Положення про роботу мережі інформаційних електронних соціальних офісів

 

Додаток 4

до Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова
на 2017–2020 роки

(до п. 7.2 розділу 7 «Забезпечення інноваційного механізму підвищення якості соціальних послуг»)

 

  П О Л О Ж Е Н Н Я

про роботу мережі інформаційних електронних

соціальних офісів

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про роботу мережі інформаційних електронних соціальних офісів (далі – Положення) визначає порядок надання та поширення інформаційних соціальних послуг через мережу інформаційних електронних соціальних офісів (далі – електронні офіси), розташованих в Управлінні  з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради, територіальних центрах надання соціальних послуг районів міста Харкова, міських комунальних закладах та інститутах громадянського суспільства соціального спрямування. Електронні офіси обладнано комп’ютерами, об’єднаними в мережі Інтернет.

2. Мета і завдання електронних офісів

2.1. Метою діяльності електронних офісів є сприяння виконанню Закону України «Про соціальні послуги» Управлінням з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради та інститутами громадянського суспільства соціального спрямування – партнерами міського конкурсу соціальних проєктів «Єдина соціальна мережа».

2.2. Завданнями електронних офісів є:

2.2.1. Забезпечення комплексного підходу у вирішенні питань надання різнобічної соціальної допомоги населенню шляхом ефективної взаємодії органів місцевого самоврядування, територіальних центрів надання соціальних послуг районів міста Харкова, комунальних закладів та інститутів громадянського суспільства соціального спрямування згідно із Законом України «Про соціальні послуги».

2.2.2. Подальший розвиток механізмів поширення соціальної інформації шляхом роботи мережі електронних офісів.

2.2.3. Впровадження нових форм співробітництва з інститутами громадянського суспільства соціального спрямування.

3. Порядок роботи електронних офісів

3.1. Фахівці електронних офісів:

3.1.1. Здійснюють прийом звернень громадян із питань надання соціальних послуг, з отримання роз’яснень законодавства України про соціальне забезпечення та надання різних видів соціальної допомоги.

3.1.2. Здійснюють вивчення та аналіз потреб членів територіальної громади міста Харкова в соціальних послугах.

3.1.3. Проводять моніторинг звернень громадян щодо надання соціальних послуг.

3.1.4. Здійснюють обмін інформацією в мережі Інтернет та пошук ефективного вирішення питань.

  4. Організаційно-методичні заходи

4.1. Організаційно-методичну роботу щодо розвитку мережі електронних офісів здійснює Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради.

4.2. Електронний офіс, який працює на базі Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради, є головним, реалізує адміністративні функції та координує роботу мережі.

5. Відповідальність

5.1. Відповідальність за роботу інформаційної мережі електронних офісів несе начальник Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради.

 

 

Директор Департаменту

соціальної політики

Харківської міської ради                                                                                                                        Л.В. БОЛГОВА