Розділ 6. Розвиток ринку соціальних послуг у ході реалізації міського проекту «Єдина соціальна мережа».

6.1. Організувати проведення конкурсу з визначення соціальних проектів (заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для використання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету міста Харкова (додаток 3).

6.2. Організувати проведення моніторингу стану виконання (реалізації) соціальних проектів (заходів), визнаних переможцями конкурсу (додаток 3).

6.3. Продовжувати роботу з розвитку громадянського суспільства через партнерські відносини з інститутами громадянського суспільства соціального спрямування.

6.4. Організовувати проведення навчальних семінарів, тренінгів, тематичних конференцій та круглих столів у ході виконання (реалізації) соціальних проектів (заходів) з метою розповсюдження соціальної інформації в громаді.

6.5. Надавати організаційно-методичну та консультативну підтримку з питань розвитку соціальних послуг інститутам громадянського суспільства соціального спрямування, які працюють на території міста Харкова.

6.6. Організовувати роботу із залучення додаткових коштів на ринок соціальних послуг та підвищення інтересу організацій, що надають гранти,
до роботи інститутів громадянського суспільства соціального спрямування –  партнерів «Єдиної соціальної мережі».

6.7. Здійснювати роботу зі створення додаткових робочих місць у ході виконання (реалізації) соціальних проектів (заходів).

6.8. Здійснювати роботу з розвитку моделі взаємодії інститутів громадянського суспільства соціального спрямування, які надають соціальні послуги, з метою підвищення якості життя соціально вразливих верств населення міста.

6.9. Проводити роботу з формування активного способу життя мешканців міста Харкова.

6.10. Проводити роботу з інститутами громадянського суспільства соціального спрямування та мешканцями міста Харкова щодо подальшого розвитку волонтерського руху.

6.11. Удосконалювати механізми поширення соціальної інформації шляхом розвитку мережі інформаційних електронних соціальних офісів.