• Головна
  • Додаток 21. Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій дружинам / чоловікам померлого громадянина, який мав статус постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, смерть якого не пов’язана з аварією на ЧАЕС

Додаток 21. Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій дружинам / чоловікам померлого громадянина, який мав статус постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, смерть якого не пов’язана з аварією на ЧАЕС

Додаток 21

до Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021–2025 роки

(до п. 9.1 розділу 9 «Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян»)

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок надання додаткових соціальних гарантій дружинам / чоловікам померлого громадянина, який мав статус постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, смерть якого не пов’язана з аварією на ЧАЕС

1.Загальна частина

1.1. Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій дружинам / чоловікам померлого громадянина, який мав статус постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, смерть якого не пов’язана з аварією на ЧАЕС (далі – Положення), розроблено у зв’язку зі встановленням додаткових соціальних гарантій: 50 % знижки на оплату житлово-комунальних послуг дружинам / чоловікам (які не одружилися вдруге) померлого громадянина, який мав статус постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, смерть якого не пов’язана з аварією на ЧАЕС.

1.2. Положення визначає порядок надання додаткових соціальних гарантій дружинам / чоловікам (які не одружилися вдруге) померлого громадянина, який мав статус постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, смерть якого не пов’язана з аварією на ЧАЕС (далі – пільговики), шляхом перерахування компенсації підприємствам, що здійснюють експлуатацію житла, та підприємствам, що надають комунальні послуги (далі – підприємства, що надають житлово-комунальні послуги).

   2.Порядок нарахування додаткових соціальних гарантій

 2.1. Додаткові соціальні гарантії за користування житлово-комунальними послугами надаються шляхом перерахування коштів  (грошової компенсації) у розмірі 50 % знижки на оплату житлово-комунальних послуг на одну особу в межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування».

2.2. Додаткові соціальні гарантії за рахунок коштів бюджету міста Харкова надаються в межах бюджетного року за місцем реєстрації у місті Харкові незалежно від типу житла або форми власності на нього.

2.2.1.Якщо пільговик користується пільгами згідно із законами України, додаткові соціальні гарантії надаються шляхом донарахування до наданої державної пільги.

2.2.2. Якщо в сім’ї пільговика один або декілька членів сім’ї мають право на пільги згідно із законами України (державні пільги), а, крім того, пільговик (інший член сім’ї) має право на додаткові соціальні гарантії за рахунок коштів бюджету міста Харкова і не має права на пільгову знижку згідно із законами України, нарахування 50 % знижки проводиться в межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами (на одну особу – 21 кв. м) після нарахування державних пільг за умови, що сума всіх нарахованих пільг (з урахуванням місцевої пільги) не перевищує нараховану суму оплати за житлово-комунальні послуги за місяць за цим особовим рахунком.

2.2.3. Додаткові соціальні гарантії згідно з цим Положенням надаються, якщо пільговик не користується іншими додатковими соціальними гарантіями за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Якщо громадянин  має право на декілька додаткових соціальних гарантій на оплату однієї й тієї ж послуги, додаткові соціальні гарантії нараховуються за його вибором на підставі письмової заяви (із дати реєстрації звернення), наданої до підприємства, що надає житлово-комунальні послуги. Якщо відсутня заява, то рішення щодо нарахування місцевої пільги приймає підприємство, що надає житлово-комунальні послуги.

2.2.4. Громадянам, яким призначена житлова субсидія на оплату  житлово-комунальних послуг, підприємства, що надають житлово-комунальні послуги, додаткові соціальні гарантії не нараховують.

2.3. Додаткові соціальні гарантії дружинам / чоловікам (які не одружилися вдруге) померлого громадянина, який мав статус постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, смерть якого не пов’язана з аварією на ЧАЕС, нараховуються підприємствами відповідно до списків, які формують Управління  соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради.

2.3.1. Поіменні списки пільговиків на паперових та електронних носіях у повному обсязі надаються до 21 січня поточного року.

2.3.2. Щомісячно до 21 числа звітного місяця управління соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради надають в електронному вигляді поіменні списки осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії у відповідному місяці, та інформацію про зміни у списках або про їх відсутність до Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради та до підприємств, що надають житлово-комунальні послуги.

2.4. Підприємства, зайняті обслуговуванням житлового фонду, у тому числі комунальної власності територіальної громади міста Харкова, ЖК, ЖБК, ОСББ, та підприємства, які надають комунальні послуги, надають до Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради щомісячно до 10 числа місяця, наступного  за звітним, розрахунки витрат на надання додаткових соціальних гарантій.

2.5. Розрахунки, завірені печаткою, разом із супровідним листом надаються за підписом керівника і головного бухгалтера підприємства.

3.Порядок перерахування компенсації

3.1. Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради реєструє бюджетні зобов’язання в УДКС України у місті Харкові в Харківській області в межах бюджетних призначень, встановлених рішенням сесії Харківської міської ради в бюджеті міста Харкова на відповідний рік, та у міру надходження коштів на реєстраційний рахунок зазначене Управління здійснює перерахування сум компенсації витрат за надані додаткові соціальні гарантії на розрахункові рахунки підприємств, що надають житлово-комунальні послуги, в межах зареєстрованих бюджетних зобов’язань.

3.2.  У разі якщо пільгова знижка не нарахована або нарахована надміру, підприємства, що надають послуги, повинні зробити перерахунок у місяці, наступному за звітним, та відобразити коригування у звітності, яка надається до Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради.

3.3. Очікувані нарахування витрат за грудень поточного року надаються до 10 грудня. Розрахунки фактичних витрат за грудень підприємствами надаються до Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради до 10 січня наступного календарного року.

3.4. Зазначені коригування нарахувань витрат за грудень минулого року враховуються при реєстрації бюджетних зобов’язань у наступному році.

3.5. Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради має право зменшувати розмір відшкодування (заборгованості) на суму, нараховану надміру, в результаті несвоєчасного коригування місцевої пільги.

3.6. Якщо на наступний рік фінансування вищезазначеної компенсації з бюджету міста Харкова не передбачено, то різницю коштів у результаті коригування очікуваних даних за грудень, підприємства, що надають житлово-комунальні послуги, повинні повернути на реєстраційний рахунок Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради. Невикористані кошти за минулий рік, повернуті підприємствами, що надають житлово-комунальні послуги, Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради перераховує до бюджету міста Харкова в установленому законодавством України порядку.

3.7. Якщо підприємство, що надає житлово-комунальні послуги, припинило надання послуги, але утворилася кредиторська заборгованість перед Управлінням з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради, то ця сума повертається на реєстраційний рахунок Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради.

 4.Заключні положення

4.1. Відповідальність за достовірність інформації, наданої в списках отримувачів пільг, несуть керівники управлінь, що надають поіменні списки громадян, які мають право на пільги.

4.2. Персональну відповідальність за достовірність і законність сум нарахувань компенсацій на оплату за надані послуги несуть керівник і головний бухгалтер підприємства, що надає житлово-комунальні послуги.

4.3. Положення набирає чинності з 1 січня 2021 року.

 

Директор Департаменту

соціальної політики

Харківської міської ради                                                                                                                             Л.В. БОЛГОВА

%d блогерам подобається це: