членам сімей учасників бойових дій, загиблих в Афганістані та інших локальних війнах, і членам сімей учасників бойових дій, померлих після війни в Афганістані та інших локальних війн, нараховуються підприємствами відповідно до списку, який формує управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради на підставі таких документів:

копії пільгового посвідчення;

копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

копії паспорта (1, 2 стор. та сторінка реєстрації);

довідки про склад сім’ї;

сповіщення чи іншого документа, що підтверджує факт загибелі (зникнення безвісти) при виконанні бойового завдання в Афганістані та інших локальних війнах, або довідки військово-лікарської комісії про причинний зв’язок смерті (загибелі) військовослужбовця з виконанням обов’язків військової служби при перебуванні в країнах, де велись бойові дії.

2.6. Додаткові соціальні гарантії членам сімей загиблих учасників бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях членам сімей осіб, які загинули під час участі у Революції Гідності, нараховуються підприємствами відповідно до списків, які формують управління праці та соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради.

2.6.1. Поіменні списки пільговиків на паперових та електронних носіях у повному обсязі надаються до 21 січня поточного року.

2.6.2. Щомісячно до 21 числа управління праці та соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради надають до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради та до підприємств, які надають житлово-комунальні послуги:

інформацію про зміни в списках або про їх відсутність – на паперових та електронних носіях;

списки всіх пільговиків – на електронних носіях.

2.7. Додаткові соціальні гарантії згідно з цим Положенням надаються у разі, якщо пільговик не користується іншими додатковими соціальними гарантіями за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Якщо громадянин має право на декілька додаткових соціальних гарантій на оплату однієї і тієї ж послуги, пільгова знижка нараховується за його вибором на підставі письмової заяви, поданої до підприємства, що надає житлово-комунальні послуги.

У випадку відсутності заяви рішення щодо нарахування пільгової знижки приймає підприємство, що надає житлово-комунальні послуги.

2.8. Якщо в сім’ї пільговика один або декілька членів сім’ї мають право на пільги згідно із законами України, то в цьому випадку додаткові соціальні гарантії нараховуються після нарахування державних пільг у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами на 1 особу за умови, якщо сума всіх нарахованих пільг (з урахуванням місцевої пільги) не перевищує нарахованої суми оплати житлово-комунальних послуг за місяць за цим особовим рахунком.

2.8.1. Пільгова знижка надається на площу 31,5 кв. м, якщо в цій сім’ї відсутні інші пільговики, тобто на додаткову пільгову площу на сім’ю (10,5 кв. м) пільга іншим особам не нараховувалася. Якщо на додаткову пільгову площу на сім’ю (10,5 кв. м) пільга нараховувалася іншій особі, в цьому випадку нарахування пільгової знижки проводиться на площу 21 кв. м.

2.8.2. Якщо в сім’ї пільговика один або декілька членів сім’ї мають право на пільги згідно із законами України (державні пільги), а, крім того, інший член сім’ї має право на додаткові соціальні гарантії за рахунок коштів бюджету міста Харкова (місцеву пільгу), нарахування пільгової знижки проводиться на площу 21 кв. м (на одну особу).

2.9. У разі втрати права на додаткові соціальні гарантії пільговик повинен у місячний термін інформувати управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради або управління праці та соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради, та підприємства, що надають послуги, про зміни, що відбулися, для своєчасного коригування нарахування витрат, які проводяться з дня втрати права на пільгу.

2.10. Підприємства, що надають послуги, до 10 числа кожного місяця, наступного за звітним, надають до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради інформацію (супровідний лист) та завірені печаткою розрахунки витрат на надання додаткових соціальних гарантій за рахунок коштів бюджету міста Харкова вищевказаній категорії пільговиків за підписом керівника і головного бухгалтера підприємства, що надає послуги.

2.11. У тому випадку, коли пільгова знижка не нарахована або нарахована надміру, підприємства, що надають послуги, повинні зробити перерахунок у місяці, наступному за звітним, та відобразити коригування у звітності, яка надається до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.

2.12. Очікувані нарахування витрат за грудень поточного року надаються до 10 грудня. Розрахунки фактичних витрат за грудень підприємствами, що надають послуги, надаються до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради до 10 січня наступного календарного року.

2.13. Зазначені коригування нарахувань витрат за грудень минулого року враховуються при реєстрації бюджетних зобов’язань у наступному році.

3. Порядок перерахування компенсації

3.1. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради на підставі наданих розрахунків витрат реєструє бюджетні зобов’язання в УДКС України у місті Харкові Харківської області в межах бюджетних призначень, затверджених рішенням сесії Харківської міської ради в бюджеті міста Харкова на відповідний рік, та при надходженні коштів на реєстраційний рахунок управління здійснює перерахування сум компенсації на розрахункові рахунки підприємств, що надають послуги, в межах зареєстрованих бюджетних зобов’язань.

3.2. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради має право зменшувати розмір відшкодування (заборгованості) на суму нарахованої надміру місцевої пільги в результаті несвоєчасного коригування нарахувань витрат.

3.3. Якщо на наступний рік фінансування вищевказаної компенсації з бюджету міста Харкова не передбачено, то різницю коштів за проведеними розрахунками підприємства, що надають послуги, повинні повернути на реєстраційний рахунок управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради. Невикористані кошти управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради перераховує до бюджету міста Харкова в установленому законодавством України порядку.

3.4. Якщо підприємство, що надає послуги, припинило надання послуги, але утворилась кредиторська заборгованість перед управлінням праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, то ця сума повертається на реєстраційний рахунок управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.

4. Заключні положення

 4.1. Відповідальність за правильність розрахунків витрат, пов’язаних із наданням додаткових соціальних гарантій, несуть керівник і головний бухгалтер підприємства, що надає послуги.

 

 

Директор Департаменту праці та

соціальної політики                                                                                Л.В. БОЛГОВА