Додаток 15 «Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій на оплату житлово-комунальних послуг робітникам аварійно-диспетчерських служб комунальних підприємств Харківської міської ради, робітникам, зайнятим обслуговуванням житлового фонду.

Додаток 15

до Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова
на 2017-2020 роки

(до п.9.1 розділу 9 «Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян»)

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок надання додаткових соціальних гарантій на оплату житлово-комунальних послуг працівникам аварійно-диспетчерських служб комунальних підприємств Харківської міської ради, працівникам, зайнятим обслуговуванням житлового фонду

 1.Загальна частина

 1.1.Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій на оплату житлово-комунальних послуг працівникам аварійно-диспетчерських служб комунальних підприємств Харківської міської ради, працівникам, зайнятим обслуговуванням житлового фонду (далі – Положення), розроблено з метою збереження наявного кадрового потенціалу підприємств, залучення нових робітників на вакантні посади, підвищення їх соціального статусу й рівня життя, упровадження нових методів у роботі, поліпшення якості обслуговування житлового фонду і прибудинкових територій, території приватного сектору міста Харкова, об’єктів зеленого господарства міста, стимулювання працівників підприємств та їх мотивації до плідної праці.

1.2.Положення визначає порядок надання додаткових соціальних гарантій працівникам аварійнодиспетчерських служб комунальних підприємств Харківської міської ради, працівникам, зайнятим обслуговуванням житлового фонду територіальної громади міста Харкова, території приватного сектору, об’єктів зеленого господарства міста Харкова, та робітникам підприємств, зайнятих вивезенням побутових відходів (у т. ч. двірникам, які обслуговують будинки житлових кооперативів, житловобудівельних кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків тощо (далі – ЖК, ЖБК, ОСББ тощо), об’єктів зеленого господарства міста Харкова, робітникам підприємств, зайнятих вивезенням побутових відходів, зазначеним у п. 9.1 розділу 9 «Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян міста», шляхом перерахування компенсації підприємствам, які здійснюють експлуатацію житла і надають комунальні послуги.

2.Порядок нарахування додаткових соціальних гарантій

 2.1.Додаткові соціальні гарантії за користування житлово-комунальними послугами надаються в розмірі 100 % знижки на оплату за користування послугами з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами, послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, послуг з управління багатоквартирним будинком (на одну особу в межах соціальної норми житла без урахування додаткової норми житла на сім’ю та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами) згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житловокомунального обслуговування», з урахуванням Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення».

2.2.Додаткові соціальні гарантії за рахунок коштів бюджету міста Харкова надаються в рамках бюджетного року на одну особу за місцем реєстрації в місті Харкові в період роботи (з повною зайнятістю) по день звільнення або особам, які виконують їх обов’язки (у тому числі особам, з якими укладено строковий договір) на період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і відпустки для догляду за дитиною без збереження заробітної плати (але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку), незалежно від типу житла або форми власності
на нього.

2.2.1.На працівників, які знаходяться у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і відпустці для догляду за дитиною без збереження заробітної плати (але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку), дія Положення не розповсюджується.

2.2.2.Якщо працівник користується пільгами згідно із законами України, додаткові соціальні гарантії надаються в межах, передбачених п. 2.1, шляхом донарахування до наданої державної пільги.

2.3.Якщо в сім’ї громадянина, який має право на додаткові соціальні гарантії, один або декілька членів сім’ї мають право на пільги згідно із законами України або на додаткові соціальні гарантії, то в такому разі додаткові соціальні гарантії нараховуються після нарахування державних пільг у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житловокомунальними послугами на одну особу (на 21 кв. м) за умови, що сума всіх нарахованих пільг (з урахуванням місцевої пільги) не перевищує нарахованої суми оплати за житловокомунальні послуги за місяць за цим особовим рахунком.

2.4.Додаткові соціальні гарантії згідно з цим Положенням надаються, у разі якщо пільговик не користується іншими додатковими соціальними гарантіями за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Якщо громадянин має право на декілька місцевих пільг на оплату однієї й тієї ж послуги, місцева пільга нараховується за його вибором на підставі письмової заяви, поданої     до підприємства, що надає житловокомунальні послуги.У разі відсутності заяви рішення щодо нарахування місцевої пільги приймає підприємство, що надає житловокомунальні послуги.

2.5.Працівникам, які отримують житлову субсидію на оплату житловокомунальних послуг, підприємства, що надають житловокомунальні послуги, додаткові соціальні гарантії не нараховують.

2.6. Додаткові соціальні гарантії пільговикам нараховуються підприємствами, що надають житловокомунальні послуги, відповідно до списків, які формують профільні департаменти Харківської міської ради та відділ кадрів КП «Міський інформаційний центр».

2.6.1.Поіменні списки пільговиків на паперових та електронних носіях у повному обсязі надаються до 25 січня поточного року.

2.6.2.Щомісячно до 25 числа профільні департаменти Харківської міської ради та відділ кадрів КП «Міський інформаційний центр» надають до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради та до підприємств, що надають житловокомунальні послуги:

інформацію про зміни у списках або про їх відсутність на паперових та електронних носіях;

списки всіх пільговиків на електронних носіях. 

2.7.Підприємства, зайняті обслуговуванням житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Харкова, ЖК, ЖБК, ОСББ тощо, та підприємства, що надають послуги з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами, послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, послуги з управління багатоквартирним будинком, надають до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, розрахунки витрат на нарахування додаткових соціальних гарантій на підставі поіменних списків пільговиків.

2.8. Розрахунки, завірені печаткою, разом із супровідним листом надаються за підписом керівника і головного бухгалтера підприємства.

3.Порядок перерахування компенсації

 3.1.Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради реєструє бюджетні зобов’язання в УДКС України у місті Харкові Харківської області в рамках бюджетних призначень, встановлених рішенням сесії Харківської міської ради в бюджеті міста Харкова на відповідний рік, та в міру надходження коштів на реєстраційний рахунок управління здійснює перерахування сум компенсації витрат за надані додаткові соціальні гарантії на розрахункові рахунки підприємств, що надають житловокомунальні послуги, у рамках зареєстрованих бюджетних зобов’язань.

3.2.У разі якщо пільгова знижка не нарахована або нарахована надміру, підприємства, що надають житлово-комунальні послуги, повинні зробити перерахунок у місяці, наступному за звітним, та відобразити коригування
у звітності, яка надається до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.

3.3.Очікувані нарахування витрат за грудень поточного року надаються до 10 грудня. Розрахунки фактичних витрат за грудень підприємствами, що надають житлово-комунальні послуги, надаються до управління праці та соціальних питань  Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради до 10 січня наступного календарного року.

3.4.Зазначені коригування нарахувань витрат за грудень минулого року враховуються при реєстрації бюджетних зобов’язань у наступному році.

3.5.Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної  політики Харківської міської ради має право зменшувати розмір відшкодування (заборгованості) на суму, нараховану надміру, у результаті несвоєчасного коригування місцевої пільги.

3.6.Якщо на наступний рік фінансування вищезазначеної компенсації з бюджету міста Харкова не передбачено, то різницю коштів у результаті коригування очікуваних даних за 4 квартал підприємства, що надають житлово-комунальні послуги, зобов’язані повернути на реєстраційний рахунок управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.

3.7.Якщо підприємство призупинило надання послуги, але утворилася кредиторська заборгованість перед управлінням праці та соціальних питань  Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, то ця сума повертається на реєстраційний рахунок управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.

4.Заключні положення

4.1.Відповідальність за достовірність інформації, наданої в поіменних списках громадян, які мають право на пільги, несуть керівники профільних департаментів Харківської міської ради та директор КП «Міський інформаційний центр».

4.2.Персональну відповідальність за достовірність і законність сум нарахувань компенсацій на оплату за надані послуги несуть керівник і головний бухгалтер підприємства, що надає житловокомунальні послуги.

 

Директор Департаменту праці

та соціальної політики                                                                              Л.В. БОЛГОВА