Розділ 2. Поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

Розділ 2. Поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища

2.1. Здійснювати моніторинг проведення обстежень щодо дотримання законодавства з охорони праці, а також виконання рекомендацій, наданих під час обстежень, на підприємствах, в організаціях та установах районів міста.

2.2. Здійснювати моніторинг за наданням пільг і компенсацій особам, які працюють у несприятливих умовах (зайняті на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці), на підприємствах, в організаціях та установах районів міста.

2.3. Здійснювати моніторинг проведення обов’язкових медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного медичного огляду осіб віком до 21 року на підприємствах, в організаціях та установах районів міста.

2.4. Здійснювати моніторинг наявності кабінетів і куточків з охорони праці та надавати методичну допомогу щодо їх створення на підприємствах, в організаціях та установах районів міста.

2.5. Надавати методичну допомогу засобам масової інформації щодо інформування населення міста з питань охорони праці.

2.6. Здійснювати моніторинг проведення атестації робочих місць за умовами праці (осіб, які працюють зі шкідливими, небезпечними, важкими умовами праці) на підприємствах, в організаціях та установах районів міста.

2.7. Здійснювати моніторинг проведення навчання з охорони праці посадових осіб, працівників, зайнятих на роботах підвищеної небезпеки, на підприємствах, організаціях та установах районів міста.

2.8. Здійснювати моніторинг дотримання чинних колективних договорів, які мають розділи «Охорона праці» та «Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам», на підприємствах, в організаціях та установах районів міста.

2.9. Здійснювати моніторинг показників виробничого травматизму і професійних захворювань на підприємствах, в організаціях та установах районів міста.