Додаток 23 «Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій – пільгового проїзду в метрополітені окремим категоріям громадян міста Харкова та відшкодування витрат за пільговий проїзд»

Додаток 23

до Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова
на 2017-2020 роки

(до підпунктів a, б, г п. 9.4 розділу 9 «Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян»)

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок надання додаткових соціальних гарантій – пільгового проїзду
в метрополітені окремим категоріям громадян міста Харкова
та відшкодування витрат за пільговий проїзд

 

1. Загальна частина

 1.1. Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій – пільгового проїзду в метрополітені окремим категоріям громадян міста Харкова та відшкодування витрат за пільговий проїзд (далі – Положення) розроблено з метою соціального захисту  найбільш  соціально незахищених категорій громадян міста Харкова, зазначених у пункті 9.4 розділу 9 «Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян міста» Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки, та внутрішньо переміщених осіб з відповідним статусом, які перебувають на обліку в управліннях праці  та соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради, учням закладів загальної середньої освіти міста Харкова, а також з метою збереження наявного кадрового потенціалу, залучення фахівців для роботи в комунальних підприємствах охорони здоров’я, закладах та установах соціальної сфери міста Харкова, посадових осіб районних військових комісаріатів міста Харкова та працівників правоохоронних органів шляхом надання додаткових соціальних гарантій на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 21 Закону України  «Про загальну середню освіту», пункту 9 ст. 62 Закону України «Про вищу освіту», частини 5 ст. 9 Закону України  «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», ст. 8 Закону України «Про міський електричний транспорт».

2.Порядок надання додаткових соціальних гарантій

 2.1. Додаткові соціальні гарантії – пільговий проїзд у метрополітені надаються окремим категоріям громадян (далі – отримувачі пільги), зазначеним у підпунктах а, б, г пункту 9.4 розділу 9 «Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян міста» Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки.

2.1.1. Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян міста Харкова та внутрішньо переміщеним особам з відповідним пільговим статусом, які перебувають на обліку в управліннях праці та соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради, згідно з підпунктом б пункту 9.4 розділу 9 «Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян міста» Програми (окрім посадових осіб районних військових комісаріатів міста Харкова) надаються з дня отримання права  на пільгу на строк, зазначений у Програмі, але не більше строку дії  Програми, за електронними квитками для пільгового проїзду в метрополітені, трамваї, тролейбусі в м. Харкові, виданими КП «Харківпасс» у разі наявності пільгового посвідчення або довідки,
що підтверджує статус внутрішньо переміщеної особи.

2.1.1.1. Списки всіх отримувачів пільги (зі змінами) на електронних носіях та інформацію про зміни в списках на паперових та електронних носіях станом на 01 число наступного місяця надаються до КП «Харківпасс» та до КП «Харківський метрополітен», а також до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, а саме:

управліннями праці та соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради – списки окремих категорій громадян, які перебувають на обліку в управліннях праці та соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради та які мають право на пільговий проїзд  у метрополітені;

Департаментом у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради – списки батьків (матері та батька) та дітей із багатодітних сімей;     

Департаментом освіти Харківської міської ради  – списки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

2.1.2. Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян за професійною ознакою згідно з підпунктом а пункту 9.4 розділу 9 «Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян міста» Програми та посадовим особам районних військових комісаріатів міста Харкова для виконання трудових обов’язків надаються незалежно від місця реєстрації проживання за електронними квитками для пільгового проїзду в метрополітені, трамваї, тролейбусі в м. Харкові (за наявності документа, що підтверджує місце роботи).

Електронні квитки для пільгового проїзду в метрополітені, трамваї, тролейбусі в м. Харкові вищезазначені працівники отримують за місцем роботи за попередньою заявкою, наданою керівником  підприємства (закладу, установи) до КП «Харківпасс».

2.1.3. Додаткові соціальні гарантії – пільговий проїзд в метрополітені учням закладів загальної середньої освіти міста Харкова згідно з підпунктом г  пункту 9.4 розділу 9 «Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян міста» Програми надаються за електронними квитками для пільгового проїзду в метрополітені, трамваї, тролейбусі в м. Харкові (за наявності учнівського квитка).

Електронні квитки для пільгового проїзду в метрополітені, трамваї, тролейбусі в м. Харкові учні отримують за місцем навчання за попередньою заявкою, наданою керівником закладу  освіти до  КП «Харківпасс».

2.2. Відповідальність за кількість електронних квитків, зазначених у договорі (заявці) на  отримання в КП «Харківпасс», та кількість електронних квитків, зазначених у подальших заявках у зв’язку зі зміною чисельності працівників або учнів,  які мають право на пільговий проїзд, несуть керівники підприємств, закладів і установ.

2.3. Контроль та координацію роботи підприємств, закладів і установ щодо пільгового проїзду здійснюють профільні департаменти Харківської міської ради.

2.4. Пільговий проїзд в метрополітені без документа (посвідчення, довідки, учнівського квитка, тощо), що підтверджує право на пільгу, заборонено.

У разі відсутності документів (посвідчення, довідки, учнівського квитка, тощо)  проїзд у метрополітені необхідно оплачувати у повному розмірі.

2.5. Передачу іншій особі електронного квитка для пільгового проїзду в метрополітені, трамваї, тролейбусі в м. Харкові заборонено.

У випадку передачі іншій особі електронного квитка для пільгового проїзду в метрополітені, трамваї, тролейбусі в м. Харкові електронний квиток вилучається службовими особами КП «Харківський метрополітен», оформлюється акт порушення, електронний квиток блокується в системі АСОП КП «Харківський метрополітен» та КП «Харківпасс» і пільговик втрачає право безкоштовного проїзду.

В окремих випадках питання щодо відновлення права пільгового проїзду вирішується відповідальними особами КП «Харківпасс».

2.6. До отримання електронного квитка для пільгового проїзду в метрополітені, трамваї, тролейбусі в м. Харкові отримувачі пільги згідно з підпунктом б пункту 9.4 розділу 9 «Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян міста» Програми можуть скористатися безкоштовним проїздом у метрополітені за пільговою безконтактною електронною карткою або у разі її відсутності – за наявності оригіналу документа (посвідчення, довідки, тощо), що підтверджує категорію пільги, після реєстрації службовими особами КП «Харківський метрополітен» (крім працівників за професійною ознакою), а працівники правоохоронних органів згідно з підпунктом а пункту 9.4 – за пільговою безконтактною електронною карткою.

3. Порядок відшкодування витрат

 3.1. Відшкодування витрат за надані додаткові соціальні гарантії – пільговий проїзд у метрополітені за рахунок коштів бюджету міста Харкова шляхом перерахування грошової компенсації КП «Харківпасс» та  КП «Харківський метрополітен» (за умови дії договорів) здійснюється згідно  з розрахунками витрат із зазначенням суми витрат на пільговий проїзд щодо кожного пільговика, наданими в електронному вигляді.

3.2. Розрахунки витрат разом із супровідним листом із зазначенням кількості отримувачів пільги та суми для відшкодування за кожною категорією пільговиків та загальної суми для відшкодування надається КП «Харківпасс» та КП «Харківський метрополітен» (за умови дії договорів) до 10 числа щомісячно (за попередній місяць) за підписом керівника підприємства та головного бухгалтера до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.

3.3. Очікувані нарахування витрат за грудень поточного року надаються до 10 грудня з подальшим коригуванням згідно з фактичними нарахуваннями витрат за грудень. Розрахунки фактичних витрат за грудень підприємством надаються до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради до 10 січня наступного календарного року.

3.4. Якщо фактичні нарахування витрат за грудень менше ніж очікувані, зазначені коригування нарахувань витрат за грудень минулого року враховуються при реєстрації бюджетних зобов’язань у наступному році, донарахування за результатами корегування здійснюється в межах бюджетних призначень.

3.5. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради на підставі наданих розрахунків витрат реєструє бюджетні зобов’язання в УДКС України у місті Харкові Харківської області в межах бюджетних призначень, встановлених рішенням сесії Харківської міської ради в бюджеті міста Харкова на відповідний рік, та у міру надходження коштів на реєстраційний рахунок управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики здійснює перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства в межах зареєстрованих бюджетних зобов’язань.

3.6. Якщо додаткові соціальні гарантії – пільговий (безкоштовний) проїзд у метрополітені надано особі безпідставно, підприємство проводить перерахунок у місяці, наступному за звітним, та відображає коригування у розрахунках, наданих до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.

3.7. Якщо на наступний рік фінансування вищезазначеної компенсації з бюджету міста Харкова не передбачено, то різницю коштів за проведеними розрахунками підприємство повинно повернути на реєстраційний рахунок управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради. Невикористані кошти управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради перераховує до бюджету міста Харкова в установленому законодавством України порядку.

4. Особливості надання додаткових соціальних гарантій (пільгового проїзду) категоріям, зазначеним у підпункті а п. 9.4 розділу 9 Програми

4.1. Працівникам Головного управління Національної поліції в Харківській області, які здійснюють функції охорони громадського порядку в місті Харкові, розкриття тяжких та резонансних злочинів, розшук осіб, які їх вчинили, попередження та виявлення правопорушень на території обслуговування, співробітникам управління Служби безпеки України в Харківській області,  співробітникам Служби безпеки України Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, у т. ч. курсантам інституту, працівникам Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції для виконання службових обов’язків  видається незалежно від місця реєстрації проживання за місцем роботи неперсоніфікований електронний квиток для пільгового проїзду в метрополітені, трамваї, тролейбусі в м. Харкові за попередньою заявкою керівників відповідних установ до КП «Харківпасс».

До отримання  електронного квитка для пільгового проїзду в метрополітені, трамваї, тролейбусі в м. Харкові проїзд здійснюється за пільговими безконтактними електронними картками.

4.2. Іншим окремим категоріям пільговиків за професійною ознакою, зазначеним у підпункті а п. 9.4 розділу 9 Програми, додаткові соціальні гарантії – пільговий проїзд в метрополітені для виконання трудових обов’язків надаються (за наявності документа, що підтверджує місце роботи) за неперсоніфікованим електронним квитком для пільгового проїзду в метрополітені, трамваї, тролейбусі в м. Харкові, який видається незалежно від місця реєстрації проживання за місцем роботи за попередньою заявкою, наданою керівником  підприємства (закладу, центру) до КП «Харківпасс».

4.3. Перерахування компенсації за перевезення зазначених категорій здійснюється у порядку, визначеному розділом 3 цього Положення, на підставі розрахунків КП «Харківпасс» за фактичне використання електронних квитків для пільгового проїзду в метрополітені, трамваї, тролейбусі в м. Харкові або пільгових безконтактних електронних карток за їх номерами. Списки пільговиків за вказаними категоріями не надаються.

5. Заключні положення

 5.1. Персональну відповідальність за збереження та використання пільгових електронних квитків несуть керівники підприємств (установ, закладів).         

5.2. Керівник і головний бухгалтер КП «Харківпасс», керівник і  начальник фінансово-економічної служби – заступник генерального директора КП «Харківський метрополітен» (в межах чинних договорів) несуть персональну відповідальність за достовірність даних щодо кількості безкоштовних поїздок та  розміру  нарахування  сум  компенсації за надані додаткові соціальні гарантії окремим категоріям населення міста Харкова.   

     

Директор Департаменту праці

та соціальної політики                                                                            Л.В. БОЛГОВА