• Головна
  • Додаток 23. Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій (права на пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті) окремим категоріям громадян міста Харкова та відшкодування витрат за пільговий проїзд

Додаток 23. Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій (права на пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті) окремим категоріям громадян міста Харкова та відшкодування витрат за пільговий проїзд

Додаток 23

до Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова
на 2021–2025 роки

(до п. 9.3 розділу 9 «Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян міста»)

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок надання додаткових соціальних гарантій (права на пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті
та на автобусних маршрутах загального користування міста Харкова) окремим категоріям громадян міста Харкова та відшкодування витрат

за пільговий проїзд

1.Загальна частина

1.1. Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій (права на пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та на автобусних маршрутах загального користування міста Харкова) окремим категоріям громадян міста Харкова  та відшкодування  витрат за пільговий проїзд (далі – Положення) розроблено з метою соціального захисту найбільш соціально незахищених категорій громадян міста Харкова, зазначених у пункті 9.3 розділу 9 «Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян міста» Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021–2025 роки (далі – Програма), та внутрішньо переміщених осіб з відповідним статусом, які перебувають на обліку в управліннях соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради, студентів (курсантів) міста Харкова денної форми навчання закладів вищої освіти І–IV рівня акредитації та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, учнів закладів загальної середньої освіти міста Харкова, а також  з метою збереження наявного кадрового потенціалу, залучення фахівців для роботи в комунальних підприємствах охорони здоров’я, закладах та установах соціальної сфери міста Харкова, посадових осіб районних військових комісаріатів міста Харкова шляхом надання додаткових соціальних гарантій на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 9 ст. 62 Закону України «Про вищу освіту», частини 5 ст. 9 Закону України  «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», ст. 20 Закону України «Про повну загальну середню освіту», ст. 8 Закону України «Про міський електричний транспорт», Закону України «Про автомобільний транспорт».

2.Порядок надання додаткових соціальних гарантій

2.1.  Додаткові соціальні гарантії (право на пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та на автобусних маршрутах загального користування міста Харкова) надаються окремим категоріям громадян міста Харкова та внутрішньо переміщеним особам з відповідним статусом, які перебувають на обліку в управліннях соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради, зазначеним у пункті 9.3 розділу 9 «Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян міста» Програми, студентам (курсантам) міста Харкова денної форми навчання закладів вищої освіти І–IV рівня акредитації та учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, учням закладів загальної середньої освіти міста Харкова, окремим категоріям пільговиків за професійною ознакою, посадовим особам районних військових комісаріатів міста Харкова.

2.1.1. Додаткові соціальні гарантії (право на пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та на автобусних маршрутах загального користування міста Харкова) окремим категоріям громадян міста Харкова та внутрішньо переміщеним особам з відповідним статусом, які перебувають на обліку в управліннях соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради, зазначеним у пункті 9.3 розділу 9 «Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян міста» Програми, надаються за пред’явленням пільгового посвідчення або за електронними квитками для пільгового проїзду в метрополітені, трамваї, тролейбусі, на автобусних маршрутах загального користування міста Харкова, Картки харків’янина, виданими КП «Харківпасс» у разі наявності пільгового посвідчення.

2.1.1.1. Списки всіх отримувачів пільги (зі змінами) та інформацію про зміни в списках на електронних носіях станом на 01 число наступного місяця надаються до КП «Харківпасс» та до Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради, а саме:

управліннями соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради – списки окремих категорій громадян, які перебувають на обліку в управліннях соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради та які мають право на пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та на автобусних маршрутах загального користування міста Харкова.

Департаментом у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради – списки батьків (матері та батька) і дітей із багатодітних сімей;

Департаментом освіти Харківської міської ради – списки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

іншими профільними установами, закладами та підприємствами.

2.1.2. Додаткові соціальні гарантії (право на пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та на автобусних маршрутах загального користування міста Харкова) окремим категоріям пільговиків за професійною ознакою для виконання трудових обов’язків надаються незалежно від місця реєстрації проживання за електронними квитками для пільгового проїзду в метрополітені, трамваї, тролейбусі, на автобусних маршрутах загального користування міста Харкова (за наявності документа, що підтверджує місце роботи), які вищезазначені працівники отримують за місцем роботи за попередньою заявкою, наданою керівником підприємства (закладу, установи) до КП «Харківпасс».

2.1.3. Додаткові соціальні гарантії (право на пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та на автобусних маршрутах загального користування міста Харкова) студентам (курсантам) міста Харкова денної форми навчання закладів вищої освіти І–IV рівня акредитації та учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, учням закладів загальної середньої освіти міста Харкова за електронними квитками для пільгового проїзду в метрополітені, трамваї, тролейбусі, на автобусних маршрутах загального користування міста Харкова, Карткою харків’янина, за наявності студентського чи учнівського квитка (для курсантів – за наявності військового квитка чи службового посвідчення), виданими за місцем навчання за попередньою заявкою, наданою керівником закладу освіти до КП «Харківпасс».

2.2. Відповідальність за кількість електронних квитків, Карток харків’янина,  зазначених у договорі (заявці) на отримання в КП «Харківпасс», та кількість електронних квитків, зазначених у подальших заявках у зв’язку зі зміною чисельності працівників, студентів або учнів, які мають право на пільговий проїзд, несуть керівники підприємств, закладів та установ.

2.3. Контроль та координацію роботи підприємств, закладів та установ щодо організації пільгового проїзду здійснюють профільні департаменти Харківської міської ради.

2.4. Пільговий проїзд в метрополітені, трамваї, тролейбусі та на автобусних маршрутах загального користування міста Харкова без документа (посвідчення, довідки, учнівського квитка тощо), що підтверджує право на пільгу, заборонено.

У разі відсутності документа (посвідчення, довідки, учнівського квитка тощо), що підтверджує право на пільгу, проїзд оплачується в повному розмірі.

2.5. Передачу іншій особі електронного квитка для пільгового проїзду в метрополітені, трамваї, тролейбусі та на автобусних маршрутах загального користування міста Харкова, Картки харків’янина заборонено.

У разі передачі іншій особі електронного квитка для пільгового проїзду в метрополітені, трамваї, тролейбусі, на автобусних маршрутах загального користування міста Харкова, Картки харків’янина пільговик втрачає право пільгового проїзду.

2.6. До отримання електронного квитка для пільгового проїзду в метрополітені, трамваї, тролейбусі та на автобусних маршрутах загального користування міста Харкова, Картки харків’янина отримувачі пільги згідно з підпунктом б пункту 9.3 розділу 9 «Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян міста» Програми можуть скористатися безкоштовним проїздом у міському наземному пасажирському електротранспорті та на автобусних маршрутах загального користування міста Харкова за наявності оригіналу документа (посвідчення, довідки), що підтверджує право на пільги, крім пільговиків за професійною ознакою.

3.Порядок перерахування компенсації

3.1. Відшкодування витрат за надані додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян (право на пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та на автобусних маршрутах загального користування міста Харкова) за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади шляхом перерахування грошових коштів (грошової компенсації) підприємствам, що надають послуги з перевезення пасажирів, здійснюється згідно з розрахунками витрат із зазначенням суми витрат на пільговий проїзд, зареєстрований щодо кожного пільговика, наданими
в електронному вигляді, за даними обліку системи «Електронний квиток», наданими КП «Харківпасс» до підприємств, що надають послуги.

3.2. Розрахунки витрат разом із супровідним листом із зазначенням кількості отримувачів пільги та суми для відшкодування за кожною категорією пільговиків, загальної суми для відшкодування надаються підприємствами до 10 числа щомісячно (за попередній місяць) за підписом керівника підприємства та головного бухгалтера до Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради.

3.3. Очікувані нарахування витрат за грудень поточного року надаються до 10 грудня з подальшим коригуванням згідно з фактичними нарахуваннями витрат за грудень. Розрахунки фактичних витрат за грудень надаються до Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради до 10 січня наступного календарного року.

3.4. Якщо фактичні нарахування витрат за грудень менше ніж очікувано, зазначені коригування нарахувань витрат за грудень минулого року враховуються при реєстрації бюджетних зобов’язань у наступному році, донарахування за результатами корегування здійснюється в межах бюджетних призначень.

3.5. Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради на підставі наданих розрахунків витрат реєструє бюджетні зобов’язання в УДКС України у місті Харкові Харківської області в межах бюджетних призначень, встановлених рішенням сесії Харківської міської ради в бюджеті Харківської міської територіальної громади на відповідний рік, та в міру надходження коштів на реєстраційний рахунок Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради здійснює перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємств у межах зареєстрованих бюджетних зобов’язань.

3.6. Якщо місцеву пільгу нараховано безпідставно, підприємства повинні зробити перерахунок у місяці, наступному за звітним, та відобразити коригування в розрахунках, наданих до Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради.

3.7. Якщо на наступний рік фінансування вищезазначеної компенсації з бюджету Харківської міської територіальної громади не передбачено, то різницю коштів за проведеними розрахунками підприємства повинні повернути на реєстраційний рахунок Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради.

Невикористані кошти Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради перераховує до бюджету Харківської міської територіальної громади в установленому законодавством України порядку.

4.Заключні положення

4.1. Персональну відповідальність за збереження та використання пільгових електронних квитків, Карток харків’янина несуть керівники підприємств, закладів та установ.

4.2. Персональну відповідальність за достовірність і законність сум нарахувань компенсацій на оплату за надані пільги несуть керівник і головний бухгалтер підприємств.

4.3. Положення чинне з 01.08.2021.

 

Директор Департаменту

соціальної політики

Харківської міської ради                                                                                                                               Л.В. БОЛГОВА