• Головна
 • Інформація про реєстраторів та адреси прийому документів від надавачів соціальних послуг

Інформація про реєстраторів та адреси прийому документів від надавачів соціальних послуг

Мінсоцполітики продовжує активне впровадження та наповнення Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг у частині обліку надавачів соціальних послуг.

Відповідно до Порядку формування, ведення та доступу до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 № 99 (далі – Порядок) реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг (далі – Реєстр) – це автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, використання, знеособлення і знищення даних про надавачів та отримувачів соціальних послуг, визначених законодавством.

Для внесення в Реєстр відомостей про надавачів соціальних послуг, надавачі у своїй діяльності мають відповідати Критеріям діяльності надавачів соціальних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 185.  

Суб’єктами реєстрації на території Харківської міської територіальної громади є Управління соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради.

Для внесення до Реєстру юридичні особи та фізичні особи – підприємці, що надають соціальні послуги, обов’язково подають суб’єкту реєстрації за місцем реєстрації (для юридичних осіб) або за місцем проживання (для фізичних осіб – підприємців):

 • заяву надавача соціальних послуг за формою згідно з додатком 3 Порядку;
 • перелік соціальних послуг, які має право надавати надавач соціальних послуг, їх зміст та обсяг, умови і порядок отримання за формою згідно з додатком 4 Порядку;
 • відомості про дату та результати здійсненого уповноваженими органами контролю за дотриманням надавачем соціальних послуг вимог, установлених законодавством про соціальні послуги (за наявності).

Юридичні особи та фізичні особи – підприємці крім документів/відомостей, зазначених в абзацах третьому і четвертому цього пункту, за бажанням подають:

 • копії штатного розпису надавача соціальних послуг і трудових договорів  з найманими працівниками;
 • копії документів про освіту, свідоцтва про підвищення кваліфікації  (за наявності), атестацію, неформальне професійне навчання, фаховий рівень працівників;
 • копії посадових інструкцій працівників;
 • копії особистих медичних книжок працівників;
 • довідку територіального органу ДПС про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);
 • копію документа, що підтверджує право власності на приміщення або на право користування приміщеннями, які будуть використовуватися для надання соціальних послуг;
 • висновок фахівця з питань технічного обстеження будівель і споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, про відповідність приміщення ДБН В.2.2-40:2018 “Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення”. У разі наявності у зазначеному висновку інформації про неможливість повністю пристосувати об’єкти надавача для потреб осіб з інвалідністю додатково подається інформація засновника (власника) надавача за погодженням із громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю про забезпечення розумного пристосування відповідних об’єктів згідно з частиною другою статті 27 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

Юридичні особи/фізичні особи – підприємці, які надають соціальні послуги, що передбачають цілодобове перебування/проживання, нічне або денне перебування в приміщенні надавача соціальних послуг, зокрема з харчуванням (догляд, підтримане проживання, притулок тощо), соціальні послуги, що надаються екстрено (кризово), та допоміжні соціальні послуги, додатково можуть подавати копії:

 • висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо відповідності приміщень санітарним нормам;
 • декларації відповідності матеріально-технічної бази надавача соціальних послуг вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;
 • публічного звіту про діяльність з надання соціальних послуг та документів про результати оцінювання якості соціальних послуг
  (для надавачів з досвідом роботи у сфері надання соціальних послуг понад три роки);
 • дозвільних документів на право організації харчування або договору із суб’єктом господарювання про надання послуг з організації харчування та дозвільних документів відповідних суб’єктів господарювання на право організації харчування (для надавачів соціальних послуг з догляду, притулку тощо, якими передбачено харчування);
 • свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або договору із суб’єктом, який надає транспортні послуги, та відповідних дозвільних документів на право надання транспортних послуг (для надавачів соціальних послуг екстрено (кризово);
 • договору із закладом охорони здоров’я або ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики (для надавачів соціальних послуг з догляду особам із частковою або повною втратою рухової активності, пам’яті, особам із захворюваннями, що потребують тривалого лікування, невиліковними захворюваннями, психічними та поведінковими розладами).

Під час звернення при собі мати документи, що посвідчують особу, та установчі документи.

Для отримання ретельних роз’яснень щодо включення до Реєстру можна звернутися до суб’єктів реєстрації.

Інформація про реєстраторів та адреси прийому документів від надавачів соціальних послуг (м.Харків)
Райони м. ХарковаСуб'єкт реєстраціїАдреса прийому документів від надавачів соціальних послуг у територіальній громаді, контактний телефонПосилання на офіційний сайт територіальної громади, військової адміністрації, де розміщена інформація про Реєстр
ШевченківськийУправління соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської радим. Харків, пр. Науки, 17-А, Прозорий офіс,
(057) 725-36-55
http://surl.li/gxcpy
КиївськийУправління соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської радим. Харків, вул. Чернишевська,55, Прозорий офіс (057)725-35-34, (057)725-35-60http://surl.li/gxcpy
СлобідськийУправління соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської радим. Харків, вул. Вишнева, 3, каб. 17,
тел.: (057) 725-41-00, (050) 296-51-23
http://surl.li/gxcpy
ХолодногірськийУправління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської радим. Харків, вул. Благовіщенська, 34, к.9, (057) 725-37-39, (068) 289-63-13http://surl.li/gxcpy
СалтівськийУправління соціального захисту населення адміністрації Салтівського району Харківської міської радим.Харків, пр.Тракторобудівників, 144 тел. (057) 725-37-20; (057) 725 -37-18; (057) 725-37-19; (066) 627-86 -30http://surl.li/gxcpy
НовобаварськийУправління соціального захисту населення адміністрації Новобаварського району Харківської міської радим. Харків, вул. Різдвяна, буд. 1, (057) 725-39-27http://surl.li/gxcpy
ІндустріальнийУправління соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської радим. Харків, вул. Біблика, буд. 6, (095) 947-66-52http://surl.li/gxcpy
НемишлянськийУправління соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської радим. Харків, пр. Льва Ландау, 48, к. 4, (057) 725-31-54http://surl.li/gxcpy
Основ'янськийУправління соціального захисту населення адміністрації Основ'янського району Харківської міської радим. Харків, просп. Гагаріна, 7, 3 поверх, каб. 9, тел. (057) 725-31-80; (057) 725-31-83http://surl.li/gxcpy