Територіальний центр Салтівського району м.Харкова

Положення про територіальний центр надання соціальних послуг Салтівського району м.Харкова

Контакти:

Адреса: вул. Валентинівська, 23-г, м. Харків, 61146,

Телефон.: 725-39-40, 725-39-42, 725-39-43.
E-mail: 22682023@mail.gov.ua

Facebook сторінка Терцентр Салтівського р-на

Переглянути новини терцентру

Директор: Яценко Тетяна Вікторівна

Територіальний центр надання соціальних послуг Салтівського району міста Харкова створено рішенням виконавчого комітету Салтівської районної ради народних депутатів від 22.05.1990 № 108, першим у місті Харкові.

Установа є неприбутковою бюджетною організацією комунальної форми власності, завданням якої є надання соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги. Діяльність територіального центру спрямована на підтримку життєдіяльності, соціальної активності та повноцінного життя таких громадян.

У територіальному центрі діють такі структурні підрозділи:

  • відділення соціальної допомоги вдома (соціальні послуги – догляд вдома, паліативний догляд);
  • відділення денного перебування (соціальні послуги – соціальна адаптація, кризове та екстрене втручання, функціонує — університет третього віку і клуб активного довголіття);
  • відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги (соціально-економічні послуги, функціонує пункт прокату засобів реабілітації).

За необхідності соціальні послуги надаються з використанням мультидисциплінарного підходу, також функціонує інформаційний соціальний електронний офіс та надається послуга консультування.

На надання соціальних послуг у територіальному центрі мають право такі соціальні цільові групи:

  • громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, хворі (із числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров’я;
  • громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в Державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, якщо середньомісячний дохід їх сімей нижче прожиткового мінімум для сім’ї;
  • внутрішньо переміщені особи.

Правові підстави діяльності територіального центру: Закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 р. №966-IV, Постанова КМУ від 29.12.2009 р. №1417, Державні стандарти догляду вдома, паліативного догляду, соціальної адаптації, кризового та екстреного втручання, консультування.