Додаток 25 «Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій на оплату за послуги зв’язку особам з інвалідністю І та II групи по зору»

Додаток 25

до Програми сприяння безпечній

життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова
на 2017-2020 роки

(до п. 9.5 розділу 9 «Додаткові

соціальні гарантії окремим категоріям громадян»)

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок надання додаткових соціальних гарантій

  на оплату за послуги зв’язку особам з інвалідністю I та II групи по зору

 

1. Загальна частина

1.1. Положення  про порядок надання додаткових  соціальних  гарантій на оплату за послуги зв’язку інвалідам I та II групи по зору (далі Положення) визначає порядок надання додаткових соціальних гарантій у розмірі 50 % (згідно з чинними граничними тарифами) з оплати абонентської плати послуг дротового зв’язку інвалідам I та II групи по зору, які є абонентами  підприємств, що надають послуги зв’язку (далі підприємства зв’язку), або абонентами типового колективного договору (далі абоненти).

1.2. Додаткові соціальні гарантії – безповоротна щомісячна грошова допомога  інвалідам I та II групи по зору з надання послуг дротового зв’язку із застосуванням граничних тарифів, які затверджені у встановленому із законодавством України порядку.

1.3. Інвалідам I та II групи по зору, які мають право на пільги на оплату за послуги зв’язку згідно із законами України, додаткові соціальні гарантії не надаються.

1.4. Додаткові соціальні гарантії надаються на один телефонний номер (за вибором абонента) протягом бюджетного року за місцем реєстрації у місті Харкові інваліда по день смерті, до дати зміни статусу, по день зняття абонента
з реєстрації на підприємствах зв’язку.

2. Порядок нарахування додаткових соціальних гарантій

 2.1. Додаткові соціальні гарантії інвалідам I та II групи по зору нараховуються підприємствами відповідно до списків, які формують управління праці та соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради.

2.1.1. Поіменні списки пільговиків на паперових та електронних носіях в повному обсязі надаються до 21 січня поточного року.

2.1.2. Щомісячно до 21 числа управліннями праці та соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради надається до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради та до підприємств, які надають послуги зв’язку:

інформація про зміни у списках або про їх відсутність – на паперових  та електронних носіях;

списки всіх пільговиків – на електронних носіях. 

2.2. Підприємства, що надають послуги зв’язку, перевіряють отримані списки абонентів та визначають суми додаткових соціальних гарантій інвалідам I та II груп по зору в розмірі 50 % на оплату абонентської плати (без урахування АПУС) згідно із чинними граничними тарифами.

2.3. Підприємства, що надають послуги зв’язку, за результатами оброблення отриманих списків до 10 числа кожного місяця, наступного за звітним, надають до управління праці та соціальних питань Департаменту праці
та соціальної політики Харківської міської ради разом із супровідним листом розрахунки витрат із поіменним списком громадян на надання додаткових соціальних гарантій на послуги зв’язку (у двох примірниках  із зазначенням причини включення або виключення абонента). 

          3.Порядок перерахування компенсації

3.1. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради реєструє бюджетні зобов’язання в УДКС України у місті Харкові в Харківській області та здійснює перерахування сум витрат підприємств, пов’язаних із наданням додаткових соціальних гарантій, на розрахункові рахунки підприємств зв’язку в межах бюджетних призначень, встановлених рішенням сесії Харківської міської ради в бюджеті міста Харкова на відповідний рік.

3.2. У тому разі, якщо пільгова знижка не нарахована або нарахована надміру, підприємства, що надають послуги, повинні зробити перерахунок у місяці, наступному за звітним, та відобразити коригування у звітності, яка надається до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.  

3.3. Очікувані нарахування витрат за грудень поточного року надаються до 10 грудня. Розрахунки фактичних витрат за грудень підприємствами, що надають послуги звя’язку, надаються до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради до 10 січня наступного календарного року.

3.4. Зазначені коригування нарахувань витрат за грудень минулого року враховуються при реєстрації бюджетних зобов’язань у наступному році.

3.5. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної  політики Харківської міської ради має право зменшувати розмір відшкодування (заборгованості) на суму, нараховану надміру, в результаті несвоєчасного коригування місцевої пільги.

3.6. Якщо наступного року фінансування вищевказаних додаткових соціальних гарантій з бюджету міста Харкова не передбачено, то різницю коштів за проведеними розрахунками підприємства зв’язку повинні повернути на реєстраційний рахунок управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради. Невикористані кошти управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради перераховує до бюджету міста Харкова в установленому законодавством України порядку.

3.7. Якщо підприємство, що надає послуги зв’язку, припинило надання послуги зв’язку інвалідам I та II груп по зору, але утворилася кредиторська заборгованість перед управлінням праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної  політики Харківської міської ради, то ця сума повертається на реєстраційний рахунок управління праці та соціальних питань  Департаменту праці та соціальної  політики Харківської міської ради.

         4.Заключні положення

 4.1. Відповідальність за недостовірну інформацію, надану у списках, несуть керівники управлінь, які формують  поіменні списки громадян, які мають право на додаткові соціальні гарантії.

4.2. Персональну відповідальність за достовірність і законність сум нарахувань за надані послуги для компенсацій несуть керівник і головний бухгалтер підприємства зв’язку.

 

Директор Департаменту праці

та соціальної політики                                                                                 Л.В.БОЛГОВА