Розділ 6. Розвиток ринку соціальних послуг у ході реалізації міського проекту «Єдина соціальна мережа».

6.1. Організувати проведення міського конкурсу пропозицій на виконання соціального замовлення (додаток 3).

6.2. Організувати проведення міського конкурсу соціальних проектів (додаток 4).

6.3. Продовжувати роботу з розвитку громадянського суспільства через партнерські відносини з громадськими організаціями (додаток 5).

6.4. Організовувати проведення громадських слухань, навчальних семінарів, тренінгів, тематичних конференцій та круглих столів у ході реалізації соціального замовлення та соціальних проектів з метою розповсюдження соціальної інформації в громаді.

6.5. Надавати організаційно-методичну та консультативну підтримку громадським організаціям соціальної спрямованості, які працюють на території міста Харкова.

6.6. Організовувати роботу із залучення додаткових коштів на ринок соціальних послуг та підвищення інтересу організацій, що надають гранти, до роботи громадських організацій – партнерів «Єдиної соціальної мережі».

6.7. Організовувати роботу зі створення додаткових робочих місць у ході реалізації соціальних проектів.

6.8. Провести роботу з розвитку моделі взаємодії всіх організацій, які надають соціальні послуги, з метою підвищення якості життя соціально вразливих верств населення міста.

6.9. Проводити роботу з формування активного способу життя мешканців міста Харкова.

6.10. Проводити роботу з громадськими організаціями, мешканцями міста Харкова щодо подальшого розвитку волонтерського руху.

6.11. Удосконалювати механізми поширення соціальної інформації шляхом розвитку мережі інформаційних електронних соціальних офісів.