• Головна
  • Додаток 10. Положення про порядок надання одноразової адресної грошової допомоги працівникам соціальної сфери міста Харкова, працівникам КП міського пасажирського електротранспорту (метрополітен, трамвай, тролейбус), працівникам закладів освіти, які перебувають у комунальної власності територіальної громади міста Харкова, які потрапили у складну життєву ситуацію, у зв’язку з тяжким захворюванням, у тому числі COVID-19

Додаток 10. Положення про порядок надання одноразової адресної грошової допомоги працівникам соціальної сфери міста Харкова, працівникам КП міського пасажирського електротранспорту (метрополітен, трамвай, тролейбус), працівникам закладів освіти, які перебувають у комунальної власності територіальної громади міста Харкова, які потрапили у складну життєву ситуацію, у зв’язку з тяжким захворюванням, у тому числі COVID-19

 

Додаток 10

до Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова
на 2021–2025 роки

(до пп. 8.1.5 розділу 8 «Підтримка  соціально вразливих верств населення»)

 

       ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання одноразової адресної грошової допомоги працівникам соціальної сфери міста Харкова, працівникам КП міського пасажирського електротранспорту (метрополітен, трамвай, тролейбус), працівникам закладів освіти, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Харкова, які потрапили у складну життєву ситуацію, у зв’язку з тяжким захворюванням,  у тому числі COVID-19

1.Загальна частина

 1.1. Положення про порядок надання одноразової адресної грошової допомоги працівникам соціальної сфери міста Харкова, працівникам КП міського пасажирського електротранспорту (метрополітен, трамвай, тролейбус), працівникам закладів освіти, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Харкова, які потрапили у складну життєву ситуацію, у зв’язку з тяжким захворюванням, у тому числі COVID-19 (далі – Положення) визначає порядок надання одноразової адресної грошової допомоги працівникам соціальної сфери міста Харкова, працівникам КП міського пасажирського електротранспорту (метрополітен, трамвай, тролейбус), працівникам закладів освіти, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Харкова, які потрапили у складну життєву ситуацію, у зв’язку з тяжким захворюванням,  у тому числі COVID-19 (далі –  працівники).

1.2. Одноразова адресна грошова допомога (далі – грошова допомога) працівникам, які потрапили у складну життєву ситуацію, надається в межах витрат, передбачених на зазначені цілі кошторисом витрат на виконання Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021–2025 роки (далі – Програма), на поточний рік.

1.3. Питання надання грошової допомоги працівникам – жителям територіальної громади міста Харкова, які мешкають та зареєстровані на території міста, розглядаються за дорученням міського голови.

Питання надання грошової допомоги працівникам, які потрапили у складну життєву ситуацію у зв’язку з короновірусною хворобою (COVID-19), які працюють у комунальних закладах соціальної сфери міста Харкова, КП міського пасажирського електротранспорту (метрополітен, трамвай, тролейбус) та закладах освіти, які перебувають у комунальної власності територіальної громади міста Харкова, також розглядаються за дорученням міського голови.

1.4. Підставою для розгляду питання щодо надання грошової допомоги є заява працівника на ім’я міського голови про надання йому грошової допомоги у зв’язку з тяжким захворюванням.

1.5. Рішення щодо конкретної заяви приймається комісією з розгляду питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам міста, які опинилися у складній життєвій ситуації (далі – Комісія).

Склад Комісії затверджується розпорядженням міського голови. Комісію очолює заступник міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Харківської міської ради.

До складу Комісії входять голова Комісії, заступник голови Комісії – заступник директора Департаменту – начальник Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради, секретар Комісії та 9 членів Комісії, а саме: директор Департаменту соціальної політики Харківської міської ради, 2 депутати Харківської міської ради, представник Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради, 2 представники Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради, представник Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради та 2 представники інститутів громадянського суспільства соціального спрямування.

1.6. Питання щодо надання грошової допомоги працівникам, які потрапили у складну життєву ситуацію, розглядається Комісією за наявності таких документів:

особистої заяви громадянина;

довідки про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (довідки про склад сім’ї);

довідки про дохід заявника (оригінал);

копії паспорта заявника у формі книжечки (1, 2 сторінки та сторінки з відміткою про місце реєстрації) або копії паспорта у формі пластикової картки з безконтактним електронним носієм типу ID-1 (лицьового та зворотного боку);

копії довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника (для заявника – власника паспорта у формі пластикової картки з безконтактним електронним носієм типу ID-1 зазначена довідка не надається).

Для розгляду питання про надання грошової допомоги на лікування чи операцію необхідним є надання медичного висновку Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради або іншої медичної документації із закладу охорони здоров’я, яка підтверджує захворювання.

У разі якщо заявник не має спільних прав та обов’язків із зареєстрованими разом з ним у житловому приміщенні особами, підтвердженням цього може бути документ про поділ особових рахунків на оплату житлово-комунальних послуг або копія свідоцтва (рішення суду) про розірвання шлюбу.

У разі звернення до секретаря міської ради і депутатів Харківської міської ради заяви розглядаються за дорученням міського голови.

1.7. Довідка про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (довідка про склад сім’ї) громадянами не надається, а формується за їх згодою з Реєстру територіальної громади міста Харкова у формі електронного документа авторизованими користувачами – посадовими особами Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради за допомогою вебсайта «Портал електронних сервісів міста Харкова» з використанням електронного цифрового підпису.

1.8. Грошова допомога надається одному із членів сім’ї не частіше одного разу на рік.

1.9. До членів сім’ї належать особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (ст. 3 Сімейного кодексу України).

1.10. При прийнятті рішення про розмір грошової допомоги до уваги береться надзвичайність конкретних обставин, які склалися в заявника. Розмір грошової допомоги: мінімальної – не менш ніж 1000 грн, максимальної – не більш ніж 20000 грн. В окремих випадках за наявності підтверджувальних документів Комісією приймається рішення про збільшення суми грошової допомоги.

1.11. В особливих випадках Комісія може розглядати повторне звернення та як виняток приймати рішення про повторне надання грошової допомоги, а також приймати рішення щодо надання грошової допомоги у випадках, коли заявник із поважної причини не має можливості надати документи про свій дохід.

2.Порядок розгляду заяв

2.1. Заяви працівників щодо надання грошової допомоги та документи, які підтверджують рівень матеріального стану заявника, надходять до секретаря Комісії для подальшої підготовки всіх необхідних матеріалів для розгляду а засіданні Комісії.

2.2. Для визначення розміру грошової допомоги заявник повинен надати документи, зазначені в п. 1.6 цього Положення.

2.3. У разі відсутності повного пакета документів заява на розгляд Комісії не надходить, а заявнику надається відмова в розгляді заяви. В особливих випадках у заявника письмово запитуються необхідні документи. Якщо протягом 1 місяця з дня надання письмового запиту заявник не надає необхідних документів, заяву буде знято з розгляду.

2.4. Матеріали засідання Комісії з розгляду питання щодо надання одноразової адресної грошової допомоги оформлюються протоколом, який підписується всіма членами Комісії. На підставі протоколу видається наказ розпорядника бюджетних коштів, який є підставою для виплати грошової допомоги.

  1. Порядок виплати грошової допомоги

3.1. Після розгляду звернення на засіданні Комісії секретар Комісії готує письмову відповідь заявникові про прийняте рішення.

3.2. Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради перераховує грошову допомогу на поштове відділення зв’язку за місцем реєстрації заявника поштовим переказом (або на розрахунковий рахунок заявника, якщо він не має можливості отримати грошову допомогу іншим способом) або виплачує грошові кошти готівкою через касу Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради.

3.3. Витрати, пов’язані з веденням листування щодо надання громадянам грошової допомоги (конверти), готівковою виплатою через касу Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради та перерахуванням грошової допомоги поштовим переказом здійснюються за рахунок коштів, передбачених кошторисом витрат на виконання Програми на поточний рік.

3.4. Дія цього Положення не поширюється на посадових осіб органів місцевого самоврядування.

 

Директор Департаменту

соціальної політики

Харківської міської ради                                                                                                    Л.В. БОЛГОВА