Територіальний центр Київського району м.Харкова

Положення про територіальний центр надання соціальних послуг Київського району м.Харкова 

Контакти:
Адреса: 61002, м. Харків, вул. Багалія, 12,
email: ck_ters_93@ukr.net;
тел. 706-32-47, 706-17-55

Переглянути новини терцентру

 

Директор територіального центру – Коротько Петро Васильович.

Заступник директора територіального центру – Привалова Ольга Іванівна.

Наша ціль: ми нашими руками зігріємо ваші душі.

Наша філософія: Використовуючи світовий досвід та впроваджуючи інноваційні проекти, ми робимо соціальні послуги якісніше і доступніше.
Дружний згуртований колектив — справжня єдина команда – з великим бажанням працювати якісно, професійно, по-справжньому надає допомогу людям, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Мета роботи:
Основною метою діяльності територіального центру є сприяння у розв’язанні проблемних питань і надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, підтримання життєдіяльності і соціальної активності самотніх непрацездатних громадян.

Основними завданнями територіального центру є:

 • моніторинг та виявлення громадян, які потребують постійної сторонньої допомоги і мають право на отримання соціальних послуг, формування електронної бази даних громадян;
 • визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг;
 • забезпечення якісного надання соціальних послуг;
 • установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує територіальний центр, з метою сприяння в здійсненні надання соціальних послуг.

Територіальний центр надає наступні соціальні послуги:

 • догляд вдома (допомога у веденні домашнього господарства — закупівля та доставка продуктів харчування, ліків та інших товарів, допомога у приготуванні їжі, допомога у прибиранні житла, дрібний ремонт одягу, взуття, допомога у самообслуговуванні — допомога у вмиванні, обтиранні, обмиванні, вдяганні, роздяганні та інше);
 • паліативний догляд (допомогу у веденні домашнього господарства, допомогу у самообслуговуванні, надання допомоги у догляді за особистими речами, зовнішнім виглядом, допомогу при пересуванні по квартирі, допомогу в оформленні документів, внесенні платежів, спостереження за станом здоров’я отримувача соціальної послуги відповідно до медичних показань і рекомендацій, надання психологічної підтримки та рекомендацій стосовно режиму харчування, який відповідає стану здоров’я та системі лікування та інше);
 • соціальна адаптація (участь в клубах за інтересами, клубах активного довголіття, університетах третього віку, допомогу в організації денної зайнятості та дозвілля, надання інформації з питань соціального захисту населення, надання психологічної допомоги та інше);
 • представництво інтересів (ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг, допомога в оформленні або відновленні документів)
 • консультування (надання інформації з питань соціального захисту населення, надання психологічної допомоги, сприяння в отриманні правової допомоги);
 • кризове та екстрене втручання (організація та надання психологічної підтримки в кризовій ситуації і допомога у подоланні її наслідків, забезпечення взаємодії з іншими фахівцями та службами для усунення ознак кризової ситуації);
 • натуральна допомога (ремонт одягу, ремонт взуття, перукарські послуги).

В територіальному центрі впроваджені нові моделі інноваційної роботи:

 • в Університеті третього віку відкрити факультети «Англійської мови» та «Основи комп’ютерних знань» з методикою викладання адаптованою до людей похилого віку;
 • у відділенні денного перебування відкриті творчі студії: «Краси та стилю» (догляд за зовнішністю з урахуванням вікових змін), «Майстерня 12» (власноручне створення декорів інтер’єру).

У територіальному центрі працюють:

 • Пункт прокату засобів реабілітації;
 • Пункт «Допоможи ближньому» (забезпечення речами б/в)

Цільові групи:

 • громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров’я;
 • громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в Державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї.

Територіальний центр провадить свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання Державних стандартів якості, відповідальності за дотримання етичних і правових норм.

Територіальний центр Київського району перебуває в постійному пошуку нових методів і технологій в соціальному обслуговуванні і з успіхом виконує поставлені перед ним завдання.

Подобається це:

%d блогерам подобається це: