• Головна
  • Новини
  • Новини
  • Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Московського району Харківської міської ради звертається до роботодавців

Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Московського району Харківської міської ради звертається до роботодавців

Управління праці  та соціального захисту населення Адміністрації Московського району Харківської міської ради  (далі-Управління)  повідомляє:

22 грудня 2017 року відбулось засідання Спільної робочої комісії Сторін Генеральної угоди про врегулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні (далі-Генеральної Угоди) з питань внесення змін до її положень та виконання додаткових заходів (протокольних доручень), в тому числі щодо встановлення  на підприємствах, в організаціях небюджетної сфери всіх форм власності тарифної ставки робітника І розряду  у розмірі:

– визначеному відповідною галузевою, територіальною угодою, колективним договором;

для галузей, в яких не укладено галузеві угоди або положення укладених угод (згідно з реєстром, розміщеним на сайті Міністерства соціальної політики України) не регулюють розмір тарифної ставки робітника І розряду, – на рівні, що не менше як на 10 % перевищує прожитковий мінімум для працездатної особи визначений Законом України Про Держаний бюджет України на відповідний рік.

З метою виконання  положень Генеральної угоди керівникам підприємств, організацій небюджетної сфери рекомендується  врахувати зміни  при визначені розміру тарифних ставок, посадових окладів та внести  відповідні зміни  до колективних договорів.

Також, Управління  повідомляє, що з метою виконання п.2.8, п.2.17 Розділу ІІ Генеральної угоди,  Комплексного плану заходів щодо підвищення рівня оплати праці та легалізації трудових відносин на 2018 рік, затвердженого заступником голови Харківської обласної державної адміністрації  та сприянню зростання середньомісячної заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій Московського району м. Харкова фахівцями Управління у січні-квітні 2018 року проведені моніторинги з питань  праці, в тому числі своєчасного введення мінімальної заробітної плати та рівня заробітної плати, на 305 підприємствах та установах району, з них  на 129 – неодноразово.

За результатами моніторингів з’ясовано, що на всіх  підприємствах та установах району: мінімальний посадовий оклад в штатних розписах встановлено на рівні прожиткового мінімуму або вище; працівникам, які відпрацювали місячну норму робочого часу і  їх посадовий оклад менший за мінімальну заробітну плату, щомісячно здійснюється доплата до мінімального розміру заробітної плати; основними причинами низького рівня заробітної плати на підприємствах району є: праця працівників на умовах неповного робочого дня та надання відпусток без збереження заробітної плати згідно зі ст.84 КЗпП України.

На 4 засіданнях робочої групи з питань своєчасної сплати податків, виплати заробітної плати, внесення інших обов’язкових платежів, погашення заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат, проведених в січні-квітні 2018 року в Адміністрації Московського району Харківської міської ради, було заслухано звіти 36 керівників підприємств, на яких, згідно з наданою звітністю, існував низький рівень оплати праці.

Крім того, спеціалістами Управління в квітні 2018 року був проведений аналіз  щодо динаміки середньомісячної заробітної плати та середньооблікової кількості штатних працівників на підприємствах, в організаціях, установах району за січень-березень 2018 року та аналогічного періоду 2017 року за видами економічної діяльності,  яким було охоплено 134 підприємства та установ району, а також, 1 установа району-Управління освіти Адміністрації Московського району Харківської міської ради, в розрізі структурних підрозділів якого – 72 заклади освіти.

В районі, за даними проведеного моніторингу, середньомісячна заробітної плата штатних працівників  за січень-березень 2018 року збільшилась в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 19,9% та склала 5645,00 грн., що перевищує розміри соціальних гарантій: мінімальної заробітної плати в 1,5 рази та прожиткового мінімуму для однієї працездатної особи – в 3,2 рази.

 

                     Рівень середньомісячної заробітної плати  штатних працівників підприємств, установ та організацій  за січень-березень 2018 року склав:    

по  Україні 7974,00 грн.
по  Харківській області 6730,00 грн.
у Московському районі м. Харкова 5645,00 грн.

Керівникам підприємств, організацій, на яких розмір заробітної плати нижче за вищевказані рівні, рекомендуємо вжити заходів щодо підвищення середньомісячної заробітної плати працівників.

Подобається це:

%d блогерам подобається це: