Додаток 9 «Положення про надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам міста Харкова за зверненнями до депутатів Харківської міської ради».

Додаток 9

до Програми сприяння безпечній життєдіяльності

у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки

(до пп. 8.1.2 розділу 8 «Підтримка соціально послаблених верств населення»)

 

ПОЛОЖЕННЯ

про надання одноразової адресної грошової допомоги

громадянам міста Харкова за зверненнями

до депутатів Харківської міської ради

1. Загальна частина

1.1. Положення про надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам міста Харкова за зверненнями до депутатів Харківської міської ради (далі – Положення) визначає порядок надання одноразової адресної грошової допомоги (далі – грошова допомога) громадянам міста за зверненнями до депутатів Харківської міської ради.

1.2. Грошова допомога громадянам міста надається в межах витрат, передбачених на зазначені цілі кошторисом витрат на виконання Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки на поточний рік.

1.3. Питання надання грошової допомоги членам територіальної громади міста Харкова, які мешкають та зареєстровані на території міста, розглядається депутатами Харківської міської ради.

1.4. Підставою для розгляду питання щодо надання грошової допомоги є заява громадянина про надання йому (його сім’ї) грошової допомоги у зв’язку з потребою, що виникла, на ім’я депутата Харківської міської ради.

1.5. Рішення щодо конкретної заяви з визначенням розміру грошової допомоги приймається особисто депутатом Харківської міської ради.

1.6. Розмір допомоги за зверненнями до депутатів Харківської міської ради складає до 1000 грн.

(пункт 1.6 додатку 9 в редакції  рішення

24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 р. № 1385/18)

1.7. Питання щодо надання грошової допомоги громадянам міста розглядається депутатом Харківської міської ради за наявності таких документів:

– особистої заяви громадянина;

– довідки про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (довідки про склад сім’ї);

– довідок про доходи усіх членів сім’ї заявника (оригінали);

– копії паспорта заявника (1,2, 11 сторінки);

– копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера заявника.

(пункт 1.7 додатку 9 в редакції  рішення

20 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.06.2018 р. № 1147/18)

1.8. У разі звернення громадян до депутата Харківської міської ради з питань надзвичайних обставин, які склалися в сім’ї (тяжка хвороба, оперативне лікування, пожежа та інші обставини, які можуть привести до небезпеки і значною мірою вплинути на життєдіяльність оточуючих), депутат може направити клопотання на ім’я міського голови для розгляду зазначеного звернення на засіданні відповідної Комісії.

1.9. Грошова допомога надається сім’ї не частіше одного разу на рік.

1.10. До членів сім’ї відносяться особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (ст. 3 Сімейного кодексу України).

1.11. Якщо громадянин міста Харкова звернувся за допомогою до кількох депутатів Харківської міської ради, грошова допомога надається за першим зверненням, зареєстрованим в управлінні праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.

1.12. При виплаті грошової допомоги управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради веде облік коштів, передбачених у кошторисі витрат на виконання відповідного пункту Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки, з урахуванням розподілу цих коштів між політичними фракціями, які працюють у Харківській міській раді. Розрахунки бюджетів політичних фракцій на надання громадянам міста грошової допомоги проводяться згідно з кількістю депутатів, що входять до фракції.

2. Порядок розгляду заяв громадян міста щодо надання одноразової адресної грошової допомоги

2.1. Заяви громадян щодо надання грошової допомоги та документи, які підтверджують рівень матеріального стану заявника і членів його сім’ї, разом із клопотанням депутата Харківської міської ради, в якому зазначається сума допомоги, передається на виконання до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.

2.2. Перерахування грошової допомоги заявникові здійснюється лише за наявності повного пакету документів, зазначеного у п. 1.7 цього Положення. Неповний пакет документів повертається депутату Харківської міської ради на доопрацювання.

2.3. Як винят ок, до неповного пакету документів може надаватися акт обстеження матеріально-побутових умов заявника, підписаний, безпосередньо депутатом Харківської міської ради, в якому зазначаються, причини ненадання необхідних документів (форма акта додається).

3. Порядок виплати грошової допомоги

3.1. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради перераховує грошову допомогу до поштових відділеннь зв’язку за місцем реєстрації заявників поштовим переказом.

3.2. Як виняток, грошова допомога може надаватися готівкою через касу управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.

3.3. Витрати, пов’язані з веденням листування щодо надання громадянам одноразової адресної грошової допомоги (конверти), здійснюються готівковою виплатою через касу управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради та перерахування грошової допомоги поштовим переказом за рахунок коштів, передбачених кошторисом витрат на виконання Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки на поточний рік.

Директор Департаменту праці

та соціальної політики                                                                                                                            Л.В. Болгова

 

 

ЗРАЗОК

 

АКТ

обстеження матеріально-побутових умов

П.І.Б. заявника________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Рік народження _______________________________________________________

Адреса ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Соціальний статус _____________________________________________________

_____________________________________________________________________

Склад сім’ї ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Джерела доходу сім’ї і розмір доходу кожного члена сім’ї в гривнях

(зарплата, пенсія, стипендія, соціальні виплати) ____________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

Причина звернення ____________________________________________________

_____________________________________________________________________

Розмір необхідної допомоги _____________________________________________

______________________________________________________________________

Причина, за якою не має можливості надати повного пакету документів ________

______________________________________________________________________

Дата проведення обстеження _____________________________________________

Прізвище і підпис депутата міської ради

__________________________________

%d блогерам подобається це: