Додаток 3 «Положення про соціальне замовлення в межах міського соціального проекту «Єдина соціальна мережа».

Додаток 3

до Програми сприяння безпечній

життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки

(до п. 6.1 розділу 6 «Розвиток ринку соціальних послуг у ході реалізації міського проекту «Єдина соціальна мережа»)

 

ПОЛОЖЕННЯ

про соціальне замовлення в межах міського соціального проекту «Єдина соціальна мережа»

1. Загальні положення

1.1. Положення про соціальне замовлення в межах міського соціального проекту «Єдина соціальна мережа» (далі – Положення) визначає умови і порядок проведення конкурсу пропозицій на виконання соціального замовлення.

1.2. Соціальне замовлення – це система взаємодії органів місцевого самоврядування і об’єднань громадян соціальної спрямованості у сфері соціального захисту населення, при формуванні органами місцевого самоврядування потреби територіальної громади у вигляді соціальних послуг і пропозицій щодо їх виконання всім недержавним провайдерам (виконавцям), що працюють на ринку соціальних послуг міста Харкова.

1.3. Соціальне замовлення формується на підставі аналізу за останні 5 років потреби в соціальних послугах членів територіальної громади міста Харкова і моніторингу діяльності провайдерів соціальних послуг.

1.4. Виконавці послуг соціального замовлення визначаються шляхом конкурсного відбору.

2. Мета соціального замовлення

2.1. Розширення ринку соціальних послуг за рахунок провайдерів в особі громадських організацій.

2.2. Залучення до участі у реалізації Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки громадських організацій для здійснення комплексного підходу у вирішенні соціальних проблем, з метою забезпечення різносторонньої соціальної допомоги населенню міста.

2.3. Створення конкурентної основи при відборі виконавців соціальних послуг.

2.4. Впровадження нових форм співпраці з громадськими організаціями соціальної спрямованості.

2.5. Створення додаткових робочих місць у системі громадських організацій.

2.6. Розвиток волонтерського руху як результат підвищення громадської активності членів територіальної громади міста Харкова.

2.7. Створення моделі взаємодії всіх постачальників соціальних послуг з метою підвищення якості життя соціально незахищених верств населення міста.

3. Умови відбору провайдерів соціальних послуг

3.1. Підставою для відбору провайдерів соціального замовлення, включеного в Програму сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки, є затвердження Програми на сесії Харківської міської ради.

3.2. Відбір провайдерів соціальних послуг соціального замовлення здійснюється Експертною радою з реалізації міського соціального проекту «Єдина соціальна мережа» (далі – Експертна рада).

3.3. Для виконання соціального замовлення запрошуються громадські організації соціальної спрямованості, які працюють на ринку соціальних послуг в системі «Єдиної соціальної мережі» і надають соціальні послуги, аналогічні заявленим.

3.4. Організації, що є розробниками соціальної послуги, включеної до Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки, мають пріоритет впродовж перших 2-х років після розробки послуги з метою її остаточного впровадження.

4. Порядок розгляду пропозицій

4.1. Пропозиції (заявки) на виконання соціального замовлення, подані на розгляд Експертної ради, приймаються протягом місяця після оголошення конкурсу за встановленою формою.

4.2. Основними показниками для відбору виконавців соціальних послуг є:

– досвід роботи на ринку соціальних послуг;

– досвід роботи в міському соціальному проекті «Єдина соціальна мережа»;

– досвід роботи з бюджетними коштами;

-досвід залучення додаткових коштів (у рамках реалізації проектів);

– досвід залучення волонтерів (у рамках реалізації проектів);

– кошторис витрат на виконання запропонованої соціальної послуги.

4.3. Заявки громадських організацій, які не мають досвіду роботи на ринку соціальних послуг і ніколи не надавали заявлених послуг, не приймаються до розгляду Експертною радою.

5. Контроль виконання соціального замовлення

5.1. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради:

– здійснює контроль цільового використання бюджетних коштів;

– проводить регулярний моніторинг ринку соціальних послуг із метою визначення якості надання соціальних послуг.

 

Директор Департаменту праці

та соціальної політики                                                                                                                  Л.В. Болгова

 

 

%d блогерам подобається це: