Розділ 10. Заклади соціального захисту населення міста Харкова

10.1.Комунальний заклад «Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Промінь» (далі – Центр):

10.1.1.Центр – реабілітаційна установа, цільовим призначенням якої є здійснення комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку осіб з інвалідністю, які досягли повноліття, та/або дітей з інвалідністю, та/або дітей віком до двох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (далі – Особа), засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності, фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей з метою максимальної реалізації особистого потенціалу.

10.1.2.Сприяє поліпшенню або відтворенню життєдіяльності, соціальної абілітації, адаптації та поверненню до повноцінного життя дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю із фізичними та/або розумовими вадами розвитку,
які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

10.1.3. Створює умови для зменшення та подолання фізичних, психічних, інтелектуальних і сенсорних порушень, запобігання таким порушенням, коригування порушень розвитку, формування та розвитку основних соціальних і побутових навичок.

10.1.4. Створює умови для запобігання та недопущення дискримінації Осіб, зокрема шляхом забезпечення розумного пристосування.

10.1.5. Проводить комплекс заходів з ранньої, соціальної, психологічної, фізичної, медичної, психолого-педагогічної, фізкультурно-спортивної, професійної і трудової реабілітації. Реабілітаційні заходи проводяться виключно на підставі індивідуальних планів реабілітації Осіб, складених, зокрема, з метою реалізації індивідуальних програм реабілітації, із залученням до участі в цьому процесі Осіб і (в разі потреби) їхніх батьків або законних представників.

10.1.6. Забезпечує розвиток навичок автономного проживання Осіб у суспільстві з необхідною підтримкою, формування стереотипів безпечної поведінки, опанування навичок захисту власних прав, інтересів і позитивного сприйняття себе та оточуючих.

10.1.7. Проводить підготовку батьків або законних представників Осіб до продовження (в разі потреби) реабілітаційних заходів поза межами Центру.

10.1.8. Проводить заходи, зокрема з професійної орієнтації, опанування Особами трудових навичок, у тому числі в майстернях, визначення їхніх можливостей щодо професійного навчання у відповідних навчальних закладах, центрах професійної реабілітації.

10.1.9. Забезпечує оперативне коригування (в разі потреби) індивідуальних програм реабілітації Осіб в частині зміни обсягів, строків і черговості проведення реабілітаційних заходів.

10.1.10. Співпрацює з вітчизняними та закордонними реабілітаційними, освітніми, медичними, науковими підприємствами, установами, організаціями та громадськими об’єднаннями.

10.1.11. Створює умови для набуття Особами соціального досвіду з метою їх інтеграції у суспільство.

10.1.12. Сприяє інноваційним підходам щодо надання послуг дітям з вадами розвитку.

10.1.13. Здійснює соціальний супровід Осіб у самостійному житті.

10.1.14. Здійснює соціально-педагогічний супровід сім’ї, у якій є діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, та залучення батьків до участі у виконанні реабілітаційних програм.

10.2. Комунальний заклад «Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб»:

10.2.1.Здійснює заходи, спрямовані на соціальний захист, поступове повернення до самостійного повноцінного життя бездомних осіб шляхом надання їм комплексу соціальних послуг з урахуванням індивідуальних потреб.

10.2.2. Виявляє та веде облік бездомних осіб.

10.2.3. Надає соціальні послуги клієнтам «Харківського міського центру реінтеграції бездомних осіб» з урахуванням індивідуальних потреб, а саме: послуги з соціальної інтеграції та реінтеграції, надання притулку, соціальної адаптації, інші соціальні послуги, які передбачають: допомогу в аналізі життєвої ситуації, визначення основних проблем, шляхів їх розв’язання; залучення отримувача соціальної послуги до вирішення власних проблем, складання плану виходу зі складної життєвої ситуації та допомогу в його реалізації, представництво інтересів; послуги з корекції психологічного стану та поведінки в повсякденному житті, допомоги в оформленні документів, сприяння у працевлаштуванні тощо.

10.2.4. Співпрацює з органами місцевого самоврядування, соціального захисту населення, охорони здоров’я, Державної пенітенціарної служби України, правоохоронними органами, органами міграційної служби, Харківським міським центром зайнятості населення, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та волонтерами для виконання поставлених цілей і завдань.

10.2.5. Використовує сучасні методи соціальної роботи.

10.2.6. Сприяє розвитку та впровадженню інноваційних методик у роботі з бездомними особами.

10.2.7. Сприяє формуванню позитивної громадської думки щодо бездомних осіб.

10.3. Територіальні центри надання соціальних послуг районів міста Харкова:

10.3.1. Забезпечують надання соціальних послуг громадянам міста, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.

10.3.2. Постійно виявляють, формують електронну базу даних та визначають індивідуальні потреби у наданні соціальних послуг:

громадян похилого віку, особам з інвалідністю, хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров’я;

громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в Державній службі зайнятості України як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий прожиткового мінімуму для сім’ї.

10.3.3. Забезпечують проведення обстеження матеріально-побутових умов проживання громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та громадян, які опинились у складній життєвій ситуації, разом із представниками закладів охорони здоров’я, житлово-комунальних служб, громадських організацій визначенням потреб у необхідності надання різних видів соціальних послуг.

10.3.4. Сприяють впровадженню платних соціальних послуг.

10.3.5. Забезпечують впровадження інноваційних соціальних послуг – надання соціальної послуги паліативного догляду невиліковно хворим.

10.4. Комунальний заклад «Соціальний готель»:

10.4.1.Соціальний готель (далі – Готель) – комунальний заклад соціального захисту для проживання окремих пільгових категорій населення, в тому числі внутрішньо переміщених осіб (далі – Клієнти).

10.4.2.Основними завданнями Готелю є: забезпечення Клієнтів тимчасовим житлом; надання соціально-побутових та інформаційних послуг Клієнтам; допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами; інформування з питань соціального захисту населення.

10.4.3.Проживання Клієнтів у Готелі є платним. Оплата здійснюється в терміни та в розмірі, визначені в угоді між Готелем та Клієнтом.

10.4.4.Здійснює свою діяльність з дотриманням принципів захисту прав людини, гуманності, законності, доступності послуг, конфіденційності, поваги до особистості.

10.4.5. Взаємодіє у своїй діяльності з органами місцевого самоврядування, соціального захисту населення, охорони здоров’я, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та волонтерами для виконання поставлених цілей і завдань.

10.5. Соціальні заклади міста організовують роботу на випадок виникнення надзвичайних ситуацій через встановлення низьких температур зовнішнього повітря (-20° С та нижче).

10.6. Соціальні заклади міста організовують роботу щодо підтримки сімей внутрішньо переміщених осіб.

10.7. Соціальні заклади міста Харкова забезпечують проведення міських заходів «Допоможи ближньому» (далі – Заходи) (додаток 30).

10.7.1.Здійснюють організаційно-методичну роботу з керівниками підприємств, організацій, установ, громадських організацій щодо участі у реалізації Заходів.

10.7.2. Проводять роботу з формування банку даних малозабезпечених громадян, які найбільше потребують соціальної підтримки, надання соціально-економічних послуг.

10.7.3. Активізують роботу утворених на базі діючих закладів та установ пунктів збору та видачі вживаних речей.

10.7.4. Проводять благодійні акції.

10.7.5. Організовують роботу пунктів прокату технічних та інших засобів реабілітації, побутової техніки тощо.

10.7.6. Ініціюють встановлення в районах міста Харкова контейнерів для збору вживаних речей для малозабезпечених громадян.

10.7.7. Забезпечують підготовку друкованих матеріалів, звернень до населення, підприємств, установ, закладів, громадських, релігійних організацій щодо участі у реалізації Заходів.

10.7.8. Залучають до участі в реалізації Заходів адміністрації районів Харківської міської ради, департаменти Харківської міської ради, громадські організації соціального спрямованості, бізнес-структури.

10.7.9. Здійснюють контроль за станом збору, обліку та розподілу вживаних речей.

10.7.10. Висвітлюють хід виконання Заходів у засобах масової інформації.

10.8. Управління соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради:

10.8.1. Здійснюють реалізацію державних програм соціального захисту і соціального забезпечення населення в межах встановлених повноважень.

10.8.2. Забезпечують у межах своїх повноважень дотримання законодавства про працю, охорону праці, зайнятість та соціальний захист населення.

10.8.3. Беруть участь у розробці та виконанні місцевих комплексних програм соціального захисту населення, в організації соціального обслуговування громадян.

10.8.4. Здійснюють призначення соціальних допомог та компенсацій, інших соціальних виплат, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та придбання скрапленого газу і побутового палива малозабезпеченим сім’ям.

10.8.5. Організовують у межах своєї компетенції роботу з надання пільг окремим категоріям населення району, яким встановлено статус за соціальною ознакою.

10.8.6. Здійснюють облік осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації. Видають їм направлення на забезпечення протезно-ортопедичними засобами та формують замовлення на виготовлення технічних та інших засобів реабілітації в установленому порядку.

10.8.7. Встановлюють статус ветерана праці, учасника війни, особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім’ї загиблого військовослужбовця або померлого ветерана війни, жертви нацистських переслідувань, засвідчують статус дитини війни.

10.9. Соціальні заклади організовують роботу з надання допомоги та соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам.

10.10. Комунальний заклад «Харківський міський центр реабілітації та соціальної інтеграції «Академія»:

10.10.1. Комунальний заклад «Харківський міський центр реабілітації та соціальної інтеграції «Академія» (далі – Центр) є комунальним закладом системи праці та соціального захисту населення.

Центр – реабілітаційна установа, цільовим призначенням якої є здійснення комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку осіб з інвалідністю, а саме: осіб з ураженнями опорно-рухового апарату, які досягли повноліття, та осіб, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності зазначеної категорії (у тому числі учасники антитерористичної операції) (далі – Особа), засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їх максимальної незалежності, фізичних, соціальних, професійних здібностей з метою максимальної реалізації особистого потенціалу.

10.10.2. Головна мета діяльності Центру – забезпечення прав осіб з інвалідністю на комплексну реабілітацію з метою їх подальшої інтеграції у суспільство.

10.10.3. Центр забезпечує:

створення умов для зменшення та подолання фізичних та психологічних порушень, запобігання таким порушенням, формування та розвиток основних соціальних і побутових навичок;

створення умов для запобігання та недопущення дискримінації клієнтів, зокрема шляхом забезпечення розумного пристосування;

проведення комплексу заходів з соціальної, психологічної, фізичної, фізкультурно-спортивної, професійної і трудової реабілітації. Реабілітаційні заходи проводяться на підставі індивідуальних планів реабілітації Осіб, складених, зокрема, з метою реалізації індивідуальних програм реабілітації, із залученням до участі в цьому процесі Осіб і їх близьких родичів (у разі потреби);

розвиток навичок автономного проживання Осіб у суспільстві з необхідною підтримкою, формування стереотипів безпечної поведінки, опанування навичок захисту власних прав, інтересів і позитивного сприйняття себе та оточуючих;

підготовку батьків або законних представників Осіб до продовження реабілітаційних заходів поза межами Центру (у разі потреби);

проведення заходів, зокрема з професійної орієнтації, опанування клієнтами трудових навичок, у тому числі в майстернях, визначення їхніх можливостей у професійному навчанні у відповідних навчальних закладах, центрах професійної реабілітації;

оперативне коригування індивідуальних програм реабілітації Осіб в частині зміни обсягів, строків і черговості проведення реабілітаційних заходів (у разі потреби);

співпрацю з вітчизняними та закордонними реабілітаційними, освітніми, медичними, науковими підприємствами, установами, організаціями та громадськими об’єднаннями.