Додаток 26 «Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій мешканцям квартир, що мають незадовільний санітарно-технічний стан (затоплення в результаті протікання покрівлі, стиків стінних панелей тощо), житлового фонду комунальної форми власності».

Додаток 26

до Програми сприяння безпечній

життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова
на 2017-2020 роки

(до п. 9.6 розділу 9 «Додаткові

соціальні гарантії окремим

категоріям громадян»)

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок надання додаткових соціальних гарантій мешканцям квартир, що мають незадовільний санітарно-технічний стан (затоплення в результаті протікання покрівлі, стиків стінних панелей тощо), житлового фонду комунальної форми власності

 

1. Загальна частина

 1.1. Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій мешканцям квартир, що мають незадовільний санітарно-технічний стан (затоплення в результаті протікання покрівлі, стиків стінних панелей тощо), житлового фонду комунальної форми власності (далі – Положення) визначає механізм надання додаткових соціальних гарантій у розмірі 50 % пільгової знижки на оплату послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для мешканців квартир, що мають незадовільний санітарно-технічний стан (затоплення в результаті протікання покрівлі, стиків стінних панелей тощо), на підставі актів комісійних обстежень визначення технічного і санітарного стану приміщення житлового фонду комунальної форми власності до усунення причини вищевказаного стану.

  2. Порядок нарахування додаткових соціальних гарантій

2.1. Додаткові соціальні гарантії у розмірі 50 % пільгової знижки на оплату послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій надаються мешканцям квартир, які мають незадовільний санітарно-технічний стан (затоплення в результаті протікання покрівлі, стиків стінних панелей тощо), на підставі актів комісійних обстежень визначення технічного і санітарного стану приміщення житлового фонду комунальної  форми власності до усунення причини вищевказаного стану.

2.2. Додаткові соціальні гарантії за рахунок коштів бюджету міста Харкова надаються в рамках бюджетного року за місцем реєстрації  громадянина у місті Харкові.

2.3. Додаткові соціальні гарантії на оплату послуг з утримання будинків  і споруд та прибудинкових територій мешканцям квартир, які мають незадовільний санітарно-технічний стан (затоплення в результаті протікання покрівлі, стиків стінних панелей тощо), надаються на підставі рішення та акту комісії з обстеження санітарно-технічного стану житлового фонду адміністрації району Харківської міської ради,
який складається в порядку, встановленому згідно із розпорядженням міського голови від 01.11.2005 № 2863 «Методичні рекомендації з організації роботи щодо вирішення питань відселення мешканців та зносу аварійних житлових будинків».

2.4. Якщо громадянин має право на пільгову знижку згідно із законами України в розмірі 50 % або більше, а також 50 % пільгову знижку згідно із Положенням, у цьому випадку нараховується пільгова знижка згідно із законами України.

2.5. Якщо пільгова знижка згідно із законами України менше 50 %, пільгова знижка згідно із цим Положенням нараховується шляхом донарахування до пільгової знижки згідно із законами України.

2.6. У випадку, коли громадянин має право на декілька додаткових соціальних гарантій на оплату житлово-комунальних послуг за рахунок коштів бюджету міста Харкова, пільгова знижка нараховується за його вибором. У випадку відсутності заяви громадянина рішення щодо нарахування місцевої пільги приймає підприємство, що надає послуги.

2.7. Для отримання рішення комісії з обстеження санітарно-технічного стану житлового фонду адміністрації району Харківської міської ради про можливість надання пільги заявник звертається до адміністрації району із заявою, до якої додаються такі документи:

у разі якщо житлове приміщення знаходиться у приватній власності,  власник надає копії правоустановчих документів; у разі якщо житлове приміщення не знаходиться у приватній власності, наймач надає про це довідку від Управителя;

копія паспорта та ідентифікаційного номера власника (співвласників/наймачів) житлового приміщення.

2.7.1. Особа, яка за договором із власником чи балансоутримувачем здійснює управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд і забезпечує його належну експлуатацію відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та умов договору (далі – Управитель), надає до комісії з обстеження санітарно-технічного стану житлового фонду адміністрації району Харківської міської ради:

довідку про відсутність заборгованості за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій;

інформацію про стан житлового будинку (дату будівництва, оснащення, останню дату проведення капітального чи поточного ремонту житлового будинку, заплановану дату проведення поточного або капітального ремонту житлового фонду на поточний бюджетний рік чи про відсутність у плані робіт з поточного чи капітального ремонту на поточний (наступний) бюджетний рік).

2.8. Комісія з обстеження санітарно-технічного стану житлового фонду адміністрації району Харківської міської ради протягом 5 робочих днів із моменту отримання звернення проводить обстеження житлового будинку та житлового приміщення заявника, за результатами якого складається акт обстеження житлового приміщення заявника.

2.9. За результатами проведеного обстеження та отриманої інформації комісія з обстеження санітарно-технічного стану житлового фонду адміністрації району Харківської міської ради приймає рішення про можливість надання пільги та період надання пільги, який не може перевищувати строк закінчення бюджетного періоду.

2.10. Інформація про прийняте рішення передається комісією з обстеження санітарно-технічного стану житлового фонду адміністрації Харківської міської ради району до Департаменту житлового господарства Харківської міської ради.

2.11.У випадку виникнення необхідності подовження строку надання пільги на наступний бюджетний рік Управитель повинен надати комісії з обстеження санітарно-технічного стану житлового фонду адміністрації  району Харківської міської ради довідку про заплановану дату проведення поточного або капітального ремонту житлового фонду на наступний бюджетний рік чи про відсутність у плані робіт з поточного чи капітального ремонту на наступний бюджетний рік, яка формується Управителем на підставі даних, затверджених Департаментом житлового господарства Харківської міської ради.

2.12. Протягом періоду надання пільги заявник зобов’язаний проводити оплату наданих послуг з утримання будинків і споруд у сумі, яка підлягає оплаті після нарахування пільги.

2.13. Управитель житлового фонду щомісячно відстежує оплату послуг споживачем, а також факт виконання ремонтних робіт.

2.14. Надання пільги припиняється за рішенням комісії з обстеження санітарно-технічного стану житлового фонду адміністрації району Харківської міської ради на підставі клопотання Управителя за наявності підстав для припинення надання пільги, про що інформується Департамент житлового господарства Харківської міської ради та Управитель.

2.15. Підставами для припинення надання пільги є:

виконання робіт поточного чи капітального характеру, якими усунуті причини неналежного стану житлового приміщення, далі – за клопотанням Управителя та підтверджується актом обстеження, складеним за участю представників виконавця та замовника послуг з поточного чи капітального ремонту;

 неоплата вартості послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у сумі, яка підлягає оплаті після нарахування пільги, більше двох місяців – за клопотанням Управителя, що підтверджується відповідною довідкою Управителя;

передача житлового будинку в управління іншому підприємству, установі чи організації, створення ОСББ та/або зняття з балансу Управителя житлового будинку, у такому випадку право на пільгу припиняється  виключно щодо Управителя, який передає житловий будинок.

2.16. Громадянам, які отримують житлову субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, підприємства, що надають послуги, додаткові соціальні гарантії не нараховують. У разі призначення субсидії у сумі 0,00 грн додаткові соціальні гарантії нараховуються.

2.17..Поіменні списки громадян, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій  у відповідному місяці, щомісячно до 25 числа (у друкованому вигляді
і на електронних носіях) надаються Департаментом житлового господарства Харківської міської ради підприємствам, що надають послуги.           

3. Заключні положення

 3.1.Відповідальність за достовірність інформації, наданої в поіменних списках громадян, які мають право на пільги, несе керівник Департаменту житлового господарства Харківської міської ради.

3.2.Персональну відповідальність за достовірність і законність сум нарахувань пільгової знижки на оплату за надані послуги несуть керівник і головний бухгалтер підприємства, що надає послуги.

Директор Департаменту праці

та соціальної політики                                                                              Л.В. БОЛГОВА