Додаток 27 «Положення про проведення міських заходів «Допоможи ближньому»

Додаток 27

до Програми сприяння безпечній

життєдіяльності в сфері соціального

захисту населення міста Харкова

на 2017-2020 роки

(до п. 10.7 розділу 10 «Заклади соціального захисту населення міста Харкова»)

П О Л О Ж Е Н Н Я

про проведення міських заходів «Допоможи ближньому»

 

1.Загальні положення

1.1. Положення про проведення міських заходів «Допоможи ближньому» (далі – Заходи) визначає порядок організації роботи територіальних центрів надання соціальних послуг районів міста Харкова, соціальних закладів міста Харкова (далі – соціальні заклади) та порядок надання соціально-економічних послуг людям похилого віку, особам з інвалідністю, внутрішньо переміщеним особам, громадянам, які опинились у складній життєвій ситуації та проживають у місті Харкові (далі – клієнти).

1.2. Координацію роботи соціальних закладів з виконання Заходів здійснює управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради (далі – Управління).

2. Мета та організація роботи

2.1. Забезпечення соціальними закладами комплексного підходу до надання соціально-економічних послуг клієнтам.

2.2. Організація надання соціально-економічних послуг клієнтам за рахунок безкоштовного збору та видачі продовольчих, промислових, господарських товарів тощо, як нових, так і таких, що були у використанні, від підприємств, організацій та установ всіх форм власності, приватних підприємств, населення.

2.3. Організація роботи пунктів прокату з метою надання клієнтам технічних та інших засобів реабілітації, побутової техніки тощо.

2.4. Співпраця з волонтерськими, громадськими організаціями, благодійними фондами соціальної спрямованості, органами виконавчої влади, місцевого самоврядування.

3. Порядок надання соціальних послуг

3.1. Соціально-економічні послуги соціальними закладами надаються клієнтам безкоштовно на підставі:

заяви (форма додається);

паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (у разі потреби);

пільгового посвідчення (у разі потреби);

довідки про встановлення групи інвалідності (у разі потреби);

довідки про склад сім’ї;

довідки про доходи громадянина та членів його сім’ї за останні шість місяців, що передують місяцю звернення;

акту обстеження матеріально-побутових умов проживання (за згодою).

3.2. Бездомні особи отримують соціально-економічні послуги в соціальних закладах на підставі заяви, документа, що посвідчує особу (за наявності), та направляються для надання соціальних послуг до комунального закладу «Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб».

3.3. Звіт про виконання Заходів надається Управлінню двічі на рік до 15 числа наступного місяця.

4. Контроль за виконанням Заходів

4.1. Контроль за ходом виконання Заходів здійснює Управління.

5. Очікувані результати, ефективність Заходів

5.1. Соціальний та соціально-економічний ефект Заходів полягає в підвищенні якості життя громадян.

5.2. Виконання Заходів сприятиме вирішенню потреб малозабезпечених категорій населення у забезпеченні їх предметами першої необхідності (одягом, взуттям тощо), посиленню їх соціального захисту.

 

ЗРАЗОК

Директору

____________________________

(назва соціального закладу)

від___________________________

(ПІБ)

_____________________________

_____________________________

Адреса: вул.___________________

буд. №_____________кв.________

м. Харків, 61__________________

соціальний статус______________

Заява

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

 

«___»_______________20___р.                                   ______________________

                                                                                            (підпис)

 

 

 

Директор Департаменту праці

та соціальної політики                                                                              Л.В. БОЛГОВА