Додаток 22 «Положення про відшкодування витрат підприємств міського наземного пасажирського електротранспорту за надання додаткових соціальних гарантій -права пільгового проїзду у міському наземному пасажирському електротранспорті учням середніх та загальноосвітніх навчальних закладів міста Харкова».

Додаток 22

до Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова
на 2017-2020 роки

(до п. 9.3 розділу 9 «Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян міста»)

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок надання додаткових соціальних гарантій – пільгового проїзду

в міському наземному пасажирському електротранспорті окремим категоріям громадян міста Харкова та

відшкодування витрат за пільговий проїзд

 

1. Загальна частина

 1.1. Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій – пільгового проїзду в міському наземному пасажирському електротранспорті окремим категоріям громадян міста Харкова та відшкодування витрат за пільговий проїзд (далі – Положення) розроблено з метою  соціального захисту  найбільш  соціально незахищених категорій громадян міста Харкова, зазначених у пункті 9.3 розділу 9 «Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян міста» Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки, та внутрішньо переміщених осіб з відповідним статусом, які перебувають на обліку в управліннях праці та соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради,  студентів (курсантів) міста Харкова денної форми навчання закладів вищої освіти І-IV рівня акредитації та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, учням закладів загальної середньої освіти міста Харкова, а також з метою  збереження наявного кадрового потенціалу, залучення фахівців для роботи
в комунальних підприємствах охорони здоров’я, закладах та установах соціальної сфери міста Харкова, посадових осіб районних військових комісаріатів міста Харкова шляхом надання додаткових соціальних гарантій на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 9 ст. 62 Закону України «Про вищу освіту», частини 5 ст. 9 Закону України  «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді  в Україні», ст. 21 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 8 Закону України «Про міський електричний транспорт».

2. Порядок надання додаткових соціальних гарантій

 2.1. Додаткові соціальні гарантії – пільговий проїзд в міському наземному пасажирському електротранспорті надаються окремим категоріям громадян міста Харкова та внутрішньо переміщеним особам з відповідним статусом, які перебувають на обліку в управліннях праці та соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради, зазначеним у пункті 9.3 розділу 9 «Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян міста» Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки, студентам (курсантам) міста Харкова денної форми навчання закладів вищої освіти І-IV рівня акредитації та учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, учням закладів загальної середньої освіти міста Харкова, окремим категоріям пільговиків за професійною ознакою, посадовим особам районних військових комісаріатів міста Харкова.

2.1.1. Додаткові соціальні гарантії – пільговий проїзд в міському наземному пасажирському електротранспорті окремим категоріям громадян міста Харкова та внутрішньо переміщеним особам з відповідним статусом, які перебувають на обліку в управліннях праці та соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради, зазначеним у пункті 9.3 розділу 9 «Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян міста» Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки, надаються за пред’явленням пільгового посвідчення або за електронними квитками для пільгового проїзду в метрополітені, трамваї, тролейбусі у м. Харкові, виданими КП «Харківпасс» у разі наявності пільгового посвідчення.

2.1.1.1. Списки всіх отримувачів пільги (зі змінами) на електронних носіях та інформацію про зміни в списках на паперових та електронних носіях станом на 01 число наступного місяця надаються до КП «Харківпасс» та до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, а саме:

управліннями праці та соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради – списки окремих категорій громадян, які перебувають на обліку в управліннях праці та соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради та які мають право на пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті;

Департаментом у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради – списки батьків (матері та батька) та дітей із багатодітних сімей;                        

Департаментом освіти Харківської міської ради  – списки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

2.1.2. Додаткові соціальні гарантії – пільговий проїзд в міському наземному пасажирському електротранспорті окремим категоріям пільговиків за професійною ознакою для виконання трудових обов’язків надаються незалежно від місця реєстрації проживання за електронними квитками для пільгового проїзду в метрополітені, трамваї, тролейбусі в м. Харкові (за наявності документа, що підтверджує місце роботи), які вищезазначені працівники отримують за місцем роботи за попередньою заявкою, наданою керівником  підприємства (закладу, установи) до КП «Харківпасс».

2.1.3. Додаткові соціальні гарантії – пільговий проїзд в міському наземному пасажирському електротранспорті студентам (курсантам) міста Харкова денної форми навчання закладів вищої освіти І-IV рівня акредитації та учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, учням закладів загальної середньої освіти міста Харкова за електронними квитками для пільгового проїзду в метрополітені, трамваї, тролейбусі в м. Харкові за наявності студентського чи учнівського квитка (для курсантів – за наявності військового квитка чи службового посвідчення),  виданими за місцем навчання за попередньою заявкою, наданою керівником закладу освіти до  КП «Харківпасс».

2.2. Відповідальність за кількість електронних квитків, зазначених у договорі (заявці) на отримання в КП «Харківпасс», та кількість електронних квитків, зазначених у подальших заявках у зв’язку зі зміною чисельності працівників, студентів або учнів, які мають право на пільговий проїзд, несуть керівники підприємств, закладів та установ.

2.3. Контроль та координацію роботи підприємств, закладів та установ щодо пільгового проїзду здійснюють профільні департаменти Харківської міської ради.

2.4. Пільговий проїзд в метрополітені, трамваї, тролейбусі в м. Харкові без документа (посвідчення, довідки, учнівського квитка, тощо), що підтверджує право на пільгу, заборонений.

У разі відсутності документа (посвідчення, довідки учнівського квитка, тощо), що  підтверджує право  на  пільгу, проїзд необхідно оплачувати у повному розмірі.

2.5. Передачу іншій особі електронного квитка для пільгового проїзду в метрополітені, трамваї, тролейбусі в м. Харкові заборонено.

У випадку передачі іншій особі електронного квитка для пільгового проїзду в метрополітені, трамваї, тролейбусі в м. Харкові пільговик втрачає право пільгового проїзду.

В окремих випадках питання щодо відновлення права пільгового проїзду вирішується відповідальними особами КП «Харківпасс».

2.6. До отримання електронного квитка для пільгового проїзду в метрополітені, трамваї, тролейбусі в м. Харкові  отримувачі пільги згідно з підпунктом б пункту 9.3 розділу 9 «Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян міста» Програми можуть скористатися безкоштовним проїздом у міському наземному пасажирському електротранспорті за наявності оригіналу документа (посвідчення, довідки), що підтверджує право на пільги, крім пільговиків за професійною ознакою.

4. Порядок перерахування компенсації

 3.1.Відшкодування витрат за надані додаткові соціальні гарантії – пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті за рахунок коштів бюджету міста Харкова шляхом перерахування грошової компенсації КП «Харківпасс» здійснюється згідно з розрахунками витрат із зазначенням суми витрат на пільговий проїзд щодо кожного пільговика, наданими в електронному вигляді.

3.2.Розрахунки витрат разом із супровідним листом із зазначенням кількості отримувачів пільги та суми для відшкодування за кожною категорією пільговиків та загальної суми для відшкодування надається КП «Харківпасс» до 10 числа щомісячно (за попередній місяць) за підписом керівника підприємства та головного бухгалтера до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.

3.3. Очікувані нарахування витрат за грудень поточного року надаються  до 10 грудня з подальшим коригуванням згідно з фактичними нарахуваннями витрат за грудень. Розрахунки фактичних витрат за грудень надаються до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради до 10 січня наступного календарного року.

3.4. Якщо фактичні нарахування витрат за грудень менше ніж очікувані, зазначені коригування нарахувань витрат за грудень минулого року враховуються при реєстрації бюджетних зобов’язань у наступному році, донарахування за результатами корегування здійснюється в межах бюджетних призначень.

3.5. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради на підставі наданих розрахунків витрат реєструє бюджетні зобов’язання в УДКС України у місті Харкові Харківської області в межах бюджетних призначень, встановлених рішенням сесії Харківської міської ради в бюджеті міста Харкова на відповідний рік, та у міру надходження коштів на реєстраційний рахунок управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики здійснює перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства в межах зареєстрованих бюджетних зобов’язань.

3.6. Якщо місцева пільга нарахована безпідставно, КП «Харківпасс» повинно зробити перерахунок у місяці, наступному за звітним, та відобразити коригування у розрахунках, наданих до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.

3.7. Якщо на наступний рік фінансування вищезазначеної компенсації з бюджету міста Харкова не передбачено, то різницю коштів за проведеними розрахунками КП «Харківпасс» повинно повернути на реєстраційний рахунок управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.

Невикористані кошти управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради перераховує до бюджету міста Харкова в установленому законодавством України порядку.

4. Заключні положення

4.1. Персональну відповідальність за збереження та використання пільгових електронних квитків несуть керівники підприємств, закладів та установ.             

4.2. Персональну відповідальність за достовірність і законність сум нарахувань компенсацій на оплату за надані пільги несуть керівник і головний бухгалтер КП «Харківпасс».

 

Директор Департаменту праці

та соціальної політики                                                                         Л.В. БОЛГОВА