Додаток 7 «Положення про надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам міста Харкова за зверненнями до депутатів Харківської міської ради».

Додаток 7

до Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова
на 2017-2020 роки

(до пп. 8.1.2 розділу 8 «Підтримка  соціально послаблених верств населення»)

у редакції рішення 30 сесії Харківської міської ради 7 скликання

від 16.10.2019 № _____/19

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про надання одноразової адресної грошової допомоги

громадянам міста Харкова за зверненнями

до депутатів Харківської міської ради

 

1.Загальна частина

 1.1. Положення  про надання одноразової адресної грошової допомоги  громадянам міста Харкова за зверненнями  до депутатів Харківської міської ради (далі – Положення) визначає порядок надання одноразової адресної грошової допомоги (далі – грошова допомога) громадянам міста за зверненнями до депутатів Харківської міської ради.

1.2. Грошова допомога громадянам міста надається в межах витрат, передбачених на зазначені цілі кошторисом витрат на виконання Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки на поточний рік.

1.3. Питання надання грошової допомоги членам територіальної громади міста Харкова, які мешкають та зареєстровані на території міста, розглядається депутатами Харківської міської ради.

1.4. Підставою для розгляду питання щодо надання грошової допомоги є заява громадянина про надання йому (його сім’ї) грошової допомоги у зв’язку з потребою, що виникла, на ім’я депутата Харківської міської ради.

1.5. Рішення щодо конкретної заяви з визначенням розміру грошової допомоги приймається особисто депутатом Харківської міської ради.

1.6. Розмір допомоги за зверненнями до депутатів Харківської міської ради складає до 1000 грн.

1.7. Питання щодо надання грошової допомоги громадянам міста розглядається депутатом Харківської міської ради за наявності таких документів:

особистої заяви громадянина;

довідки про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (довідки
про склад сім’ї);

довідок про доходи усіх членів сім’ї заявника (оригінали);

копії паспорта заявника (1, 2, 11 сторінки);

копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера заявника.

Для розгляду питання про надання грошової допомоги:

у разі якщо громадянин або члени його сім’ї не працюють та не мають постійного доходу, заявником надається довідка, видана територіальним підрозділом Державної служби зайнятості про реєстрацію особи як безробітної, або довідка про перебування на обліку осіб, які шукають роботу;

у разі якщо громадянин за станом здоров’я фактично втратив працездатність, але на час звернення інвалідність йому не встановлена, заявником надається медична документація із закладів охорони здоров’я, яка підтверджує довготривале захворювання або проходження медико-соціальної експертної комісії для встановлення інвалідності;

у разі якщо громадянин не має можливості надати довідки про доходи членів сім’ї у зв’язку з тим, що вони тривалий час не проживають за місцем реєстрації, ним надається акт про непроживання особи/осіб (членів його сім’ї) за місцем реєстрації, засвідчений не менш ніж двома сусідами.

1.8. Довідки про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (довідки про склад сім’ї) громадянами не надаються, а формуються за їх згодою з Реєстру територіальної громади міста Харкова у формі електронного документа авторизованими користувачами – посадовими особами Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради за допомогою веб-сайту «Портал електронних сервісів міста Харкова» з використанням електронного цифрового підпису.

1.9. У разі звернення громадян до депутата Харківської міської ради з питань надзвичайних обставин, які склалися в сім’ї (тяжкої хвороби, оперативного лікування, пожежі та інших обставин, які можуть привести до небезпеки і значною мірою вплинути на життєдіяльність оточуючих), депутат може направити клопотання на ім’я міського голови для розгляду зазначеного звернення на засіданні Комісії.

1.10. Грошова допомога надається сім’ї не частіше одного разу на рік.

1.11. До членів сім’ї належать особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (ст. 3 Сімейного кодексу України). Підтвердженням того, що заявник не має спільних прав та обов’язків із зареєстрованими разом з ним у житловому приміщенні особами, може бути документ про поділ особових рахунків на оплату житлово-комунальних послуг або копія свідоцтва (рішення суду) про розірвання шлюбу.

1.12. Якщо громадянин міста Харкова звернувся за допомогою до кількох депутатів Харківської міської ради, грошова допомога надається за першим зверненням, зареєстрованим в Управлінні праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.

1.13. При виплаті грошової допомоги Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради веде облік коштів, передбачених у кошторисі витрат на виконання відповідного пункту Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки, з урахуванням розподілу цих коштів між політичними фракціями, які працюють у Харківській міській раді. Розрахунки бюджетів політичних фракцій на надання громадянам міста грошової допомоги проводяться згідно з кількістю депутатів, що входять до фракції.

2.Порядок розгляду заяв громадян міста щодо надання одноразової адресної грошової допомоги

2.1. Заяви громадян щодо надання грошової допомоги та документи, які підтверджують рівень матеріального стану заявника і членів його сім’ї, разом із клопотанням депутата Харківської міської ради, у якому зазначається сума допомоги, передаються до Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.

2.2. Перерахування грошової допомоги заявникові здійснюється лише за наявності повного пакету документів, зазначеного у п. 1.7 цього Положення. Неповний пакет документів повертається депутату Харківської міської ради на доопрацювання.

2.3. Як виняток до неповного пакету документів може надаватися акт обстеження матеріально-побутових умов заявника, підписаний безпосередньо депутатом Харківської міської ради, у якому зазначаються, причини ненадання необхідних документів (форма акту додається).

3.Порядок виплати грошової допомоги

 3.1. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики  Харківської  міської  ради  перераховує  грошову допомогу до поштових відділень зв’язку за місцем реєстрації заявників поштовим переказом.

3.2. Як виняток грошова допомога може надаватися готівкою через касу Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.

3.3. Витрати, пов’язані з веденням листування щодо надання громадянам одноразової адресної грошової допомоги (конверти), здійснюються готівковою виплатою через касу Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради та перерахування грошової допомоги поштовим переказом за рахунок коштів, передбачених кошторисом витрат на виконання Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки на поточний рік.

 

Директор Департаменту праці

та соціальної політики                                                                    Л.В. БОЛГОВА

 

 

 

ЗРАЗОК

 

АКТ

обстеження матеріально-побутових умов

 

ПІБ заявника______________________________________________________

Дата народження: _________________________________________________

Адреса:  __________________________________________________________

Соціальний статус _________________________________________________

Склад сім’ї:________________________________________________________

___________________________________________________________________

Джерела доходу сім’ї і розмір доходу кожного члена сім’ї в гривнях (зарплата, пенсія, стипендія, соціальні виплати):

___________________________________________________________________

Причина звернення:________________________________________________

__________________________________________________________________

Розмір необхідної допомоги: _________________________________________

Причина, за якою немає можливості надати повного пакету документів:

___________________________________________________________________

Дата проведення обстеження: ________________________________________

Прізвище і підпис депутата Харківської міської ради

__________________________________

Дата______________________________

 

 

%d блогерам подобається це: