Додаток 24 «Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій (права на пільговий проїзд у метрополітені) студентам (курсантам) міста Харкова денної форми навчання вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації та учням професійних (професійно-технічних) навчальних закладів».

Додаток 24

до Програми сприяння безпечній

життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова
на 2017-2020 роки

(до пункту 9.4 розділу 9 «Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян»)

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок надання додаткових соціальних гарантій

(права на пільговий проїзд у метрополітені) студентам (курсантам) міста Харкова денної форми навчання закладів вищої

освіти І-IV рівня акредитації та учням закладів

професійної (професійно-технічної) освіти

1. Загальна частина

 1.1. Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій (права на пільговий проїзд у метрополітені) студентам (курсантам) міста Харкова денної форми навчання закладів вищої освіти І-IV рівня акредитації та учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти (далі – Положення) розроблено на підставі підпункту 4 пункту а ст. 32 Закону України «Промісцеве самоврядування в Україні», пункту 9 ст. 62 Закону України «Про вищу освіту», частини 5 ст. 9 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні».

1.2. Положення регулює правовідносини, пов’язані з наданням здобувачам вищої освіти, які навчаються за денною формою навчання у закладів вищої освіти міста Харкова, та учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок коштів бюджету міста Харкова, права проїзду в метрополітені міста Харкова з оплатою вартості проїзду в розмірі 50 % тарифу не більше 60 поїздок на місяць з 1 вересня по 30 червня включно, та порядок відшкодування видатків КП «Харківпасс» або КП «Харківський метрополітен» (за умови дії договорів) для надання зазначених додаткових соціальних гарантій.

 1.3. Положення чинне протягом строку дії Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки.

2. Порядок надання додаткових соціальних гарантій

2.1.Отримувачами додаткових соціальних гарантій є громадяни України, які є здобувачами вищої освіти за денною формою навчання чи учнями закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

2.2. Додаткові соціальні гарантії надаються виключно студентам (курсантам) закладів вищої освіти І-IV рівня акредитації денної форми навчання та учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, розташованих у місті Харкові (далі – отримувачі пільги), згідно із переліком (додається).

2.3. Додаткові соціальні гарантії не надаються особам, які:

 не є громадянами України;

 є здобувачами вищої освіти за іншою формою навчання, ніж денна форма;

 є студентами (курсантами) закладів вищої освіти, не зазначених у переліку до цього Положення.

2.4. Додаткові соціальні гарантії не надаються особам, які мають право на проїзд у метрополітені міста Харкова безоплатно або на проїзд за пільговим тарифом на інших правових підставах.

2.5. Додаткові соціальні гарантії не надаються особам, які були позбавлені права користування метрополітеном міста Харкова з оплатою в розмірі 50 % тарифу у зв’язку з порушенням використання пільгової студентської безконтактної електронної картки (далі – пільгова студентська БЕК) або електронного квитка для пільгового проїзду в метрополітені, трамваї, тролейбусі в м. Харкові.

2.6. Право користування метрополітеном міста Харкова з оплатою у розмірі 50 % тарифу в кількості не більше 60 поїздок на місяць надається отримувачам пільги виключно для проїзду до місця навчання і додому.

Додаткові соціальні гарантії надаються з 1 вересня по 30 червня включно.

2.7. Право користування метрополітеном міста Харкова з оплатою у розмірі 50 % тарифу здійснюється з використанням персональної студентської БЕК або електронного квитка для пільгового проїзду в метрополітені, трамваї, тролейбусі в м. Харкові, які є дійсними за наявності студентського чи учнівського квитка (для курсантів – за наявності військового квитка чи службового посвідчення).

2.8. Пільгова студентська БЕК та електронний квиток для пільгового проїзду в метрополітені, трамваї, тролейбусі в м. Харкові призначені для оплати проїзду в метрополітені міста Харкова за пільговим тарифом та для обліку наданих додаткових соціальних гарантій отримувачам пільги.    

Використання пільгової студентської БЕК або електронного квитка для пільгового проїзду в метрополітені, трамваї, тролейбусі в м. Харкові без студентського чи учнівського (військового) квитка чи службового посвідчення заборонено.

Передача пільгової студентської БЕК або електронного квитка для пільгового проїзду в метрополітені, трамваї, тролейбусі в м. Харкові іншій особі або пропуск іншої особи заборонені.

Пільгова студентська БЕК або електронного квитка для пільгового проїзду в метрополітені, трамваї, тролейбусі в м. Харкові не надає права на перевезення багажу з оплатою за пільговим тарифом. Оплата перевезення багажу здійснюється на загальних підставах.

2.9. Службові особи КП «Харківський метрополітен» мають право перевіряти у пасажира, який користується пільговою студентською БЕК або електронним квитком для пільгового проїзду в метрополітені, трамваї, тролейбусі в м. Харкові, наявність студентського чи учнівського (військового) квитка або службового посвідчення.

У разі відсутності студентського чи учнівського (військового) квитка або службового посвідчення у пасажира, який має намір використати пільгову студентську БЕК або електронний квиток для пільгового проїзду в метрополітені, трамваї, тролейбусі в м. Харкові для оплати проїзду, або у разі невідповідності прізвища, імені, по батькові особи, зазначеної у студентському чи учнівському (військовому) квитку або службовому посвідченні, прізвищу, імені, по батькові особи, якій ця пільгова студентська БЕК або електронний квиток для пільгового проїзду в метрополітені, трамваї, тролейбусі в м. Харкові були видані, службовими особами КП «Харківський метрополітен»:

пільгова студентська БЕК вилучається та блокується в системі АСОП КП «Харківський метрополітен» та складається акт порушення;

складається акт порушення при використанні електронного квитка для пільгового проїзду в метрополітені, трамваї, тролейбусі в м. Харкові, призупиняється дія квитка та передається копія акта порушення до КП «Харківпасс». 

2.10. Після отримання електронного квитка для пільгового проїзду
в метрополітені, трамваї, тролейбусі в м. Харкові пасажир втрачає право користування пільговою студентською БЕК для проїзду в метрополітені.

2.11. Щомісячно навчальні заклади надають до КП «Харківський метрополітен» або КП «Харківпасс» (згідно умов діючого договору) та до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради:

інформацію про зміни в списках на паперових та електронних носіях;

списки всіх отримувачів пільги (зі змінами) на електронних носіях станом на 01 число наступного місяця.

2.12. У разі змін у наданих закладом вищої освіти списках студентів (учнів, курсантів), у зв’язку із втратою (припиненням) права пільгового проїзду (відрахуванням, академічною відпусткою, переведенням на іншу форму навчання, закінченням або припиненням навчання тощо) навчальний заклад терміново в день реєстрації наказу про припинення навчання за денною формою або наступного дня зобов’язаний повідомити про це управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради та КП «Харківпасс» та КП «Харківський метрополітен» з наданням змін до списку студентів (учнів, курсантів), які втратили право на пільговий проїзд, за встановленою формою. Зміни до списку студентів (учнів, курсантів),
в якому не заповнені всі графи, вважаються не наданими.

2.13. Керівники навчальних закладів несуть персональну відповідальність за достовірність даних щодо осіб, які включені до списків, обґрунтованість включення до цих списків та своєчасність повідомлення про втрату особою права на пільговий проїзд.

2.14 У разі передачі пільгової студентської БЕК або електронного квитка для пільгового проїзду в метрополітені, трамваї, тролейбусі в м. Харкові в користування іншій особі її власник у подальшому назавжди втрачає право на користування пільговим проїздом у метрополітені. 

2.15. При втраті пільгової студентської БЕК її власник повинен:

негайно звернутися до чергового персоналу будь-якої зі станцій КП «Харківський метрополітен» для виключення з обігу втраченої пільгової студентської БЕК, при цьому грошові кошти, які залишилися на її рахунку, власнику втраченої  пільгової студентської БЕК не компенсуються;

звернутися до навчального закладу з повідомленням та клопотанням щодо повторної видачі втраченої пільгової студентської БЕК.

2.16. При втраті електронного квитка для пільгового проїзду в метрополітені, трамваї, тролейбусі в м. Харкові його власник повинен:

негайно звернутися до КП «Харківпасс» для виключення із обігу втраченого електронного квитка для пільгового проїзду в метрополітені, трамваї, тролейбусі в м. Харкові.

2.17. У разі несвоєчасного звернення, при виявленні електронного квитка для пільгового проїзду в метрополітені, трамваї, тролейбусі в м. Харкові у іншої особи отримувач пільги втрачає право на пільговий проїзд у Харківському метрополітені.

В окремих випадках питання щодо відновлення права пільгового проїзду  вирішується відповідальними особами КП «Харківпасс».

2.18. Несправність електронного квитка для пільгового проїзду в метрополітені, трамваї, тролейбусі в м. Харкові не дає права пільгового проїзду в метрополітені.

Оформлення нової пільгової студентської БЕК або електронного квитка для пільгового проїзду у метрополітені, трамваї, тролейбусі в м. Харкові  здійснюється за затвердженим порядком.                

3. Порядок перерахування компенсації

 3.1. КП «Харківпасс» або КП «Харківський метрополітен» (за умови дії договорів) надає до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради до 10 числа щомісячно розрахунок витрат (за попередній місяць) для надання пільгового проїзду в метрополітені студентам (курсантам) міста Харкова денної форми навчання вищих навчальних закладів І-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів із зазначенням суми витрат на пільговий проїзд щодо кожного студента (учня, курсанта).

3.2. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради на підставі наданих розрахунків витрат реєструє бюджетні зобов’язання в УДКС України у місті Харкові Харківської області в межах бюджетних призначень, встановлених рішенням сесії Харківської міської ради в бюджеті міста Харкова на відповідний рік, та у міру надходження коштів на реєстраційний рахунок управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради здійснює перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства в межах зареєстрованих бюджетних зобов’язань.

3.3. У разі якщо компенсація нарахована безпідставно, КП «Харківпасс» або КП «Харківський метрополітен» (в рамках діючих договорів) повинні зробити перерахунок у місяці, наступному за звітним, та відобразити коригування у розрахунках, наданих до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.

3.4. Очікувані нарахування  витрат за грудень поточного року надаються
до 10 грудня. Розрахунки фактичних витрат за грудень підприємством, що надає послуги, надаються до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради до 10 січня наступного календарного року.

3.5. Зазначені коригування нарахувань витрат за грудень минулого року враховуються при реєстрації бюджетних зобов’язань у наступному році.

3.6. Якщо на наступний рік фінансування вищезазначеної компенсації з бюджету міста Харкова не передбачено, то різницю коштів за проведеними розрахунками підприємства, що надають послуги, повинні повернути на реєстраційний рахунок управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради. Невикористані кошти управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради перераховує до бюджету міста Харкова в установленому законодавством України порядку.

3.7. Якщо підприємство, яке надає послуги, припинило надання послуги, але утворилася кредиторська заборгованість перед управлінням праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, то ця сума повертається на реєстраційний рахунок управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.

4. Заключні положення

4.1. Керівник та головний бухгалтер КП «Харківпасс» або керівник та  начальник фінансово-економічної служби – заступник генерального директора КП «Харківський метрополітен» (в рамках діючих договорів) несуть персональну відповідальність за достовірність даних щодо кількості поїздок, оплачених за пільговим тарифом, та розміру нарахування сум компенсації за надані додаткові соціальні гарантії у розмірі 50 % тарифу не більше 60 поїздок на місяць студентам (курсантам) закладів вищої освіти I-IV рівня акредитації та учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти.   

4.2. Положення чинне з 1 січня 2018 року.

 

Директор Департаменту праці

та соціальної політики                                                                Л.В. БОЛГОВА 

 

Додаток

до Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій (права на пільговий проїзд у метрополітені) студентам (курсантам) міста Харкова денної форми навчання закладів вищої освіти І-IV рівня акредитації та учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Перелік

закладів вищої освіти I-IV рівня акредитації міста Харкова та закладів професійної (професійно-технічної) освіти

міста Харкова

№ з/п
Назва закладу вищої освіти
Заклади вищої освіти І-ІІ рівня акредитації
1.
Харківський гідрометеорологічний технікум Одеського державного екологічного університету
2.Харківський комп'ютерно-технологічний коледж Національного технічного університету «ХПІ»
3.Житлово-комунальний коледж Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова
4.Харківський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету
5.Електромеханічний коледж Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова
6.Харківський коледж Державного університету телекомунікацій
7.Медичний коледж Харківського національного медичного університету
8.Коледж Національного фармацевтичного університету
9.Медичний коледж Харківської медичної академії післядипломної освіти
10.Коледж переробної та харчової промисловості Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
11.Харківський кооперативний торгово-економічний коледж
12.Харківський державний соціально-економічний коледж
Заклади вищої освіти ІІІ-IV рівня акредитації
13.Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
14.Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
15.Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
16.Харківський національний університет радіоелектроніки
17.Харківський національний автомобільно-дорожній університет
18.Харківський національний університет будівництва та архітектури
19.Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
20.Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
21.Харківська державна академія дизайну і мистецтв
22.Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
23.Українська інженерно-педагогічна академія
24.Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
25.Харківський державний університет харчування та торгівлі
26.Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
27.Український державний університет залізничного транспорту
28.Харківська державна академія фізичної культури
29.Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету
30.Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
31.Харківський національний медичний університет
32.Національний фармацевтичний університет
33.Харківська державна академія культури
34.Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського
35.Харківський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»
36.Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
37.Харківський національний університет внутрішніх справ
38.Національна академія Національної гвардії України
39.Національний університет цивільного захисту України
40.Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
41.Луганський національний аграрний університет (на базі Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка та на базі Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва)
42.Приватний вищий навчальний заклад «Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
43.Харківський інститут управління у формі товариства з обмеженою відповідальністю
44.Приватний вищий навчальний заклад «Харківський соціально-економічний інститут»
45.Приватний вищий навчальний заклад «Інститут сходознавства та міжнародних відносин «Харківський колегіум»
46.Приватний вищий навчальний заклад «Харківський інститут бізнесу і менеджменту» у формі товариства з обмеженою відповідальністю
47.Приватний вищий навчальний заклад «Харківський гуманітарно-екологічний інститут»
48.Приватний вищий навчальний заклад «Харківський інститут кадрів управління»
49.Приватний вищий навчальний заклад «Харківський економіко-правовий університет» у формі товариства з обмеженою відповідальністю
50.Харківський інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Заклади професійної (професійно-технічної) освіти
51.Центр професійно-технічної освіти № 1 м. Харкова
52.Державний навчальний заклад «Регіональний центр професійної освіти будівельних технологій Харківської області»
53.Державний навчальний заклад «Харківське вище професійне училище № 6»
54.Державний навчальний заклад «Регіональний центр професійної освіти інноваційних технологій будівництва та промисловості»
55.Харківський професійний ліцей залізничного транспорту
56.Державний професійно-технічний навчальний заклад «Харківське вище професійне училище будівництва»
57.Регіональний центр професійної освіти електротехнічних, машинобудівних та сервісних технологій Харківської області
58.Державний професійно-технічний навчальний заклад «Центр професійно-технічної освіти № 3 м. Харкова»
59.Державний навчальний заклад «Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської області»
60.Державний професійно-Регіональний центр професійної освіти ресторанного, будівельного та автотранспортного сервісу Харківської області
61.Державний професійно-технічний навчальний заклад «Харківське вище професійне училище сфери послуг»
62.Державний професійно-технічний навчальний заклад «Регіональний центр професійної освіти ресторанно-готельного, комунального господарства, торгівлі та дизайну»
63.Державний навчальний заклад «Харківський регіональний центр професійної освіти поліграфічних медіатехнологій та машинобудування»
64.Державний заклад професійної (професійно-технічної) освіти «Харківське вище професійне училище швейного виробництва та побуту»

Директор Департаменту праці

та соціальної політики                                                                                              Л.В. БОЛГОВА