• Головна
  • Новини
  • Новини
  • Адміністрація Київського району Харківської міської ради:«ПАМ’ЯТКА РОБОТОДАВЦЮ»

Адміністрація Київського району Харківської міської ради:«ПАМ’ЯТКА РОБОТОДАВЦЮ»

|

Адміністрація Київського району Харківської міської ради та Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради.

 ПАМ’ЯТКА РОБОТОДАВЦЮ.

Що робити, якщо стався нещасний випадок.

 У разі настання нещасного випадку безпосередній керівник робіт зобов’язаний:

– терміново організувати надання першої невідкладної допомоги потерпілому, забезпечити у разі потреби його доставку до лікувально-профілактичного закладу;

– негайно повідомити роботодавця про те, що сталося;

– зберегти до прибуття комісії з розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку обстановку на робочому місці та машини, механізми, обладнання, устаткування у такому стані, в якому вони були на момент настання нещасного випадку (якщо це не загрожує життю чи здоров’ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків та порушення виробничих процесів), а також вжити заходів до недопущення подібних нещасних випадків.

Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок, зобов’язаний: протягом однієї години передати з використанням засобів зв’язку та протягом доби на паперовому носії повідомлення про нещасний випадок:

– фондові соціального страхування за місцезнаходженням підприємства, на якому стався нещасний випадок;

– керівникові первинної організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці (у разі наявності на підприємстві кількох профспілок – керівникові профспілки, членом якої є потерпілий, а у разі відсутності профспілки – уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці);

 керівникові підприємства, де працює потерпілий, якщо потерпілий є працівником іншого підприємства;

 органові державного пожежного нагляду за місцезнаходженням підприємства у разі настання нещасного випадку внаслідок пожежі;

 закладові державної санітарно-епідеміологічної служби, який здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством (у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння);

 зробити запит до лікувального закладу про характер і тяжкість ушкодження  потерпілого;

 протягом доби наказом утворити комісію з розслідування нещасного випадку у складі не менш як три особи та організувати проведення розслідування. (До складу комісії входять керівник (спеціаліст)служби охорони праці або посадова особа, на яку роботодавцем покладено виконання функцій з охорони праці (голова комісії), представник Фонду за місцезнаходженням підприємства, представник первинної профспілки (у разі наявності на підприємстві кількох профспілок – представник профспілки, членом якої є потерпілий, а у разі відсутності профспілки –  уповноважена  найманими працівниками особа з питань охорони праці), а також представник підприємства, інші особи).

Роботодавець зобов’язаний створити належні умови для роботи комісії (забезпечити приміщенням, засобами зв’язку, оргтехнікою, автотранспортом, канцелярським приладдям), компенсувати витрати, пов’язані з її діяльністю, а також залучених до роботи експертів, інших спеціалістів та сприяти роботі комісії з метою своєчасного і об’єктивного проведення розслідування нещасного випадку.

Комісія зобов’язана протягом трьох робочих днів з моменту її утворення:

– обстежити місце настання нещасного випадку, одержати письмові пояснення потерпілого, якщо це можливо, опитати осіб свідків нещасного випадку та причетних до нього осіб;

 визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства про охорону праці;

 з’ясувати обставини і причини настання нещасного випадку;

 вивчити первинну медичну документацію (журнал реєстрації травматологічного пункту лікувально-профілактичного закладу, звернення потерпілого до медичного пункту або медико-санітарної частини підприємства, амбулаторну картку та історію хвороби потерпілого, документацію відділу кадрів, відділу (служби) охорони праці тощо);

 визначити, пов’язаний чи не пов’язаний нещасний випадок з виробництвом;

– установити осіб, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці, а також розробити план заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам;

– скласти у п’яти примірниках акт проведення розслідування нещасного випадку за формою Н-5 та акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1 (у разі, коли нещасний випадок визнано таким, що пов’язаний з виробництвом) і передати їх роботодавцеві для затвердження;

Акти за формою Н-5 і Н-1 підписуються головою та всіма членами комісії. У разі незгоди із змістом акту член комісії підписує його з відміткою про наявність окремої думки, яку викладає письмово і додає до акту за формою Н-5, як його невід’ємну частину.

У випадках, зазначених у пункті 31 Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 №1232 (далі Порядок), або у разі виникнення потреби у проведенні лабораторних досліджень, експертизи, випробувань для встановлення обставин і причин настання нещасного випадку строк розслідування може бути продовжений за письмовим погодженням з територіальним органом Держпраці за місцезнаходженням підприємства.

У разі отримання письмового погодження роботодавець приймає рішення про продовження строку проведення розслідування.

У разі, коли нещасний випадок визнаний комісією таким, що не пов’язаний з виробництвом, складається лише акт за формою Н-5.

Нещасні випадки реєструються у журналі за формою згідно з додатком 7 Порядку роботодавцем, а в разі, коли нещасний випадок стався з фізичною особою – підприємцем чи особою, що забезпечує себе роботою самостійно та застрахована у Фонді, робочим органом виконавчої дирекції Фонду, в якому зареєстровано таку особу.

Примірники затверджених актів за формою Н-5 І Н-1 протягом доби надсилаються роботодавцем:

– керівникові (спеціалістові) служби охорони праці або посадовій особі (спеціалістові), на яку роботодавцем покладено виконання функцій з охорони праці підприємства, працівником якого є потерпілий;

– потерпілому або уповноваженій ним особі, яка представляє його інтереси;

– Фондові за місцезнаходженням підприємства, на якому стався нещасний випадок;

– територіальному органові Держпраці за місцезнаходженням підприємства, на якому стався нещасний випадок;

– первинній організації профспілки, представник якої брав участь у роботі комісії, або уповноваженій найманими працівниками осіб з питань охорони праці, якщо профспілка на підприємстві на підприємстві відсутня.

Копії актів за формою Н-5 і Н-1надсилають органові управління підприємства, а у разі його відсутності – місцевій держадміністрації.

Про груповий нещасний випадок, що спричинив тяжкі наслідки, випадок смерті або зникнення працівника під час виконання трудових (посадових) обов’язків роботодавець зобов’язаний протягом однієї години повідомити з використанням засобів зв’язку та протягом трьох годин подати на паперовому носії повідомлення згідно з додатком 2

– територіальному органові Держрпаці за місцезнаходженням підприємства;

– органові прокуратури за місцем настання нещасного випадку;

– Фондові за місцезнаходженням підприємства;

– органові управління підприємства (у разі його відсутності – місцевій держадміністрації);

– закладові державної санітарно-епідеміологічної служби, який здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством (у разі виявлення гострих професійних захворювань (отруєнь);

– первинній організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці (у разі наявності – на підприємстві- кількох профспілок – профспілці, членом якої є потерпілий, а у разі відсутності профспілки- уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці);

– органу галузевої профспілки вищого рівня, а у разі його відсутності – територіальному профоб’єднанню за місцем настання нещасного випадку;

– органові з питань праці та соціального захисту населення за місцем настання нещасного випадку (у разі необхідності).

За додатковою інформацією можна звернутися за адресою:

м. Харків, майдан Конституції,1, Палац Праці, 3 під’їзд, 4 поверх

телефон: (057)717-56-50

факс (057)731-46-80

Подобається це:

%d блогерам подобається це: