Додаток 26 «Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій – пільгового проїзду у метрополітені окремим категоріям громадян міста Харкова та відшкодування витрат за пільговий проїзд».

Додаток 26

до Програми сприяння безпечній життєдіяльності

у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки

(до підпункту «а» п. 9.4 розділу 9 «Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян»)

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання додаткових соціальних гарантій – пільгового проїзду в метрополітені окремим категоріям громадян міста Харкова та відшкодування витрат за пільговий проїзд

1. Загальна частина

1.1. Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій -пільгового проїзду в метрополітені окремим категоріям громадян міста Харкова та відшкодування витрат за пільговий проїзд (далі – Положення) розроблено на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. Порядок надання додаткових соціальних гарантій

2.1. Додаткові соціальні гарантії – пільговий проїзд у метрополітені надаються окремим категоріям громадян (далі – отримувачі пільги) згідно з підпунктами а, б, г пункту 9.4 розділу 9 «Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян міста» Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки.

2.2. Додаткові соціальні гарантії надаються протягом фінансового року з дня отримання права на пільгу за умови фактичної реєстрації пільговиків у місті Харкові на строк, зазначений у Програмі, але не більше строку дії Програми.

2.3. Отримувач пільги (крім категорій, зазначених у розділі 4 Положення) може скористатися правом безкоштовного проїзду в метрополітені міста Харкова за умови отримання електронного квитка для пільгового проїзду в метрополітені, трамваї, тролейбусі в м. Харкові, який є дійсним за наявності документа (посвідчення), що підтверджує право на пільгу.

2.3.1. Право проїзду в метрополітені за електронним квитком для пільгового проїзду в метрополітені, трамваї, тролейбусі в м. Харкові надається тільки отримувачу пільги.

2.3.2. Використання електронного квитка для пільгового проїзду в метрополітені, трамваї, тролейбусі в м. Харкові без документа (посвідчення, учнівського квитка), що підтверджує право на пільгу, заборонено.

У разі відсутності документа (посвідчення, учнівського квитка), що підтверджує право на пільгу, проїзд у метрополітені необхідно оплачувати у повному розмірі.

2.3.3. Передачу електронного квитка для пільгового проїзду в метрополітені, трамваї, тролейбусі в м. Харкові іншій особі заборонено. При передачі електронного квитка для пільгового проїзду в метрополітені, трамваї, тролейбусі в м. Харкові іншій особі пільговик втрачає право безкоштовного проїзду в метрополітені.

2.3.4. Електронний квиток для пільгового проїзду в метрополітені, трамваї, тролейбусі в м. Харкові не надає права безкоштовного перевезення багажу. Оплата перевезення багажу здійснюється на загальних підставах.

2.3.5. Службові особи КП «Харківський метрополітен» мають право перевіряти у пасажира, який користується електронним квитком для пільгового проїзду в метрополітені, трамваї, тролейбусі в м. Харкові, наявність документа (посвідчення, учнівського квитка), що підтверджує право на пільгу.

2.3.6. У разі відсутності документа (посвідчення, учнівського квитка) у пасажира, який має намір використати електронний квиток для пільгового проїзду в метрополітені, трамваї, тролейбусі в м. Харкові для проїзду, електронний квиток для пільгового проїзду в метрополітені, трамваї, тролейбусі в м. Харкові вилучається службовими особами КП «Харківський метрополітен», оформлюється акт порушення, пільговий єдиний електронний квиток блокується в системі АСОП КП «Харківський метрополітен» та КП «Харківпасс» і пільговик втрачає право безкоштовного проїзду в метрополітені. В окремих випадках питання щодо відновлення права пільгового проїзду вирішується відповідальними особами КП «Харківпасс».

2.3.7. До придбання електронного квитка для пільгового проїзду в метрополітені, трамваї, тролейбусі в м. Харкові отримувач пільги згідно з підпунктами а, б пункту 9.4 розділу 9 «Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян міста» Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки може скористатися безкоштовним проїздом у метрополітені за пільговою безконтактною електронною карткою або у разі її відсутності – за наявності оригіналу документа (посвідчення), який підтверджує категорію пільги, після реєстрації службовими особами КП «Харківський метрополітен» у відповідному журналі (крім медпрацівників та соцпрацівників).

2.4. Додаткові соціальні гарантії не надаються особам, які мають право безкоштовного проїзду в метрополітені міста Харкова або на оплату проїзду за пільговим тарифом на інших правових підставах. Особам, які мають право безкоштовного проїзду в метрополітені за декількома категоріями пільг, видається тільки один електронний квиток для пільгового проїзду в метрополітені, трамваї, тролейбусі в м. Харкові.

2.5. Електронний квиток для пільгового проїзду в метрополітені, трамваї, тролейбусі в м. Харкові призначений для оплати проїзду, у т. ч. за пільговим тарифом, та для обліку як загальної кількості поїздок, так і наданих додаткових соціальних гарантій отримувачам пільги.

2.6. Управління праці та соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради щомісячно до 1 числа надають до КП «Харківпасс» або КП «Харківський метрополітен» (згідно умов діючих договорів) та до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради інформацію в електронному вигляді згідно зі встановленою формою щодо змін в Єдиному автоматизованому реєстрі осіб, що мають право на пільги.

3. Порядок відшкодування витрат

3.1. КП «Харківпасс» або КП «Харківський метрополітен» (за умови дії договорів) надає до 10 числа місяця, наступного за звітним, до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради зведений та завірений печаткою розрахунок витрат за надання пільгового проїзду в метрополітені із зазначенням суми для відшкодування за кожною категорією пільговиків за підписом керівника і головного бухгалтера.

3.2. Очікувані нарахування витрат за грудень поточного року надаються до 10 грудня з подальшим коригуванням згідно з фактичними нарахуваннями витрат за грудень. Розрахунки фактичних витрат за грудень підприємством надаються до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради до 10 січня наступного календарного року.

3.3. Зазначені коригування нарахувань витрат за грудень минулого року враховуються при реєстрації бюджетних зобов’язань у наступному році.

3.4. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради на підставі наданих розрахунків витрат реєструє бюджетні зобов’язання в УДКС України у місті Харкові Харківської області в межах бюджетних призначень, встановлених рішенням сесії Харківської міської ради в бюджеті міста Харкова на відповідний рік, та у міру надходження коштів на реєстраційний рахунок управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики здійснює перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства в межах зареєстрованих бюджетних зобов’язань.

3.5. У разі якщо додаткові соціальні гарантії – пільговий (безкоштовний) проїзд у метрополітені надано особі безпідставно, КП «Харківпасс» проводить перерахунок у місяці, наступному за звітним, та відображає коригування у розрахунках, наданих до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.

3.6. Якщо на наступний рік фінансування вищезазначеної компенсації з бюджету міста Харкова не передбачено, то різницю коштів за проведеними розрахунками підприємство, що надає послуги, повинно повернути на реєстраційний рахунок управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради. Невикористані кошти управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради перераховує до бюджету міста Харкова в установленому законодавством України порядку.

3.7. Якщо підприємство, що надає послуги, припинило надання послуги, але утворилася кредиторська заборгованість перед управлінням праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, то ця сума повертається на реєстраційний рахунок управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.

4. Особливості надання додаткових соціальних гарантій (пільгового проїзду) категоріям, зазначеним у підпункті а п. 9.4 розділу 9 Програми.

4.1. Працівникам Головного управління Національної поліції в Харківській області, які здійснюють функції охорони громадського порядку в місті Харкові, розкриття тяжких та резонансних злочинів, розшук осіб, які їх вчинили, попередження та виявлення правопорушень на території обслуговування, співробітникам управління Служби безпеки України в Харківській області, співробітникам Служби безпеки України Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, у т. ч. курсантам інституту, працівникам Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції видається пільговий спеціальний єдиний електронний квиток. До отримання спеціального електронного квитка для пільгового проїзду в метрополітені, трамваї, тролейбусі в м. Харкові проїзд здійснюється за пільговими безконтактними електронними картками.

Лікарям-терапевтам, лікарям-педіатрам, сімейним лікарям, медсестрам-працівникам комунальних некомерційних підприємств Харківської міської ради, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Харкова, соціальним робітникам, соціальним працівникам, фахівцям із соціальної роботи та фахівцям із соціальної допомоги вдома територіальних центрів надання соціальних послуг районів міста Харкова, комунального закладу «Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб», працівникам центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, майстрам, начальникам дільниць, озеленювачам, двірникам, працівникам із комплексного прибирання КП «Харківблагоустрій», КП «Благоустрій» м. Харкова», ТОВ «Системи прогресивного очищення», які обслуговують багатоквартирні житлові будинки, пічникам, пічникам-трубочистам КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» та КП «Харківжилбуд» видається спеціальний електронний квиток для пільгового проїзду в метрополітені, трамваї, тролейбусі в м. Харкові.

4.2. Перерахування компенсації за перевезення зазначених категорій здійснюється у порядку, визначеному розділом 3 Положення, на підставі розрахунків КП «Харківпасс» щодо фактичного використання електронних квитків для пільгового проїзду в метрополітені, трамваї, тролейбусі в м. Харкові або пільгових безконтактних електронних карток за їх номерами. Списки пільговиків за вказаними категоріями не надаються.

5. Заключні положення

5.1. Керівник і головний бухгалтер КП «Харківпасс» або керівник та начальник фінансово-економічної служби – заступник генерального директора КП «Харківський метрополітен» (в рамках чинних договорів) несуть персональну відповідальність за достовірність даних щодо кількості безкоштовних поїздок та розміру нарахування сум компенсації за надані додаткові соціальні гарантії окремим категоріям населення міста Харкова.

5.2. Положення чинне з 1 січня 2018 року.

 

Директор Департаменту праці

та соціальної політики                                                                                                                               Л.В. Болгова

%d блогерам подобається це: