Розділ 11. Забезпечення фінансування видатків у сфері соціального захисту населення міста Харкова.

11.1. Забезпечити функціонування соціальних закладів міста Харкова:

11.1.1. Територіальних центрів надання соціальних послуг районів міста Харкова.

11.1.2. Комунального закладу «Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Промінь».

11.1.3. Комунального закладу «Харківський міський центр реабілітації та соціальної інтеграції «Академія».

11.1.4. Комунального закладу «Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб».

11.1.5. Комунального закладу «Соціальний готель».

11.1.6. Будівництво об’єктів соціально-культурного призначення, а саме: розробка проектно-кошторисної документації, капітальне будівництво, реконструкція, ремонтно-будівельні роботи.

11.2. Забезпечити соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.

11.3. Забезпечити виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян.

11.4. Забезпечити санаторно-курортне лікування ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187 «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Київа) рад» (зі змінами), шляхом відшкодування вартості путівки санаторно-курортним закладам. Зазначене відшкодування здійснюється безготівковим перерахуванням коштів санаторно-курортним закладам за надані послуги відповідно до укладених тристоронніх договорів щодо забезпечення путівкою шляхом відшкодування її вартості та складання актів наданих послуг у розмірі встановленої граничної вартості путівки (ліжко-дня).

11.5. Проводити погашення кредиторської заборгованості минулих років, яка склалася у ході проведення заходів, реалізованих згідно з Програмою сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2013-2016 роки.

11.6. Забезпечити відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

При цьому сума відшкодування вартості проїзду залізничним транспортом не повинна перевищувати вартості проїзду у плацкартному або купейному вагоні швидкого поїзду, а також у вагонах другого класу швидкісного поїзду, повітряним транспортом за вартістю квитка економічного класу. (абзац п. 11.6 розділу 11 в редакції рішення 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019  № 1625/19).

11.7. Забезпечити капітальний ремонт житлових будинків і квартир осіб, що мають на це право згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», відповідно до Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 565.

11.9. Провести погашення кредиторської заборгованості за 2015 рік, яка обліковується в Управлінні Державної казначейської служби України у м. Харкові Харківської області, та не профінансована за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло- водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

Провести погашення кредиторської заборгованості за пільгами за надані послуги зв’язку за рішеннями судів.

11.10. Забезпечити санаторно-курортне лікування громадян 1-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року № 854 «Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

11.11. Реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова.

(пункт 11.11 розділу 11 в редакції  рішення 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019  № 1625/19).