• Головна
  • Додаток 26. Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій на оплату за послуги зв’язку особам з інвалідністю I та II груп по зору

Додаток 26. Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій на оплату за послуги зв’язку особам з інвалідністю I та II груп по зору

Додаток 26
до Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова

на 2021–2025 роки

(до п..9.5 розділу 9 «Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян»)

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок надання додаткових соціальних гарантій

  на оплату за послуги зв’язку особам з інвалідністю I та II груп по зору

1. Загальна частина

1.1. Положення  про порядок надання додаткових  соціальних гарантій на оплату за послуги зв’язку особам з інвалідністю I та II груп по зору (далі – Положення) визначає порядок надання додаткових соціальних гарантій у розмірі 50 % (згідно з чинними граничними тарифами) з оплати абонентської плати послуг проводового зв’язку особам з інвалідністю I та II груп по зору, які є абонентами  підприємств, що надають послуги зв’язку (далі – підприємства зв’язку), або абонентами типового колективного договору (далі – абоненти).

1.2. Додаткові соціальні гарантії – безповоротна щомісячна грошова допомога  особам з інвалідністю I та II груп по зору з надання послуг проводового зв’язку із застосуванням граничних тарифів, які затверджені у встановленому законодавством України порядку.

1.3. Особи з інвалідністю I та II груп по зору, які мають право на пільги на оплату за послуги зв’язку згідно із законами України, додаткові соціальні гарантії не надаються.

1.4. Додаткові соціальні гарантії надаються на один телефонний номер (за вибором абонента) протягом бюджетного року за місцем реєстрації у місті Харкові особи з інвалідністю I та II груп по зору по день смерті, до дати зміни статусу, по день зняття абонента з реєстрації на підприємствах зв’язку.

2.Порядок нарахування додаткових соціальних гарантій

 2.1. Додаткові соціальні гарантії особам з інвалідністю I та II груп по зору нараховуються підприємствами відповідно до списків, які формують управління соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради.

2.1.1. Поіменні списки пільговиків на паперових та електронних носіях  в повному обсязі надаються до 21 січня поточного року.

2.1.2. Управління соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради щомісячно до 21 числа звітного місяця надають в електронному вигляді: поіменні списки громадян за звітний місяць, які мають право на додаткові соціальні гарантії та інформацію про зміни у списках або про їх відсутність до Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради і підприємствам, що надають послуги зв’язку.

2.2. Підприємства, що надають послуги зв’язку, перевіряють отримані списки абонентів та визначають суми додаткових соціальних гарантій особам з інвалідністю I та II груп по зору в розмірі 50 % на оплату абонентської плати (без урахування АПУС) згідно із чинними граничними тарифами.

2.3. Підприємства, що надають послуги зв’язку, за результатами оброблення отриманих списків до 10 числа кожного місяця, наступного за звітним, надають до Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради разом із супровідним листом розрахунки витрат із поіменним списком громадян на надання додаткових соціальних гарантій на послуги зв’язку (у двох примірниках  із зазначенням причини включення або виключення абонента).

           3. Порядок перерахування компенсації

3.1. Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради реєструє бюджетні зобов’язання в УДКС України у місті Харкові в Харківській області та здійснює перерахування сум витрат підприємств, пов’язаних із наданням додаткових соціальних гарантій, на розрахункові рахунки підприємств зв’язку в межах бюджетних призначень, встановлених рішенням сесії Харківської міської ради в бюджеті міста Харкова на відповідний рік.

 3.2. Якщо пільгова знижка не нарахована або нарахована надміру, підприємства, що надають послуги, повинні зробити перерахунок  у місяці, наступному за звітним, та відобразити коригування у звітності, яка надається до Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради.

 3.3. Очікувані нарахування витрат за грудень поточного року надаються до 10 грудня. Розрахунки фактичних витрат за грудень підприємствами, що надають послуги, надаються до Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради до 10 січня наступного календарного року.

3.4. Зазначені коригування нарахувань витрат за грудень минулого року враховуються при реєстрації бюджетних зобов’язань у наступному році.

3.5. Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради має право зменшувати розмір відшкодування (заборгованості) на суму, нараховану надміру, у результаті несвоєчасного коригування місцевої пільги.

3.6. Якщо наступного року фінансування вищевказаних додаткових соціальних гарантій з бюджету міста Харкова не передбачено, то різницю коштів за проведеними розрахунками підприємства зв’язку повинні повернути на реєстраційний рахунок Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради. Невикористані кошти Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради перераховує до бюджету міста Харкова в установленому законодавством України порядку.

3.7. Якщо підприємство, що надає послуги зв’язку, припинило надання послуги зв’язку особам з інвалідністю I та II груп по зору, але утворилася кредиторська заборгованість перед Управлінням з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради, то ця сума повертається на реєстраційний рахунок Управління з соціальних питань Департаменту соціальної  політики Харківської міської ради.   

4.Заключні положення

 4.1. Відповідальність за недостовірну інформацію, надану у списках, несуть керівники управлінь, які формують  поіменні списки громадян, які мають право на додаткові соціальні гарантії.

4.2. Персональну відповідальність за достовірність і законність сум нарахувань за надані послуги для компенсацій несуть керівник і головний бухгалтер підприємства зв’язку.

4.3. Положення набирає чинності з 1 січня 2021 року.

 

Директор Департаменту

соціальної політики

Харківської міської ради                                                                                                                         Л.В. БОЛГОВА